Betöltés...

A székelyek eredete

Hóman Bálint

Ár: 1.900 Ft

Raktáron

Attraktor Kiadó, Máriabesnyő
120 x 180 mm, fűzött, 102 oldal
Kiadás éve: 2011
ISBN: 978-963-9857-62-9

Hóman Bálint szerző (Budapest, 1885. december 29. – Vác, 1951. június 2.) történész, egyetemi tanár, kultúrpolitikus, az MTA tagja (levelező 1918, rendes 1929, igazgató 1933–1945).

Elmélete szerint az erdélyi székelység nagyobb zárt tömegben megtelepedő ősfoglaló nép vagy törzs volt. Ők voltak Erdély egyedüli honfoglalói. Nemzetiségükre nézve azt vallja, hogy a székely nép a magyartól különböző, de a magyarral rokonnak, azzal együtt hun származásúnak tartott önálló nép, vagy törzs volt.

„A székelyek voltak - az adományos birtokosokkal, s a királyi vármegyei szervezethez tartozó népelemekből kiemelkedő erdélyi magyar nemességgel, a telepes szászokkal és a földesúri joghatóság alatt élő oláh pásztorokkal szemben - Erdély egyedüli honfoglalói”.

Ez a könyv először 1921-ben, a német nyelvű kiadása 1922-ben jelent meg. Jelen kiadás alapjául a Hóman Bálint munkái I. Magyar középkor című 1938-ban kiadott kötet szolgált. Ez a 2011-es kiadás érintetlenül közli az eredeti szövegeket. Az Attraktor kiadó sem az egykori szóhasználaton, sem a mondaszerkesztésen nem változtatott, csak a nyilvánvaló elírásokat és nyomdahibákat javította. Hóman Bálint a múlt század elejének kutatási forrásai és megbízható eredményei alapján a székelyek eredetével kapcsolatban ebben a kis kötetben az alábbi három kérdésre igyekszik választ adni:

• Ősfoglalók vagy királyi telepítvényesek voltak-e a székelyek?

• Magyarok vagy idegen nemzetiségűek voltak-e?

• Mikor szálltak meg Erdélyben, illetve Magyarország területén?

„A székely név a népnek saját maga használt neve volt, amelyet az egykorú bizánci és nyugati krónikások éppúgy nem ismertek, mint a magyarok magyar, a kunok kun nevét”...

„A történettudomány megerősíti és történeti ténnyé emeli a székelység hún hagyományát, az egykori Attila birodalmához, majd a hatalmas avar birodalomhoz tartozó valamelyik hún-török törzstől való származását, a magyar honfoglalástól független, annál korábbi idő óta folytonos, ma már tizenegy százados erdélyi foglaló birtokosságát, a magyar nép hún-török (bolgár) elemeivel közeli etnikai és az egész magyar néppel való kulturális rokonságát, és az ennek következtében történt gyors és tökéletes megmagyarosodását”.Részletes keresés