Betöltés...

Újdonságok


2023 Fodor István fotóival (32 x 48 cm álló falinaptár)
4.200 Ft
Újdonság
Fodor István
Az idén is megjelentek dr. Fodor István csíkszeredai orvos-fotóművész gyönyörű falinaptárai,... bővebben

2023 Fodor István fotóival (50 x 43 cm fekvő falinaptár)
5.200 Ft
Újdonság
Fodor István
Az idén is megjelentek dr. Fodor István csíkszeredai orvos-fotóművész gyönyörű falinaptárai,... bővebben

A kárpátaljai magyarság, németség elhallgatott tragédiája, 1944-1946 A hidden Tragedy: the Fate of Hungarians and Germans in Subcarpathia, 1944-46
4.500 Ft
Újdonság
Dupka György / Kárpátaljai Magyar Könyvek
Dupka György (Tiszabőkény, 1952) ukrajnai és kárpátaljai magyar író,... bővebben

A kolozsvári magyar mezőgazdasági felsőoktatás története (1869-2009)
3.900 Ft
Újdonság
Farkas Zoltán
"A 2017-ben megjelent Adalékok a kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem... bővebben

A Vascsöves Atya legendáriuma
2.200 Ft
Újdonság
Rónai Balázs Zoltán / Irodalmi Jelen Könyvek
Arról a kallódó korosztályról (pontosabban egy részéről) szólnak a történetek,... bővebben

Ahol a szív dobban
3.990 Ft
Újdonság
Satoe Tone / Kisgombos Könyvek

Ében, a fekete macskafiú valami különleges ajándékot szeretne adni Hajnának, a fehér cicalánynak: ki akarja fogni a tó tükrén csillogó, ragyogó fénypontokat. Ám az ajándéknak szánt gyönyörű fényekről végül kiderül, hogy megragadásukhoz nem épp ügyes macskamancsokra, sokkal inkább értő, szerető szívre van szükség.


Állami boldogság I.
5.190 Ft
Újdonság
Arany vasmacska / Bartos Tibor

Bartos Tibor (Újpest, 1933 - Budapest, 2010) tanulmányait az Idegen Nyelvek Főiskoláján végezte. Az 1950-es években többek között az újpesti cigányság nyelvének tanulmányozásával, meséik gyűjtésével foglalkozott, majd 1954 és 1965 között az Európa Könyvkiadó szerkesztője volt. Műfordítóként számos alkotást ültetett át angolból. Ezzel párhuzamosan szenvedélyesen gyűjtötte a magyar nyelv szinonimáit, ezeket csoportosította és láncokba rendezte. Kutatásai eredményeként 2002-ben jelent meg Magyar szótára. Büszkén vallotta, hogy nem hajolt meg a kommunista hatalom előtt, és nem vette igénybe az ideológiailag betagozódott íróknak biztosított előjogokat.

Trilógia első kötete. 


Átlátszó lények
4.390 Ft
Újdonság
Meditáció, levelekbe foglalva / Balla Árpád Zoltán (fotó és szöveg), Márton László (szerk.)

Balla Árpád Zoltán (Székelyudvarhely,1957) fotóművész.

Levélregény formájában megjelenő esszéfüzért és vallomást tart kezében az olvasó. Egy fotós írja és kapja a leveleket: ezekben munkamódszerekről, művészi fejlődéséről, világlátásról, szakmai és erkölcsi dilemmákról esik szó. Az olvasó tanúja lehet egy nagy alkotói energiákkal rendelkező személyiség küzdelmeinek, és láthatja e vívódások eredményét, Balla Árpád Zoltán legújabb alkotói korszakának képeit. A megelevenedő üvegalakok a kötetet látványként is emlékezetessé teszik.  (Márton László)


Az én városom, Győr
8.900 Ft
Újdonság
Takács Miklós, Bihari Zoltán (szerk.)

Győr királyi várossá válásának 750. évfordulója alkalmából megjelent három kötetből álló sorozat második kötete.


Égig érő palatábla
2.990 Ft
Újdonság
Mács József

Mács József (Bátka,1931 - Pozsony, 2017) felvidéki nagyar író, publicista, szerkesztő, műfordító. Az MMA néhai tagja.

Az Égig érő palatábla (1993) első rendszerváltás utáni kötete, amelyben egy vegyes házasságban született, magyarul már nem beszélő unoka és nagyapja kapcsolatát tárja elénk, miközben bemutatja egy gömöri falu életét. 


Értelemmintázatok a globalitás és lokalitás találkozásában
3.500 Ft
Újdonság
Az EMFT 2021. március 26-i Tanulmányi Napjainak előadásai / Ungvári Zrínyi Imre (szerk.) / Műhely (Pro Philosophia)

Noha az emberek egykor csak közvetlen környezetükkel voltak kapcsolatban, ma már a lokalitás és a globalitás egymásba hatoló horizontjában élnek. A kötet tanulmányai e két szint interakcióját olyan kérdések összefüggésében vizsgálják, mint hogy hogyan képződik a "világ" jelentéseinek sokfélesége? Mit jelent a gondolkodás testi és térbeli meghatározottsága? Hogyan csapódik le mindez a közgazdaságban, a művészi szemléletben, a munkaerő-vándorláshoz való viszonyulás vagy a feminista mozgalmak önértelmezésében? (Ungvári Zrínyi Imre)


Felvidéki kortárs magyar képzőművészetünk (1990-2020 között)
6.000 Ft
Újdonság
Lacza Tihamér (szerk.)

Több mint 30 év telt el a közép-európai rendszerváltások óta, és ez jó alkalmat kínál a visszatekintésre, mérlegvonásra és a jövőbetekintésre is. Természetesen egy általános összefoglaló megírása komoly tudományos hátteret és sok szakember hozzáértő munkáját feltételezi, még akkor is, ha a vizsgálódás terepét önkényesen, de jól megfontolt szempontok alapján behatároljuk. E könyv összeállítása során az a cél vezérelt bennünket, hogy vázlatosan összefoglaljuk mindazt, ami a felvidéki magyar képzőművészeti életben történt a szóban forgó időszakban, de mindenekelőtt azt a tevékenységet és igyekezetet, amelyet a legnagyobb szlovákiai magyar képzőművészeti szerveződés kifejtett.


Hamvas Béla ezerarcú és egyszerű élete és műve
6.000 Ft
Újdonság
Esszék / Weiner Sennyey Tibor

Ki volt valójában Hamvas Béla? Mit gondolt életről és irodalomról? Mi volt a véleménye a politikáról? Milyen volt kapcsolata a nőkkel, a kortársaival, a zsidósággal? Milyen volt a barátsága Weöres Sándorral és Szepes Máriával? Milyen vitája volt Lukács Györggyel? Miről szóltak a legfontosabb művei, és milyen művei vesztek el?


Hétfolyó, hétcsillag a rováskrónika legősibb rétege
4.990 Ft
Újdonság
A Rováskrónika mint Forrás: Résztanulmányok II. RKFR 2. / Mandics György
Mandics György (Temesvár, 1943) József Attila-díjas magyar tanár, költő, író,... bővebben

Hitélet Győrben
8.900 Ft
Újdonság
Katolikus egyház, Szerzetesrendek, Evangélikus egyház, Református egyház, Zsidó hitközség / Bihari Zoltán, Takács Miklós

Györ királyi várossá válásának 750. évfordulója alkalmából megjelent három kötetből álló sorozat első kötete. 


Időgyulladás
4.990 Ft
Újdonság
Esszék, kommentárok, jegyzetek / Bíró Béla

Bíró Béla (Barót, 1947) romániai magyar professor emeritus, irodalomtörténész, filozófus, újságíró.

"Kicsoda ez az ember, aki 1984-ben nem palástolja véleményét Sütő András drámáiról? Kicsoda, aki megérinti, megmozgatja az olvasó kognitív szféráját? Aki úgy fogalmazza meg bírálatát, hogy mindvégig kiérződik, nem akarja sárba taposni sem az elemzett életművet, sem a szerzőt? Aki egzakt tudósokra jellemző precizitással fogalmaz, mégis érzelmeket kelt olvasójában? [...]


Immer wenn ich meine Augen schließe
4.900 Ft
Újdonság
Roman / Zoltán Böszörményi
Es ist ein schockierendes Ph änomen in Mittel- und Osteuropa, dass die Kinder von Wanderarbeitern, die nach Westeuropa ziehen, in ihrer Heimat... bővebben

In den Furchen des Lichts
5.900 Ft
Újdonság
Roman / Zoltán Böszörményi / Bibliothek der Entdeckungen
Das Buch ist inhaltlich aktuell, spannend geschrieben, flüssig übersetzt und -unabhängig von Handlungszeit und -ort - ein Gleichnis... bővebben

Irodalmi élet Kárpátalján a szovjet időszakban (1944-1991) - Hungarian Literary Life in Subcarpathia During the Soviet Period (1944-1991)
3.500 Ft
Újdonság
Dupka György / Kárpátaljai Magyar Könyvek
Dupka György (Tiszabőkény, 1952) ukrajnai és kárpátaljai magyar író,... bővebben

Kellék 66 - Környezeti válság és filozófia
1.500 Ft
Újdonság

A Kellék filozófiai folyóiratot 1994-ben alapította a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem néhány filozófia szakos hallgatója azzal a céllal, hogy a társadalomtudományok művelői számára fórumot biztosítsanak, illetve, azt népszerűsítsék. Ennek megfelelően a szerkesztők az esszéisztikus jellegű megközelítésmódokat részesítik előnyben évente három alkalommal megjelenő tematikus lapszámaikban.

A kiadványt Kolozsvár, Nagyvárad és Szeged filozófiai közössége közösen szerkeszti és jelenteti meg. Ennek szellemében a magyarországi és a romániai magyar filozófiai gondolkodás tekintetében konkrét szakmai jellegű együttműködés terepéül is szolgál, jó lehetőséget kínálva arra, hogy az erdélyi filozófiát egy tágabb gondolkodói közösség számára hozzáférhetővé tegyék.

 Részletes keresés