Betöltés...

Újdonságok


"A felnégyelt Haza..."
3.990 Ft
Újdonság
100 év versei Trianontól napjainkig 1920-2020 / Kárpátaljai költők antológiája / Dupka György szerk. / Kárpátaljai Magyar Könyvek
Kárpátaljai költők antológiájának tematikus fejezetei: Költők, versek a csehszlovák... bővebben

"Jön még egy új világ..."
4.500 Ft
Újdonság
A magyar '56 kárpátaljai kézikönyve / Dupka György / Kárpátaljai Magyar Könyvek
Dupka György (Tiszabőkény, 1952) ukrajnai és kárpátaljai magyar író,... bővebben

A Gulág-Gupvi-kutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján, 2020
2.900 Ft
Újdonság
Nemzetközi emlékkonferencia, Beregszász, 2020. november 20. / Dupka György, Zubánics László szerk. / Kárpátaljai Magyar Könyvek
A Kárpátaljai Magyar Könyvek 300. kötete a Szolyvai Emlélparkbizottság Évkönyve, amely az 2020.... bővebben

A kárpátaljai magyarság, németség elhallgatott tragédiája, 1944-1946 A hidden Tragedy: the Fate of Hungarians and Germans in Subcarpathia, 1944-46
4.500 Ft
Újdonság
Dupka György / Kárpátaljai Magyar Könyvek
Dupka György (Tiszabőkény, 1952) ukrajnai és kárpátaljai magyar író,... bővebben

A két csillag
5.490 Ft
Újdonság
Egy vándor mesemondó történetei / Samuel Allo gyűjtése

Hét mesén keresztül hívja útra kelni ifjú és megélt korú olvasóit egyaránt egy valódi világutazó. Hatalmas panorámaképeken megelevenedő tájakat bejárni, a végtelen óceán partján elmerengeni, egy afrikai baobabfa hűsítő árnyéka alatt üldögélni, madarakkal szárnyra kapni, titokzatos ösvényeken lábnyomába lépni, s eljutni a legtávolabbra: embertől emberig.


A múlt tükrében elmerengve...
3.500 Ft
Újdonság
Északkelet-Magyarország mindennapjai a XVI-XVIII. század fordulójánI / Zubánics László / Kárpátaljai Magyar Könyvek
Zubánics László PhD (Gut, 1977) közíró, lapszerkesztő, helytörténész, egyetemi tanár,... bővebben

A sztánai Szentimrei Alapítvány első huszonöt éve
4.500 Ft
Újdonság
Sztánai füzetek

" [ ...] nekivágunk egy nyersmérleg-félének, amiből idővel akár krónika is lehet, krónikája egy jó szándéknak, egy nagycsalád, egy ház, egy telep, egy falu, egy kistáj és egy valamivel nagyobb emberi közösség próbálkozásainak, hogy a 20. és 21. század fordulóján mire voltunk képesek, mit tettünk azzal, amit örököltünk, ott, ahol voltunk. [...]


A Trianoni békediktátum és az erdélyi magyarság autonómiatörekvései a 20. században és a 21. század elején
3.950 Ft
Újdonság
Garda Dezső (szerk.)
Garda Dezső (Kolozsvár, 1948) történészprofesszor, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem... bővebben

A Vascsöves Atya legendáriuma
2.200 Ft
Újdonság
Rónai Balázs Zoltán / Irodalmi Jelen Könyvek
Arról a kallódó korosztályról (pontosabban egy részéről) szólnak a történetek,... bővebben

Ahol a szív dobban
3.990 Ft
Újdonság
Satoe Tone / Kisgombos Könyvek

Ében, a fekete macskafiú valami különleges ajándékot szeretne adni Hajnának, a fehér cicalánynak: ki akarja fogni a tó tükrén csillogó, ragyogó fénypontokat. Ám az ajándéknak szánt gyönyörű fényekről végül kiderül, hogy megragadásukhoz nem épp ügyes macskamancsokra, sokkal inkább értő, szerető szívre van szükség.


Állami boldogság I.
5.190 Ft
Újdonság
Arany vasmacska / Bartos Tibor

Bartos Tibor (Újpest, 1933 - Budapest, 2010) tanulmányait az Idegen Nyelvek Főiskoláján végezte. Az 1950-es években többek között az újpesti cigányság nyelvének tanulmányozásával, meséik gyűjtésével foglalkozott, majd 1954 és 1965 között az Európa Könyvkiadó szerkesztője volt. Műfordítóként számos alkotást ültetett át angolból. Ezzel párhuzamosan szenvedélyesen gyűjtötte a magyar nyelv szinonimáit, ezeket csoportosította és láncokba rendezte. Kutatásai eredményeként 2002-ben jelent meg Magyar szótára. Büszkén vallotta, hogy nem hajolt meg a kommunista hatalom előtt, és nem vette igénybe az ideológiailag betagozódott íróknak biztosított előjogokat.

Trilógia első kötete. 


Égig érő palatábla
2.990 Ft
Újdonság
Mács József

Mács József (Bátka,1931 - Pozsony, 2017) felvidéki nagyar író, publicista, szerkesztő, műfordító. Az MMA néhai tagja.

Az Égig érő palatábla (1993) első rendszerváltás utáni kötete, amelyben egy vegyes házasságban született, magyarul már nem beszélő unoka és nagyapja kapcsolatát tárja elénk, miközben bemutatja egy gömöri falu életét. 


Fehér könyv
4.500 Ft
Újdonság
Buzás Pál / Sztánai füzetek

Buzás Pál (Bánffyhunyad, 1939) kolozsvári zongoraművész, zenetanár, "Kalotaszegnek a szó legnemesebb értelmében vett helytörténésze. Amint ennek a gyűjteményes kötetének az írásaiból is kitűnik, bizonyára vannak - és ők lehetnek a legtöbben -, akik a zongotanár és előadóművész Buzás Pált ismerik, és alig tudhatnak kalotaszegi elkötelezettségéről, akik pedig a Kalotaszegben vagy a Művelődésben Kalotaszegről szóló írásait olvassák, a kalotaszegi hagyományt megörökítő breviáriumait, antológiáit forgathatják, kevésbé ismerhetik tanári, előadóművészi pályáját. Ez a kettősség, pontosabban életpályájának ez a sokrétűsége tűkröződik ebben a kötetben, azokban az írásokban is, amelyekben önmagáról ír (vagy vall interjúkban), a rá jellemző rejtőzködő szerénységgel, és azokban is, amelyekben másokra emlékezik vagy másokat méltat..


Felszántott (tömeg)sírok
3.000 Ft
Újdonság
Hetvenöt éve történt / Dunajszky Géza
Dunajszky Géza (Debrőd, 1945) matematika-zene szakos pedagógus, karnagy, népművelő és közíró.... bővebben

Felvidéki kortárs magyar képzőművészetünk (1990-2020 között)
6.000 Ft
Újdonság
Lacza Tihamér (szerk.)

Több mint 30 év telt el a közép-európai rendszerváltások óta, és ez jó alkalmat kínál a visszatekintésre, mérlegvonásra és a jövőbetekintésre is. Természetesen egy általános összefoglaló megírása komoly tudományos hátteret és sok szakember hozzáértő munkáját feltételezi, még akkor is, ha a vizsgálódás terepét önkényesen, de jól megfontolt szempontok alapján behatároljuk. E könyv összeállítása során az a cél vezérelt bennünket, hogy vázlatosan összefoglaljuk mindazt, ami a felvidéki magyar képzőművészeti életben történt a szóban forgó időszakban, de mindenekelőtt azt a tevékenységet és igyekezetet, amelyet a legnagyobb szlovákiai magyar képzőművészeti szerveződés kifejtett.


Hétfolyó, hétcsillag a rováskrónika legősibb rétege
4.990 Ft
Újdonság
A Rováskrónika mint Forrás: Résztanulmányok II. RKFR 2. / Mandics György
Mandics György (Temesvár, 1943) József Attila-díjas magyar tanár, költő, író,... bővebben

Időgyulladás
4.990 Ft
Újdonság
Esszék, kommentárok, jegyzetek / Bíró Béla

Bíró Béla (Barót, 1947) romániai magyar professor emeritus, irodalomtörténész, filozófus, újságíró.

"Kicsoda ez az ember, aki 1984-ben nem palástolja véleményét Sütő András drámáiról? Kicsoda, aki megérinti, megmozgatja az olvasó kognitív szféráját? Aki úgy fogalmazza meg bírálatát, hogy mindvégig kiérződik, nem akarja sárba taposni sem az elemzett életművet, sem a szerzőt? Aki egzakt tudósokra jellemző precizitással fogalmaz, mégis érzelmeket kelt olvasójában? [...]


Immer wenn ich meine Augen schließe
4.900 Ft
Újdonság
Roman / Zoltán Böszörményi
Es ist ein schockierendes Ph änomen in Mittel- und Osteuropa, dass die Kinder von Wanderarbeitern, die nach Westeuropa ziehen, in ihrer Heimat... bővebben

In den Furchen des Lichts
5.900 Ft
Újdonság
Roman / Zoltán Böszörményi / Bibliothek der Entdeckungen
Das Buch ist inhaltlich aktuell, spannend geschrieben, flüssig übersetzt und -unabhängig von Handlungszeit und -ort - ein Gleichnis... bővebben

Irodalmi élet Kárpátalján a szovjet időszakban (1944-1991) - Hungarian Literary Life in Subcarpathia During the Soviet Period (1944-1991)
3.500 Ft
Újdonság
Dupka György / Kárpátaljai Magyar Könyvek
Dupka György (Tiszabőkény, 1952) ukrajnai és kárpátaljai magyar író,... bővebben


Részletes keresés