Betöltés...

A magyar honvédelem egy negyedszázada 1919-1944 I-II.

Erdeös László

Ár: 9.900 Ft

Raktáron

Attraktor Kiadó, Máriabesnyő
kötött, 1196 oldal
Kiadás éve: 2007
ISBN: 978-963-9580-88-6-0

A szerző a két háború közti korszak neves katonai szakírója, maga is aktív katonatiszt volt. Vaskos monográfiája részletesen végigkíséri a két világháború közti időszak teljes hadtörténetét, szoros összefüggésben a politikatörténettel. Ez a könyv első megjelenése.

„A korszak - amelynek katonai történetét vázolni óhajtjuk - a nemzet életének hanyatló korszaka volt. Évszázadok óta hanyatlóban volt a nemzet biológiai életereje és már megközelítette a nemzethalál határát. Hanyatlóban volt a magyar nép asszimiláló képessége, sőt bizonyos területeken már nagyobb néptömegek szívódtak fel a szomszédos, nagyobb vitalitású népekbe. Trianon után a magyar állam - amely az I. világháború előtt egy európai nagyhatalom alkotóeleme volt - erősen leszűkült államterületével és lecsökkent lélekszámával - Európa jelentéktelen kis államai sorába került. Erősen megfogyatkoztak és a világháború folyamán részben teljesen megsemmisültek a nemzetnek azok az élő és anyagi erőforrásai, amelyekből a nemzet a hatásos honvédelmét felépíthette volna. De az anyagiakon túlmenően a legnagyobb veszteség talán az volt, hogy az általános hanyatlással együtt járt a nemzet politikai és katonai géniuszának hanyatlása, sőt végzetes megromlása is.” (Erdeös László)

Ennek megfelelően „A MAGYAR HONVÉDELEM EGY NEGYEDSZÁZADA 1919-1944” című ezen kiadványt a történelmet kedvelő, a nemzet életének, de főként honvédelmének ezen korszakával ismerkedni, ennek a könyvnek a forgatásával információkat szerezni akaró olvasóinknak ajánljuk.Részletes keresés