Betöltés...

Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés 1945-1948

Szarka László - Popély Árpád - Štefan Šutaj (szerk.)

Történeti háttér, dokumentumok és jogszabályok


Ár: 3.600 Ft

Raktáron

Attraktor Kiadó, Máriabesnyő
150 x 215 mm, fűzött, 364 oldal
Kiadás éve: 2007
ISBN: 978-963-958-0992

Tartalomból:

Szarka László: A magyar kisebbség helye a tiszta szláv nemzetállam csehszlovák terveiben és politikájában     

Štefan Šutaj: A magyar kérdés a világháború utáni csehszlovákiai kisebbségpolitikában             

Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kérdés" belső rendezésének" eszközei              

Tóth Norbert: Az 1944 és 1948 között született egyes kisebbségi vonatkozású Csehszlovák jogszabályok a nemzetközi jog és az EU-jog tükrében

Dokumentumok             

A Szlovák Nemzeti Tanács 1944. évi 6. számú rendelete a német és a magyar nemzeti kisebbség oktatásügyének és istentiszteleti nyelvének rendezéséről (Pozsony, 1944. szeptember 6.)             

Fegyverszüneti egyezmény, melyet egyrészről a Szövetséges Szocialista Szovjetköztársaságok, az Egyesült Brit Királyság és Észak-Írország, az Amerikai Egyesült Államok, másrészről Magyarország kötöttek meg (Moszkva, 1945. január 20.)         

A Szlovák Nemzeti Tanács Elnökségének 1945. évi 4. számú rendelete a németek, magyarok, valamint a szlovák nemzet árulói és ellenségei mezőgazdasági vagyonának elkobzásáról és haladéktalan szétosztásáról (Kassa, 1945. február 27.)      

A Szlovák nemzeti Tanács Földművelés- és Földreformügyi Megbízotti Hivatal 1945. évi 24. számú hirdetménye az 1945. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtásáról (Kassa, 1945. március 10.)  

Az új csehszlovák kormány, a csehek és szlovákok Nemzeti Frontja kormányának programja (Kassa, 1945. április 5.)   

A Szlovák Nemzeti Tanács 1945. évi 33. számú rendelete a fasiszta bűnösök, megszállók, az árulók és kollaboránsok megbüntetéséről és a népbíróság létesítéséről (Pozsony, 1945. május 15.)      

A köztársasági elnök 1945. évi 5. számú dekrétuma az elnyomás idején kötött egyes vagyonjogi ügyletek érvénytelenéséről, továbbá a németek, magyarok, az árulók, a kollaboránsok, valamint egyes szervezetek és intézetek vagyonának nemzeti gondnokság alá helyezéséről (Prága, 1945. május 19.) 

A Szlovák Nemzeti Tanács 1945. évi 44. számú rendelete az állami és közalkalmazottak szolgálati viszonyának rendezéséről (Pozsony, 1945. május 25.)           

A Szlovák Nemzeti Tanács 1945. évi 51. számú rendelete az egyesületek feloszlatásáról és alapításáról (Pozsony, 1945. május 25.)             

A Szlovák Nemzeti Tanács 1945. évi 50. számú rendelete a vagyon nemzeti gondnokság alá helyezéséről (Pozsony, 1945. június 5.)

A Szlovák Nemzeti Tanács 1945. évi 69. számú rendelete az állami szempontból megbízhatatlan személyek magánalkalmazotti jogviszonyból való elbocsátásáról (Pozsony, 1945. július 3.)               

A köztársasági elnök 1945. évi 27. számú dekrétuma a belső telepítés egységes igazgatásáról (Prága 1945. július 17.)  

A köztársasági elnök 1945. évi 28. számú dekrétuma a németek, a magyarok és az állam más ellenségei mezőgazdasági földjének cseh, szlovák, valamint más szláv földművesekkel való betelepítéséről (Prága, 1945. július 20.)       

A potsdami értekezlet jegyzőkönyve. Jelentés a berlini hármas értekezletről (Részletek) Berlin, 1945. augusztus 2.    

A köztársasági elnök 1945. évi 33. számú alkotmánydekrétuma a német és a magyar nemzetiségű személyek csehszlovák állampolgárságának rendezéséről (Prága, 1945. augusztus 2.)        

A Szlovák Nemzeti Tanács 1945. évi 99. számú rendelete az állami és közalkalmazottak szolgálati viszonyának rendezéséről, Pozsony, 1945- augusztus 23.     

A Szlovák Nemzeti Tanács 1945. évi 104. számú rendelete a németek, magyarok, árulók és a szlovák nemzet ellenségeinek vagyonelkobzásáról, mezőgazdasági vagyontárgyai gyorsított felosztásáról (Pozsony, 1945. augusztus 23.)       

A Szlovák Nemzeti Tanács 1945. évi 105. számú rendelete a munkatáborok létrehozásáról Pozsony, 1945. augusztus 23.         

A köztársasági elnök 1945. évi 71. számú dekrétuma a csehszlovák állampolgárságukat elveszített személyek munkakötelezettségéről (Prága, 1945. szeptember 19.)             

A köztársasági elnök 1945. évi 81. számú dekrétuma az egyesületek ügyében hozott intézkedésekről (Prága, 1945. szeptember 25.)             

A köztársasági elnök 1945. évi 88. számú dekrétuma az általános munkakötelezettségről (Prága, 1945. október 1.)      

A Belügyi Megbízotti Hivatal 1945. évi 10.100/1-IV/1-1945. sz. 287. számú körözvénye a csehszlovák állampolgárságnak az 1945. évi 33. számú elnöki dekrétum értelmében történő szabályozásáról (Pozsony, 1945. október 22.)     

A köztársasági elnök 1945. évi 108. számú dekrétuma az ellenséges vagyon elkobzásáról és a nemzeti újjáépítési alapokról (Prága, 1945. október 25.)      

A köztársasági elnök 1945. évi 137. számú alkotmánydekrétuma az állami szempontból megbízhatatlan személyek forradalmi időszakban történő őrizetbe vételéről (Prága, 1945. október 27.)    

A Megbízotti Testület 1946. évi 37. számú végrehajtási rendelete az 1945. évi 33. számú elnöki dekrétum alapján csehszlovák állampolgárságukat elveszített magyarok és németek foglalkoztatásáról (Pozsony, 1946. február 25.)       

Egyezmény Magyarország és Csehszlovákia között lakosságcsere tárgyában (Budapest, 1946. február 27.)       

Az 1946. évi 57. számú alkotmánytörvény az elnöki dekrétumok törvényerőre emeléséről (Prága 1946. március 28.)   

A Belügyi Megbízotti hivatal 7491/2-IV/4-1946. jelzett alatt megjelent 1009. számú hirdetménye a köztársasági elnök 1945. évi 108. dekrétum 1. §-a (4) bekezdésének végrehajtása érdekében 1946. február 7-én megjelentetett belügyminiszteri irányelvek közzétételéről (Pozsony, 1946. április 8.)   

Az 1946. évi 83 számú törvény a németek, a magyarok, az árulók és segítőik munkáltatói (tanulmányi) jogviszonyáról (Prága, 1946. április 11.)              

Az 1946. évi 115 számú törvény a csehek és szlovákok szabadságának helyreállítását célzó cselekmények jogszerűségéről (Prága 1946. május 8.)

A Szlovák nemzeti Tanács 1946. évi 64. számú rendelete a németek, magyarok, valamint a szlovák nemzet árulói és ellenségei mezőgazdasági vagyonának elkobzásáról és haladéktalan elosztásáról szóló rendelet módosításáról (Pozsony, 1946. május 14.)        

A belügyi megbízott 1946. évi 20.000/I-IV/1-1946. számú hirdetménye a lakosság reszlovakizációjáról (Pozsony, 1946. június 17.)         

A Magyar Köztársasággal megkötött békeszerződés (Részletek) Párizs, 1947. február 10.          

Az 1947. évi 148. törvény a csehszlovák-magyar lakosságcsere-egyezmény végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről (Prága, 1947. július 11.)

A kormány 1948. évi 76. számú rendelete a német és a magyar nemzetiségű személyek csehszlovák állampolgárságának visszaadásáról (Prága, 1948. április 13.)       

A belügyminiszter 1948. évi 77. számú rendelete a csehszlovák állampolgárság visszaadására vonatkozó kérelem határidejéről (Pozsony, 1948. április 16.)             

A belügyi megbízott 1948. évi A-311/16-II/3-1948. számú hirdetménye a szlovákiai városok, községek és települések hivatalos neveinek megváltoztatásáról (Pozsony, 1948. június 11.)        

Az 1948. évi 245. számú törvény a magyar nemzetiségű személyek állampolgárságáról (Prága, október 25.)      299

A Megbízottak Testületének 1948. évi 26. számú rendelete a magyar nemzetiségű személyek mezőgazdasági vagyonának az elkobzás alóli mentesítéséről (Pozsony, 1948. november 4.)     

A Magyar Köztársaság és a Csehszlovák köztársaság Csorbatói Jegyzőkönyve egyes függőben lévő pénzügyi és gazdasági kérdések végleges rendezése tárgyában (Csorbató, 1949. július 25.)               

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 1483/2007. számú (533) határozata a II. világháborút követő szlovákiai viszonyok rendezését szolgáló háború utáni dokumentumok érinthetetlenségéről (Pozsony, 2007. szeptember 20.)Részletes keresés