Betöltés...

Attraktor Kiadó, Máriabesnyő

Cím: 2101 Gödöllő, Pf. 144.
Honlap: www.attraktor.hu
E-mail: attraktor@attraktor.huA magyar honvédelem egy negyedszázada 1919-1944 I-II.
9.900 Ft
Erdeös László

A szerző a két háború közti korszak neves katonai szakírója, maga is aktív katonatiszt volt. Vaskos monográfiája részletesen végigkíséri a két világháború közti időszak teljes hadtörténetét, szoros összefüggésben a politikatörténettel. Ez a könyv első megjelenése...bővebben

 


A székelyek eredete
1.900 Ft
Hóman Bálint

Ez a könyv először 1921-ben, a német nyelvű kiadása 1922-ben jelent meg. Jelen kiadás alapjául a Hóman Bálint munkái I. Magyar középkor című 1938-ban kiadott kötet szolgált. Ez a 2011-es kiadás érintetlenül közli az eredeti szövegeket...


A székelyek származásáról és intézményeiről
1.900 Ft
Orbán Balázs

„Mert igaz, hogy sem én, sem senki más nem tudja a székelyek hún eredetét okiratilag bebizonyítani, nem is lehetséges, mert azok a vitéz, Európát reszkettető húnok, bizony hártyára írt okmányokat nem hagytak hátra, hisz ők csinálták és nem írták a történelmet...


Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés 1945-1948
3.600 Ft
Történeti háttér, dokumentumok és jogszabályok / Szarka László - Popély Árpád - Štefan Šutaj (szerk.)

Tartalomból:

Szarka László: A magyar kisebbség helye a tiszta szláv nemzetállam csehszlovák terveiben és politikájában     

Štefan Šutaj: A magyar kérdés a világháború utáni csehszlovákiai kisebbségpolitikában             

Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kérdés" belső rendezésének" eszközei              

Tóth Norbert: Az 1944 és 1948 között született egyes kisebbségi vonatkozású Csehszlovák jogszabályok a nemzetközi jog és az EU-jog tükrében


Edvard Beneš - Közép-Európa koncepciók és a valóság
3.900 Ft
Gulyás László

„Magyarország, illetve a magyar nemzet XX. századi történelme szempontjából Edvard Beneš az egyik legfontosabb nem magyar közép-európai politikus. Pályájának fontos állomásai szinte minden esetben keresztezték a magyar történelem útját” - kezdi a fiatal történész szerző a monográfiáját. A kötet az első modern Beneš-életrajz magyar nyelven, magyar szerzőtől, magyar szemszögből.


Turóc megye kialakulása
1.900 Ft
Mályusz Elemér / Historia Incognita

A magyar középkor egyik legnagyobb tudósának iskolateremtő munkája. Amíg Árpád-kori társadalomtörténetünk vitás kérdéseinek tisztázásához historikusaink legkiválóbbjai járultak hozzá, történetirodalmunk szegényes s nagyon is elmaradott voltát kellett tapasztalnunk a településtörténeti anyag feldolgozásánál. Feladatunk megkísérlésére, hogy egy geográfiailag is elkülönözött kis terület gazdasági és társadalmi fejlődését tüntessük fel, egy olyan területet választottunk ki, melynek okleveles anyagát semmiféle pusztulás sem érte. Szubjektív érzéseink vezettek, hogy ne a Dunántúlon vagy Erdélyben keressünk ki ily területet, hanem a Felvidéken.Részletes keresés