Betöltés...

Újdonságok


A felsőfokú művészeti képzés Magyarországon
3.990 Ft
Újdonság
Kucsera Tamás Gergely - Szabó Andrea (szerk.) / Fundamenta profunda

Kocsis Miklós bevezetőjében kiemelte, hogy a kötet alapjául szolgáló kutatást és a vonatkozó szakirodalom áttekintését, az MMA Titkárságának megrendelésére, az Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási osztályának felkért munkatársai végezték 2014. december 16. és 2015. május 31. között. Az MMA MMKI gondozásában megjelent könyv bevezető elemzéseit a két szerkesztő, Kucsera Tamás Gergely és Szabó Andrea írta. Kocsis Miklós emellett kiemelte azt is, hogy a borítón látható, a Cella Septichora Látogatóközpontot ábrázoló felvételt a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. díjmentesen bocsájtotta felhasználásra...

Forrás: http://www.mma-mmki.hu/hirek-esemenyek/bemutattak-a-felsofoku-muveszeti-kepzes-magyarorszagon-cimu-konyvet.html

A könyvsorozat további köteteit ajánljuk még:

 (Animációs körkép)

(Az alkotás szabadsága és a szerzői jog metszéspontjai)

 

 


A Gulyás testvérek - DVD melléklettel
4.800 Ft
Újdonság
Tóth Péter Pál

A Művészetelméleti Tagozat kultúrtörténeti kismonográfia sorozat keretében jelent meg a Gulyás testvérekről szóló kötet.

A Gulyás testvérekről, Gulyás Gyuláról és Jánosról, akik a magyar dokumentumfilm kiemelkedő és meghatározó egyéniségei voltak a rendszerváltás előtti évtizedekben, a maga is egykor dokumentumfilmes Tóth Péter Pál írt átfogó monográfiát, amely áttekinti, végigkíséri a szociografikus érzékenységű alkotópáros küzdelmes pályafutásának főbb állomásait, legfontosabb műveik születését és fogadtatását...

Forrás: http://artnews.hu/2017/11/18/ket-uj-kulturtorteneti-monografia-kos-karolyrol-es-gulyas-testverekrol-az-mma-gondozasaban/


A gyergyószentmiklósi közbirtokosság története
5.900 Ft
Újdonság
Garda Dezső

A közbirtokosságok Székelyföld lakói számára az évszázadok során, de főleg a 20. században jelentős gazdasági erőt jelentettek. A vagyonközösségek faanyagukkal és legelőikkel, ezen földművelésre kevésbé alkalmas tájon a székely családok számára erőforrást biztosítottak a létért, a megmaradásért folytatott küzdelemben. (részlet)


A gyermek király szolgálatában
3.200 Ft
Újdonság
Történet IV. László idejéből / T. Igor Csaba

Elátkozott király lovagol, vágtat a jeges szélben, nincsen nyugodalma sehol, se nappal, se vaksi éjben. Nem tett pedig rosszat semmit sem csak népére vigyázott. De rátörtek hataloméhesen, hogy ereje nem látszott...

 


A gyimesi lakodalmak
3.000 Ft
Újdonság
Közös kultúra és különböző identitások? / Balatonyi Judit / Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából

A szerző a gyimesi román és magyar lakodalmak néprajzi, kulturális antropológiai vizsgálatára vállalkozik. Bemutatja az egyes csoportok konkrét lakodalmait és a gyerek- vagy felnőtt szereplőkkel előadott gyermeklakodalmakat és „felnőtt”-lakodalmasokat. A könyv célja továbbá, hogy a lakodalmasok és lakodalmak elemzésével hozzászóljon ahhoz a rendkívül aktuális és interdiszciplináris érdeklődésre is számot tartó európai diskurzushoz, amely a multietnikus közösségek múltjának, jelenének és lehetséges jövőjének kérdései körül zajlik. A példák alapján nyomon követhetjük, hogy a gyimesiek esetében az együttélés azonosságokhoz, különbségekhez vagy inkább kevert, a közös kultúrák és eltérő identitások, értelmezések kialakulásához vezetett-e.


A jó magyar sör
7.770 Ft
Újdonság
Dlusztus Imre / Nemzeti Értékek Könyvsorozat

Egy hazai sörbarát számára jó kézbe venni ezt a hiányt pótló, szép könyvet. Ha kedvükre belelapozgatnak és elolvassák, igazi szellemi kinccsel lesznek gazdagabbak. Biztosan még nyitottabbak lesznek a minőségi magyar sörök iránt. A magyar sörkultúra színes hagyományai az igényes szórakozást szolgálják.

 


A jog alkotása és nyelve
2.490 Ft
Újdonság
Barangolás a legisztika és a lingvisztika világában / Letsch Endre

A kézirat egyik sajátossága a nyelvezet. A szerző tudományos kérdéseket is játékos, gyakran ironikus (vagy önironikus) stílussal kezel. A szokatlan kanyarok meglephetik a szakmához tartozó olvasókat, estenként talán meg is hökkenthetik, de végeredményben a különleges nyelvhasználat érdekes, és vitathatatlan értéke a kéziratnak...


A legfelső stáció
2.790 Ft
Újdonság
Szertelen történetek, rendhagyó mesék / Molnár Vilmos

Most az Isten Csíkban – ez is lehetne Molnár Vilmos új, második könyvének a címe. Humor, filozófiai hajlam, nyelvi furfang, súlyos, balladai hangvétel egyként jellemzi a novelláskötetet, melyen folyamatos „az Isten ujjának” érintése, a nevének, akaratának, nyomainak keresése: Csicsó után a vonaton, gimnazista iskolai fogalmazásban, üres négyzetekben és félve feltett kérdésekben. A legfelső stáció jófajta elbeszélői hangon, egyetlen esőcseppnyi csíki ízzel szól arról, hogy mi minden olyan a mi életünkben is, mint a mesében...


A magyar várak szerelmese
9.800 Ft
Újdonság
Müllner János fotográfiái 1910 körül / Jankovics Marcell (Előszó) - dr. Feld István (Utószó)

A 19. század végének műemlékvédelmi munkái során alkalmaztak először - ha nem is nagy számban és rendszeresen, hiszen ekkor még modern értelemben vett régészeti kutatásokról nem volt szó - a dokumentálás eszközeként a fényképezést. Sajnos azonban a hivatalos műemlékvédelem lehetőségeit meghaladta az ország műemlékeinek, s ezen belül várainak-várromjainak módszeres fotográfiai megörökítése...


A mittelszolipszizmus terei
1.800 Ft
Újdonság
Tőzsér Árpád életműve (poszt)modern kontextusban / Csehy Zoltán / Kaleidoszkóp Könyvek

Tőzsér Árpádnak a magyar líratörténetbe immár egyre szervesebben beágyazódó életműve a folytonos megújulás és a dinamikus párbeszéd diadala: folyamatosan reflektál mind a kortárs költészeti, mind a befogadói pozíciókra, és nem hagyják hidegen a vers- és nyelvelméleti gondolkodás kritikai aspektusai sem...


A sah drágakövei
2.100 Ft
Újdonság
Száraz Pál

Az egész nép tudomást szerzett arról, hogy a perzsa sah kedvenc lovának ajándékozott két pompás, és olyan óriási rubintkövet, amelyek értéke elég lett volna arra, hogy az egész Hamadan város lakosságát teljes éven át lehessen ellátni. A nép egyre izgatottabban tárgyalta a fejedelem tékozlását, és a szegények, akik rongyaikban mindennap új gondok keresztjét cipelték, hogy miképpen szerezzék meg éhező családjuk számára a legszükségesebbet...


A Szent László legenda szóban és képekben
5.900 Ft
Újdonság
B. Kovács István

B. Kovács István a Világ Vitéze - Magyar hősepika című könyvében cáfolta meg azt a két évszázad alatt beidegződött vélekedést, hogy a honfoglalás előtti magyar hősepika elveszett. Bebizonyította azt is, hogy a középkori Szent László-legenda ennek a pogány hősepikának keresztény köntösbe bújtatott változata. Ezt a témát tárgyalja a jelen könyv is. A bevezető tanulmányt („Világ-Szépségë, majd akit ő kiválaszt, azé’ lësz!”) B. Kovács István, írta, aki egyben a könyv szerkesztője is, a falképek fotóit Móser Zoltán készítette...


A Tekijai Boldogasszony / Majka Božja Tekijska / Maria Schnee bei Peterwardein
1.200 Ft
Újdonság
A Petrovaradin melletti Tekijára zarándoklók kézikönyve / Berti Johann

Hasonmás kiadás

Jelen háromnyelvű kiadványunkat (A Tekijai Boldogasszony; Majka Božja Tekijska; Maria Schnee bei Peterwardein. Petrovaradin, 1938) Berti Johann német nyelven írta, s ebből készültek a fordítások. A könyveket az egyházi kánon szerint az egyházmegye testületei hagyták jóvá. E műveket a jövőben az egyháztörténet és a néprajz, illetve a folklór kutatói tanulmányozhatják. Most csak azt említem meg, hogy Berti Johann zarándok kézikönyvének megjelenési éve – 1938 – nem köthető semmilyen évfordulóhoz. A többnyelvű kiadványoknak az adott időszerűséget, hogy a királyi Jugoszláviában ekkor tetőzött a konkordátumválság. (Pastyik László)


A történelem körhintáján - DVD-melléklettel
4.800 Ft
Újdonság
Fábri 100 / Barabás Klára

Egy termékeny életpálya számokban: 22 film, mintegy 60 színházi rendezés és díszletterv, 47 fennmaradt festmény, legalább 8 betiltott forgatókönyv – és 77 év. Fábri Zoltán a magyar és egyetemes filmművészet nagy formátumú alakja, legjobb alkotásai a huszadik század jelentős kordokumentumai. Napjainkra azonban mintha kissé feledésbe merült volna ez a páratlan életmű, de születése századik évfordulója kiváló alkalom arra, hogy mélységére és gazdagságára ismét rácsodálkozhasson az utókor..


A Voice from Central Europe
2.000 Ft
Újdonság
Pál Csáky

Csáky Pálnak, az MKP európai parlamenti képviselőjének legújabb könyve, melynek címe: Egy hang Közép-Európából, a szlovákiai EP-képviselő, felvidéki magyar politikus írásait tartalmazó legújabb könyvének angol változata...


A zászló
1.990 Ft
Újdonság
Novellák, karcolatok / Csiby Károly

Amikor felért, hirtelen csend lett körülötte. A fecskék eltűntek, a pacsirták majd alkonyatkor jelennek meg újra. Körülnézett. A szélcsendben villódzva remegett a nyári levegő. A dombtetőn lévő topográfiai háromszögelési pont gúla alakú állványának központi tartóoszlopához erősítette a magával vitt drótdarabokkal a zászló rúdját úgy, hogy az jócskán kiemelkedjen és büszkén lobogjon az enyhe szélben, hirdetve azt, hogy a Magyar Haza feltámadt. Melegség és hatalmas békesség öntötte el a szívét...


A zenélő kút
3.900 Ft
Újdonság
A bukovinai székelyek Bácskában (1941-1944) / Papp Árpád

A bukovinai székelyek Bácskába telepítésére 1941 tavaszán az impériumváltás egyik következményeként kerülhetett sor, amit számos tényező befolyásolt: a háborús események és határváltozások által előállott nemzetközi helyzet, a magyar revíziós politika, a háborút megelőző diplomáciai erőfeszítések és nem utolsósorban a bukovinai székelyek sorsáról akkor már egy évszázada folyamatosan formálódó és a köztudatban helyet foglaló vélekedés és az „ígéret földjének" reményt keltő, de csalóka képe...


Áldozat 1956
2.900 Ft
Újdonság
Szilágyi Árpád

A visszaemlékezés először 1996-ban angol nyelven (The Victime) jelent meg az Egyesült Államokban, miután első helyezettje és nagy sikere lett az évi Nemzetközi Irodalmi Pályázat 1956-os témakörének. Szilágyi Árpádot 1957-ben húsz év kényszermunkára ítélték hazaárulásért – lényegében egy levélért. Bűne valójában az volt, hogy kolozsvári egyetemistaként nyíltan szolidarizált az 1956-os magyar forradalommal. 1961-ben rendszerellenes tevékenységgel vádolták meg, mint a gyergyói Fekete Kéz nevű „szervezet erkölcsi felelősét” és újra elítélték – ez alkalommal egy kézzel írt, évekkel azelőtti plakátért. Politikai fogolyként megjárta Románia legkegyetlenebb börtöneit…


Animációs körkép
3.990 Ft
Újdonság
A magyar animáció oktatási, intézményi, forgalmazási és pályázati lehetőségei - rövid történeti kitekintéssel / Fülöp József - Kollarik Tamás (szerk.) / Fundamenta profunda

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete 2016- ban indította útjára Fundamenta profunda című sorozatát, amelynek harmadik kötete a magyar animáció aktuális kérdéseit vizsgálja...

A könyvsorozat további köteteit ajánljuk még:

Az alkotás szabadsága és a szerzői jog metszéspontjai

A felsőfokú művészeti képzés Magyarországon

 


Asszonyszerelem, asszonysors
2.900 Ft
Újdonság
Gróf Nádasdy Borbála

Gróf Nádasdy Borbálának „Asszonysors, asszonyszerelem” már a hatodik könyve. Ebben a kötetben határtalanul összeolvad Franciaország és a Kárpát-medence, szerelmes ifjúságban, fájdalomban és büszkeségben, és a jelenben való parttalan létezés szeretetében. Összeolvad a gyönyörűséges, magabiztos Franciaország...Részletes keresés