Betöltés...

Folyóirat

A kínálatunkban található folyóiratok előfizethetőek! Lehetőségeink szerint régebbi számokat is beszerzünk.

 


A Hadtörténeti Múzeum értesítője 5.
1.490 Ft
Acta Musei Militaris in Hungaria
A rendszeresen megjelenő múzeumi értesítő számos hadtörténeti vonatkozású, illetve a... bővebben

Acta Scientiarum Transylvanica - Agronomia - 2011-2012
1.600 Ft
Múzeumi Füzetek - 19-20/2 - 2011-2012 / dr. Fodorpataki László (főszerk.) / Múzeumi füzetek

Dávid, I., Máté, E.: A vízkeménység és pH módosító adalékok befolyása a herbicidek hatékonyságára (Biological activity of herbicides influenced by spray water hardness and pH adjusters)      

Fazakas, Cs., Jakab, S.: Dombvidékeink talajtakarójának sokszínűsége a lejtődinamika tükrében (Diversity in the soil cover of hillsides as a consequence ofthe slope dynamics)

Pásztor, J., Forgó, Z., Vlad, C.: A lengöborona munkaeszközeinek kinematikai modellezése és mozgásának vizsgálata (Kinematics modeling and motion analysis of oscillating harrow's working tools)          

Brendus, E. Zs.: Klaszteresedés, a vidékfejlesztés új paradigmája a Székelyföldön (Clustering - The new paradigm of the rural development in Székelyföld - Szekler Land) ...bővebben      

 


Acta Scientiarum Transylvanica - Agronomia - 2009-2010
1.600 Ft
Múzeumi Füzetek - 17-18 / 2 / Fodorpataki László (főszerk.) / Múzeumi füzetek

Jakab, S.: A Mezőség talajtakarójának antropogén hatású változása az évszázadok folyamán / Changes in the Soil Cover of the Transylvanian Plain over the Centuries      

Fazakas, Cs.: A hagyományos és a digitális eróziós térképezés / Traditional and Digital Erosion Mapping            

Pásztor, J., Jakab, S.: Alapművelések hatása a talaj fizikai-mechanikai tulajdonságaira / The Influence of the Main Works of Soil on its Physical-mechanical Characteristics               

Harmath, J., Kentelky, E.: Gyökérképződést serkentő hormonkészítmények hatása díszfák, díszcserjék gyökeresedésére / The Effect of Some Hormone Products Enhancing Root Formation on the Ramification of Ornamental Trees and Shrubs...bővebben

 


Acta Scientiarum Transylvanica - Biologia - 2010
1.600 Ft
Múzeumi Füzetek - 18/1 - 2010 / dr. Fodorpataki László (főszerk.) / Múzeumi füzetek

Fodorpataki L., Keresztes Zs. Gy.,Barna Sz.: Algatoxinok, cianotoxinok és biológiai hatásaik (összefoglaló értekezés) /Algal toxins, cyanotoxins and their biological effects (Review Article)

Török E., Jakab E.: A margittai municípiumi kórházból származó Staphylococcus aureus törzseken végzett molekuláris biológiai vizsgálatok / Molecular biology studies on Staphylococcus aureus strains originated from the Municipal Hospital, Marghita

Csatári G., Macalik K.: Makrofita állományok összehasonlító vizsgálata Kolozs megye halastavain / Comparative study of macrophyte communities in fishponds of Cluj county...bővebben

 


Acta Scientiarum Transylvanica - Biologia - 2012
1.600 Ft
Múzeumi Füzetek - 20/1 - 2012 / dr. Fodorpataki László (főszerk.) / Múzeumi füzetek

Kiss E.: Humán papilloma vírussal történő fertőzés lehetséges utóhatásai / The Human papilloma virus infection and its possible repercussions

Papp, J.: Microbial community structure and functional diversity analysis in the phyllosphere of narrow-leaved cattail (Typha angustifolia) plants / A mikrobiális közösségek szerkezeti és funkcionális diverzitásának tanulmányozása a keskenylevelű gyékény (Typha angustifolia) filloszférájában  

Dénes T-É., Kalmár Zs., Papp J.: A sóstressz hatása a talaj mikroorganizrnus-közösségeinek fejlődésére és enzimaktivitására / Salt stress effect on microorganism development and their enzymatic activity

Kanizsai, O.: The possible role of the different foraging behaviour of Formica fusca and Camponotus vagus (Hymenoptera: Formicidae) in promoting their plesiobiotic associations / A Formica fusca és Camponotus vagus (Hymenoptera, Formicidae) eltérő táplálkozási stratégiájának lehetséges szerepe a kolóniáik pleziobiotikus asszociációja esetén...bővebben       

 


Acta Scientiarum Transylvanica – Chimica - 2009-2010
1.600 Ft
Múzeumi Füzetek - 17-18/3 - 2009-2010 / Fodorpataki László (főszerk.) / Múzeumi füzetek

Kormos F., Bitay E., Holczer E., Pávai M., Veress E.: Környezetbarát vékonyrétegű nanokristályos SnO2:Sb bevonatok alkalmazása az elektrokémiai szenzorokban / Application of environmental friendly thin layer nanocrystalline SnO2:Sb coatings in electrochemical sensors

Len A., Almási L., Muzsnay Cs., Székely N., Király K.: Néhány poliolvíz biner elegy vizsgálata kisszögű neutronszórással. Előzetes eredmények. / Study of some binary polyol-water mixtures with the aid of small-angle neutron scattering. Preliminary results.

Mátyás L.: Transzport folyamatok és csatolt nyitott dinamikai rendszerek / Transport processes and coupled open dynamic systems...bővebben

 


Atelier 2014/3
950 Ft
Művészeti folyóirat / Kopócs Tibor (főszerk.)

Közép-csehországi kortárs művésze(t)k

A tartalomból:

Aleš Rezler: Közép-Csehország kortárs művészete

Aleš Rezler grafikus, művészettörténész

Martin Kuriš festőművész

Michal Cihlář grafikusművész

Ivan Kolman festőművész


Atelier 2014/4
950 Ft
(Rév- és Dél-)Komárom kulturális értékei / Kopócs Tibor (főszerk.)

A tartalomból:

Keszegh Margit: Gondolatok a Jókai Egyesületről

Striber Lajos: Komárom zenei életéről

Szilva József: A révkomáromi Művészeti Alapiskola

Fűriné Nagy Edit: A rajzolás, teremtés


Atelier 2015/3
950 Ft
művészeti folyóirat - Különszám - A 750 éves Komárom / Kopócs Tibor (főszerk.)

Tevékenység: a folyóirat ismerteti a szlovákiai magyar művészeket és munkásságukat, valamint tudósít az ország művészettel kapcsolatos eseményeiről. Célja: eljuttatni az információkat a szlovákiai magyar művészekről minél tágabb körben. Ismertetni az új művészeti lehetőségeket.


Erdélyi Múzeum - LXXIX. kötet - 2017. 1. füzet
1.600 Ft
Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye - LXXIX. kötet - 2017. 1. / Kovács Kiss Gyöngy (felelős szerk.) - Kovács András (szerk.)

Tartalom

Jakó Zsigmond 100

Az igazságot meg kell ismerni, és azt ki is kell mondani!

Kulcsár Árpád beszélgetése Jakó Zsigmonddal

Fodor Pál: Néhány szó Jakó Zsigmondról és hagyatékáról – köszöntő gyanánt

Hegyi Géza: Jakó Zsigmond és az Erdélyi okmánytár

Balázs Mihály: Jakó Zsigmond és a szegedi kora újkori vállalkozások...

 


Erdélyi Múzeum - LXXIX. kötet - 2017. 2 . füzet
1.600 Ft
Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye - LXXIX. kötet - 2017. 2 . füzet / Kovács Kiss Gyöngy (felelős szerk.) - Tánczos Vilmos (szerk.)

Tartalom:

Szakál Anna: A 19. századi magyar népköltési gyűjtemények és kanonizációjuk

Takács György: „Nem szép madár, szárnyas angyal…”

Angyalok, madarak és a hajnal az archaikus népi imádságokban

Molnár Eszter: Móricz István Móricz Zsigmondhoz írt leveleinek biografikus vizsgálata

Szikszai Mária: A kulturális örökség melankóliája... 


Erdélyi Múzeum - LXXIX. kötet - 2017. 3 . füzet
1.600 Ft
Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye - LXXIX. kötet - 2017. 3 . füzet / Kovács Kiss Gyöngy (felelős szerk.) - Egyed Emese (szerk.)

Erdélyi Múzeum – eredetileg az EME elnökségének és az első szakosztálynak a közlönye. Döbrentei Gábor első erdélyi magyar művelődési folyóiratának, az Erdélyi Múzeumnak (1818) tartalmára emlékeztetően 1874-ben indult..

Bodó Márta: Paupercula feminea forma.

Egy középkori együgyű asszony és az ő zenés látomásai             

Holler László: Mi a jelentése az Ómagyar Mária-siralom ualallal szavának?           

Maczelka Csaba: Dialógus, paratextus, polifónia - szempontok Thomas More művének értelmezéséhez ...      

    


Erdélyi Múzeum - LXXIX. kötet - 2017. 4. füzet
1.600 Ft
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye - LXXIX. Kötet - 2017. 4. Füzet / Kovács Kiss Gyöngy (szerk.)

Tartalom

Papp Levente: A kogníció alapjai

Bakcsi Botond: A törvény csodája. Legitimációs problémák Rousseau műveiben

Prahovean Vasile: A tiszta ész kritikája és az objektív megismerés megalapozása...

 


Erdélyi Múzeum - LXXVI. kötet - 2014. 3. füzet
1.600 Ft
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye - 2014/3 / Kovács Kiss Gyöngy (felelős szerk.)

A tartalomból:

Jáger-Péter Mónika: A kép érzéki értelme

Nagy Réka: A képi argumentáció lehetőségei

Száva Csanád: Tapasztalat, megértés, kifejezés és a narratív identitás fogalma

Tódor Imre: A politikai fogalmának „változásai” Morgenthau és Strauss kritikái nyomán

Demeter M. Attila: A nemzetiségi kérdés Eötvös József Uralkodó eszméiben

Veress Károly: Szempontok a filozófiai képzés újragondolásához


Erdélyi Múzeum - LXXVI. kötet - 2014. 4. füzet
1.600 Ft
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye - LXXVI. Kötet - 2014. 4. Füzet / Kovács Kiss Gyöngy (szerk.)

Bélyácz Iván: Pénzügyi válság, véletlen bolyongás, piaci hatékonyság

Horváth Gyula: Az új regionális fejlődési paradigma két eleme Kelet-Közép-Európában: intézményi decentralizáció és kutatásfejlesztés           

Benedek József: Regionális fejlesztés és területi kohézió Romániában a 2014-2020-as programozási időszak perspektívájából            

Kocziszky György: Fiskális és monetáris beavatkozások területi fejlődésre gyakorolt hatásmechanizmusának vizsgálata           

Bankó Zoltán: Európai uniós követelmények és kelet-közép-európai realitások között: a részmunkaidős foglalkoztatás szabályozása Magyarországon

 


Erdélyi Múzeum - LXXVII. kötet - 2015. 4. füzet
1.600 Ft
Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye - LXXVII. Kötet - 2015/4 / Kovács Kiss Gyöngy (főszerk.) - Veress Károly (felelős szerk.)

Szakács Péter: Giordano Bruno exaltatiotana

Kerekes Erzsébet: Keresztény gyökerek Heidegger gondfogalmában. Gond és idő

Molnár Péter: Változó időtartamú analízis és elébe ugró gondoskodás. Lacan és Heidegger

Szigeti Attila: A Valós fantáziapótlékai. Slavoj Žižek és az ideológia pszichoanalitikus filozófiája

Tódor Imre: Ellenségkonstruálás. Carl Schmitt és Reinhart Koselleck

Ilyés Szilárd Zoltán: Hogyan olvassuk Bibót?

Demeter M. Attila: Az Európai Unió és politikai közössége

Horváth Gizella: Kiterjesztett esztétikai tapasztalat a kortárs képzőművészetben

Incze Éva: Az építészet esztétikai létrangja

Veress Károly: A nyelv „bűne” 


Erdélyi Múzeum - LXXVIII. kötet - 2016. 1. füzet
1.600 Ft
Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye - LXXVIII. kötet - 2016. 1. füzet / Kovács Kiss Gyöngy (főszerk.) - Kovács András (felelős szerk.)

Tartalom

W. Kovács András: Az erdélyi vármegyék középkori szolgabírái

C. Tóth Norbert: Várdai Ferenc pályája az erdélyi püspöki szék elfoglalásáig

Gálfi Emőke: Az egyházi javak szekularizációja és az erdélyi fejedelmek székvárosának születése

Fejér Tamás: A procancellariusi tisztség a Báthoryak korában (1571–1602)

Bogdándi Zsolt: Az Erdélyi Fejedelemség személyes jelenléti bírósága és a táblai elnökök a 16. század második felében...bővebben

 


Erdélyi Múzeum - LXXVIII. kötet - 2016. 2. füzet
1.600 Ft
Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye - LXXVIII. kötet - 2016. 2. füzet / Kovács Kiss Gyöngy (felelős szerk.)

Tartalom:

Tari Lujza: Vikár Béla nyomában Magyarvalkón

Czégényi Dóra: Egy név ünnepi tere és ideje az egyéni emlékezetben (János-napi köszöntés a szilágysági Zsibón)

Bálizs Beáta: A sárga és színtársai. A sárga-fekete, illetve a sárga-zöld jelentése

Halász Péter: Hagyományos méhészet a moldvai magyaroknál

Győrfy Eszter: „S osztán nagy zavar volt ezekbe’ az évekbe’.” Felekezetközi konfliktusok és rítusváltások Kosteleken (1930–1944)

Kicsi Noémi: Kántor, tanító vagy kántortanító? Magyarosi Sándor kisfülpösi református kántortanító életpályája a 20. század történelmi eseményeinek tükrében

Szikszai Mária: Közösségeken innen és túl. Útkeresés és újratervezés a 20. század első felében: tizenegy Szatmár megyei apáca önéletrajza...bővebben


Erdélyi Múzeum - LXXVIII. kötet - 2016. 3. füzet
1.600 Ft
Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye - 2016./3. / Kovács Kiss Gyöngy (felelős szerk.) - Egyed Emese (szerk.)

Tartalom:

Pomogáts Béla: Az én Erdélyem

Csata Adél: Égő lángban forog szívem (Kolozsvár, 1972).

Egy antológia keletkezése a román–magyar irodalmi és kulturális kapcsolatok tükrében

Kommer Erika: Olvasói levelek a temesvári Neue Banater Zeitungban és Szabad Szóban

Demeter Zsuzsa: Szandra May a hóhullásban. Kinde Annamária költészete...bővebben


Erdélyi Múzeum - LXXVIII. kötet - 2016. 4. füzet
1.600 Ft
Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye - LXXVIII, kötet 2016/4 / Kovács Kiss Gyöngy (felelős szerk.) - Veress Károly (szerk.)

Tartalom

Papp Levente: Télosz és funkció a biológia filozófiájában            

Kovács Attila: A totalitarizmus (egyik) leckéje  

Mag Vince: Az államhatárok térbeliségének megközelítésmódjai a határ menti együttműködések és a geometriai tér sajátosságainak függvényében ...             

  Részletes keresés