Betöltés...

Műszaki tudományok

Műszaki szakkönyek.


A bicikli kultúrtörténete
6.900 Ft
Lessing, Hans-Erhard

Nemrég töltötte be 200. életévét a bicikli.

E könyv szándéka, hogy a kétszázadik évforduló alkalmából áttekintést nyújtson, mennyi mindent tudhatnánk vagy kellene tudnunk a bicikliről. Hisz jobban megérdemelné, mint az összes többi közlekedési eszköz.


A klasszikus statisztikus fizika alapjai
4.500 Ft
Néda Zoltán - Tyukodi Botond - Kacsó Ágota-Enikő

A könyv egy alapszintű bevezető a statisztikus fizika varázslatos birodalmába. A könyv felépítése, logikája és szerkezete eltér a témában írt klasszikus könyvektől. Nem alkalmazások és elméletek puszta sokaságát összegzi, hanem a statisztikus fizika módszereinek a lényegére és ezek logikus bevezetésére fekteti a hangsúlyt.


A magyar Szent Korona mérnöki szemmel
7.900 Ft
Barabássy Miklós

 Szent Korona eredetének és létrejöttének az egyedüli objektív bizonyítéka maga a korona, amely nemcsak egy kiemelkedően fontos nemzeti kincs, hanem a világ egyik legrégibb, eredeti formájában fennmaradt beavató koronája.


A temesvári közúti vasút könyve 1869-2019
7.900 Ft
Technikatörténeti áttekintés a kezdetektől napjainkig / Illés Mihály

Illés Mihály (Temesvár, 1952) mérnök, szakíró. Gazdagon illusztrált technikatörténeti könyve korszakonként mutatja be a város és a közúti vasút fejlődését, alakulását.


A XIV. Műszaki tudományos ülésszak előadásai – Proceedings of the XIVth International Conference of Technical Sciences
1.900 Ft
Bitay Enikő - Máté Márton (szerk.) / Műszaki Tudományos Közlemények

A Műszaki Tudományos Közlemények első kötetével új, rendhagyó és mégis klasszikusnak ígérkező sorozat indul. Általános és ugyanakkor mélyen sajátos jellegű, a magyar tudomány fejlesztéshez szorosan, értelemszerűen kapcsolódó és egyszerre az interdiszciplinaritás összhangzatait megpendítő, jellegében kiforrott tanulmányköteteknek szeretne mutatkozni...bővebben


A XXI. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszak Előadásai - Proceedings of the XXI-TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG ERGINEERS
1.900 Ft
Bitay Enikő (szerk.) / Műszaki Tudományos Közlemények

A kiadvány a 2016. március 17-én tartott XXI. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszak előadásainak írott változatát teszi közzé. A kötetben A fórumon elhangzott négy plenáris előadás szövege, valamint a közlésre javasolt 98 tanulmány olvasható.


Alkalmazásfejlesztés Delphiben
2.000 Ft
Pál László - Máté Szilárd / Sapientia Jegyzetek

A Delphi egy negyedik generációs, vizuális programozási nyelv, amely az objektumorientált programozás alapelveit követi. Legvonzóbb tulajdonságai közé tartozik az űrlap központúság, gyors fordítás, kiváló adatbázis-kezelés, a Windows operációs rendszerrel való együttműködés, komponenseken alapuló technológia. A jegyzet célja bemutatni a fontosabb technikákat, amelyek segítségével lehetőség adódik egyszerűbb alkalmazások készítésére. Az alapvető ismereteken túl, áttekintjük a fontosabb komponenseket, az üzenet- és dialógus ablakokat, több űrlapos alkalmazásokat, a Delphi grafikai lehetőségeit, kivétel - és adatbázis kezelést. A bemutatott technikákat számos megoldott példával szemléltetjük.


Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati kérdései nemzetközi konferencia-sorozat – Tusnad, Sibiu, 2007
2.100 Ft
Történeti városok átfogó védelme

A négynyelvű (magyar, román, angol, német) tanulmánykötet a konferenciasorozat 2007-ben Sibiuban tartott előadásainak anyagát tartalmazza.


Az információ
1.500 Ft
Fülöp Géza

Fülöp Géza könyvének harmadik, bővített kiadása. A könyv végigkísér az élet minden területén: anyag-energia-információ, információ és élet (sejtinformáció, érzékelés, tanulás), illetve információ és társadalom (nyelv, kommunikáció, jelek, információs társadalom) összefüggéseiben.


Az Osztrák-Magyar Monarchia első vicinálisa
3.500 Ft
A Valkány-Perjámos-Varjas-vasútvonal története / Jancsó Árpád / Tudomány- és technikatörténeti füzetek

Szerényen fut az Alföldnek a Maros alsó szakaszához közel húzódó részén egy vasútvonal. Helyi szállítási érdekeket szolgál ki. Sokaknak unalmas síkságon halad, nem találunk rajta kiemelkedő műtárgyakat: merész viaduktokat és a hegy gyomrába furakodó alagutakat.. Az egész Osztrák–Magyar Monarchia első vicinális vasútvonala volt, az itt szerzett tapasztalatokat hasznosították a helyi érdekű vasútvonalak építésénél és a helyi érdekű vasutakról szóló törvény kidolgozásánál...


Bolyai Biográfia - Bibliotéka - Bibliográfia
2.800 Ft
Nagy Ferenc (szerk.)

Ezzel a kötettel egyszerre tisztelgünk a 225 éve született zseniális apa, Bolyai Farkas, és a még zseniálisabb fiú, Bolyai János előtt, aki 175 éve készítette el világhírű remekművét.

A hiánypótló mű három részből áll. Első része Bolyai János biográfiája a Bolyai-kutatás négy kiválóságának tanulmányai tükrében. A második rész Bolyai Farkas tanári beköszöntője, akadémiai tervezete és 1830-ban megjelent első matematikai könyve. Mindkét rész nehezen hozzáférhető és alapvető fontosságú dokumentumok gyűjteménye reprint kiadásban.

A mű harmadik része a két Bolyai munkásságát, és a Bolyai-kutatás 1920-ig terjedő "hőskorát" átfogó első korszerű Bolyai-bibliográfia. A kötetet záró "Appendix" egy szenzációs felfedezés jelzésével nyit kaput a két Bolyai alkotóműhelyébe és az életműkiadás folytatásához.

Jelen kiadvány vezérlője Bolyai János üzenete: "már most nem durva erővel, hanem műveltséggel kell igyekeznünk ki-tűnni".


Bridges across the Bega River (Temesvár)
2.900 Ft
Árpád Jancsó

A temesvári Bega-hidak krónikája (átd. kiad.) (angol)...bővebben


Debreczeni Márton, az "egyetlen" erdélyi bányász műszaki öröksége
3.500 Ft
Bitay Enikő / Tudomány- és technikatörténeti füzetek

A kalotaszegi Magyargyerőmonostoron nevezetes fazekascsalád sarjaként 1802-ben született Debreczeni Márton a reformkori Erdély ipartörténetének kimagasló személyisége: mérnök, feltaláló, iparszervező, szakíró és szótárszerkesztő, aki szerteágazó tevékenységévei az erdélyi bányászat korszerűsítése és a fémkohászat fejlesztése terén egyaránt maradandót alkotott, de kora divatjának engedve gazdag irodalmi örökséget is hagyott maga után. Érdekes, hogy míg szépirodalmi tevékenysége viszonylag ismertebb, műszaki hagyatékának teljes körű feldolgozásával adós maradt az utókor...bővebben


Digitális elektronika
2.800 Ft
Germán-Salló Zoltán / Sapientia Jegyzetek

Jelen könyv célja a digitális elektronika elméleti és gyakorlati alapjainak a bemutatása. Az azonos nevű, villamosmérnöki tagozatokon oktatott tantárgynak szolgál alapul, ezért a könyvet elsősorban villamosmérnök szakos hallgatóknak ajánljuk. Fejezetei a Boole algebra, a digitális áramkörök elektronikai megvalósításai, a kombinációs és szekvenciális hálózatok elemzése és tervezése témakörökbe nyújtanak betekintést. A könyvben megoldott feladatok és konkrét alkalmazások segítik az olvasót a digitális elektronika alapjainak elsajátításában.


Előrejelző módszerek gazdasági és műszaki alkalmazásai
1.800 Ft
Makó Zoltán - Lázár Ede - Máté Szilárd / Sapientia Könyvek

A könyv a különböző előrejelzési módszereket tárgyalja. Két részből tevődik össze. Az első, elméleti rész az előrejelző módszereket, a második pedig alkalmazásokat mutatja be. Újdonságnak számít az információ-szóródás elvének alkalmazása az árfolyamok előrejelzésére, a keresletbecslésre és a talajérték extrapolációjára, valamint a logisztikus regressziós modell alkalmazása egy konkrét marketingkutatási projekt adatain keresztül. Ennek az elemzésnek a kiemelendő újszerűsége a modell besorolási küszöbérték optimalizációjának analitikus levezetésében rejlik. Megemlítendő, hogy a logisztikus regressziós modell és az információs mátrix segítségével történő közelítő eljárás nagyon hasonló találati pontosságot eredményezett...bővebben


Építészet
3.100 Ft
Václav Kinga

A könyv abból az indíttatásból jött létre, hogy megismertesse a vizuális kultúra iránt érdeklődő szemlélővel az építészet 20. századi és kortárs irányzatait, és így lehetséges útmutatóként szolgáljon ahhoz, hogy környezetünk alakulásáról releváns véleményt tudjunk alkotni.


Fizika példatár
3.500 Ft
Filep Emőd / Sapientia Jegyzetek

Jelen Fizika példatár annak a tapasztalatnak az alapján készült, amit a szerző a mechanika és hőtan tárgykörébe tartozó fejezetek oktatása során szerzett a Babes–Bolyai Tudományegyetem Fizika, matematika–fizika és fizika–kémia, valamint a marosvásárhelyi Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem villamosmérnöki, automatizálás és távközlés szakán az elmúlt húsz évben, a szemináriumok, előadások, laborgyakorlatok és nem utolsósorban a vizsgák alkalmával...bővebben


Fordítóprogramok szerkesztése Flex és Bison segítségével
2.500 Ft
Bodó Zalán

Jelen jegyzet négy fő fejezetből áll. Az 1. fejezet bevezetőt nyújt a formális nyelvek és fordítóprogramok elméletébe, ismertetve a jegyzet további részeinek megértéséhez szükséges fogalmakat. Így bemutatásra kerülnek a generatív nyelvtanok, véges automaták, reguláris kifejezések, veremautomaták, illetve a fordítóprogramok a lexikális, szintaktikai, szemantikai elemzések, a kódgenerálás és kódoptimalizálás témakörének rövid ismertetésével. A 2. fejezet a lexikális elemzésben használt Flex eszközt mutatja be, ismertetve a leíró fájlok felépítését, a rendelkezésünkre álló reguláris kifejezéseket, illetve a Flexet vezérlő illesztési mechanizmust. A 3. fejezet a Bisonról szól, amit szintaktikai és szemantikai elemző generálásra, illetve kódgenerálásra használhatunk. A 4. fejezet a Flex és a Bison együttes működését hivatott bemutatni példákon keresztül, illetve azt, hogy hogyan tudunk saját fordítóprogramot szerkeszteni ezen eszközök és a Netwide Assembler segítségével.


Hengeres fogaskerekek gyártószerszámai
3.900 Ft
Máté Márton / Műszaki Tudományos Füzetek

Új és újabb anyagok és technológiák, tökéletesedett gyártórendszerek új követelményekkel lépnek elő, ezek pedig a fogaskerekek klasszikusnak és mára zártnak tűnő tudományterületét folytonos kihívások elé állítja, a megoldások pedig nem váratnak magukra. A megálmodott, majd laboratóriumban kikísérletezett hajtásokat a hatékony gyártási folyamatok teszik életképessé, amihez nem csak a pontos szerszámgépek, hanem a feladathoz illő forgácsolószerszámok is nélkülözhetetlenek. Ha figyelemmel kísérjük ez utóbbiak fejlődését az elmúlt negyedszázadban, többrétű haladást tapasztalunk: szerszámanyag, szerszámfelépítés és szerszámgeometria terén.


Információs és kommunikációs technológiák
2.400 Ft
Marchiş Julianna

A mai korban alapismereteknek számító számítástechnikai tudást gyűjtötte össze a szerző a számítógép felépítésétől, a szövegszerkesztésen át az internet használatáig. Gyakorló pedagógusok számára praktikus ötleteket ad, hogyan használják fel a modern kor vívmányait a tanórákon.Részletes keresés