Betöltés...

Újdonságok


"Ninc ki gondot üszeljen ránk…”
4.990 Ft
Újdonság
Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről / Halász Péter / Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ

Halász Péter (Budapest, 1939) 1966 óta foglalkozik a moldvai magyarok történelmével és néprajzával. Kutatásaiban Domokos Pál Péter tanítványának vallja magár, akihez szoros baráti kapcsolat fűzte. Az 1960-as években a Magyar Néprajzi Atlasz anyagához gyűjtött a csángók között, később folyamatosan, csaknem minden nyári szabadságát Moldvában töltötte, ahol elsősorban a helyneveket, a gyűjtögetés, a gazdálkodás, az állattartás, a naptári évhez kötődő népszokások, az építkezés és a hiedelemvilág ismeretanyagát kutatta, illetve kutatja. Egyes fontos témák feltárása egyedül  az ő nevéhez kapcsolódik. Kutatómunkája során előnyben részesíti a monografikus gyűjtéseket, a feltáró és leíró módszert, mind a tematikus kutatás, mind a jelenségek földrajzi elterjedtségének vizsgálata esetén.


"Vártunk, jöttetek!"
5.990 Ft
Újdonság
A délvidéki országgyarapítás képes emlékalbuma / Babucs Zoltán

Babucs Zoltán (Jászberény, 1974) hadtörténész-muzeológus tősgyökeres jászkun család sarja. A budapesti HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos munkatársaként dolgozott - kisebb megszakításokkal - közel két évtizedig. Szakterülete: a második világháborús Magyar Királyi Honvédség, az 1848/49. évi magyar függetlenségi háború honvédseregének története, a jászkunok és a székelyek katonáskodása.


#elszigetelve
5.700 Ft
Újdonság
Bookart & Új Kriterion Galéria

Elszigetelve: hét író - Nyáry Krisztián, Wirth Imre, Cserna-Szabó András, Ozsváth Zsuzsa, Márton Evelin, Kemény István, Molnár T. Eszter - és hét képzőművész -  iski Kocsis Tibor, Tombor Zoltán, Részegh Botond, Weiler Péter, Gaál József, Szabó Dorottya, Nagy Kriszta - a karanténról, a magányról, az elszigeteltség érzéséről vall. 

 


100 Erdővidéki recept, több mint 100 erdővidéki háziasszony
5.990 Ft
Újdonság
Balázs Melinda, Gecse Ágnes

Erdővidék a természeti kincsek, a gazdag épített örökség földje, a magyar kultúra és történelem jeles személyiségeinek szülőföldje, a mélyen gyökerező székely-magyar hagyományos, és annak a székely-magyar közösségnek a földje, melynek tagjai mindezt a gazdag örökséget létrehozták, formálták, gyarapították és napjainkig megőrizték, továbbadják a következő nemzedékeknek.


2022 Fodor István fotóival (32 x 48 cm álló falinaptár)
3.500 Ft
Újdonság
Fodor István
Az idén is megjelentek dr. Fodor István csíkszeredai orvos-fotóművész gyönyörű falinaptárai,... bővebben

2022 Fodor István fotóival (50 x 43 cm fekvő falinaptár)
4.500 Ft
Újdonság
Fodor István
Az idén is megjelentek dr. Fodor István csíkszeredai orvos-fotóművész gyönyörű falinaptárai,... bővebben

A bicikli kultúrtörténete
6.900 Ft   5.865 Ft
-15%
Újdonság
Lessing, Hans-Erhard

Nemrég töltötte be 200. életévét a bicikli.

E könyv szándéka, hogy a kétszázadik évforduló alkalmából áttekintést nyújtson, mennyi mindent tudhatnánk vagy kellene tudnunk a bicikliről. Hisz jobban megérdemelné, mint az összes többi közlekedési eszköz.


A két csillag
5.490 Ft
Újdonság
Egy vándor mesemondó történetei / Samuel Allo gyűjtése

Hét mesén keresztül hívja útra kelni ifjú és megélt korú olvasóit egyaránt egy valódi világutazó. Hatalmas panorámaképeken megelevenedő tájakat bejárni, a végtelen óceán partján elmerengeni, egy afrikai baobabfa hűsítő árnyéka alatt üldögélni, madarakkal szárnyra kapni, titokzatos ösvényeken lábnyomába lépni, s eljutni a legtávolabbra: embertől emberig.


A madarakat figyeljétek!
3.990 Ft
Újdonság
Farkas Ottó / Beszélő Múlt Könyvek

Farkas Ottó felvidéki újságíró, a Regélő Múlt Polgári Társulás vezetője.

Szinte valamennyi családi legendárium őriz rejtélyes, megmagyarázhatatlan eseteket. A könyvben a hátborzongató történeteken, a falusi kísértethistóriákon kívül gyógyító pásztoremberek praktikáiról, halottlátokról, túlélők halálközeli élményeiről olvashatunk hiteles beszámolókat. A különös családi történetek rövidek, szórakoztatóak, érdekesek, de nem éjszakai olvasmány.


A polgárosodás társadalmi és kulturális hatásai Kézdivásárhelyen (1750–1944)
3.990 Ft
Újdonság
Dimény Attila / Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ

"A kézdivásárhelyi múzeum néprajzosaként, muzeológusaként napi kapcsolatban állok a városban egykor fontos szerepet betöltő céhes mesterségek ránk maradt írott és tárgyi anyagával. Incze László (1928–2007) szerteágazó helytörténeti kutatásai révén ma már sokat tudunk a városról és az egykor benne működő céhes életről. 


A pusztakamarási családkönyv
3.990 Ft
Újdonság
300 év 700 magyar családja / Istók Sándor, Nagy Ákos, Pozsony Ferenc, Székely Ferenc

"A kötet a pusztakamarási magyarok számbeli bemutatása, a családok eredetének felkutatása, a felmenő rokonsági vezérvonalak kiépítése és a leszármazottak helyben maradási, illetve kirajzási szándékának rögzítése céljából készült. A kézirat törzsanyagát Istók Sándor (1882-1930), egykori pusztakamarási református lelkész állította össze, aki az 1700-as évektől kezdődően 1926-ig állította össze a helyi református családok lajstromát. Ekkor Istók leállt a családösszeírással, s 1926-tól 2005-tel bezárólag jómagam [Székely Ferenc, aki az eredeti anyagot Sütő Andrástól kapta] folytattam a pusztakamarási magyar családok történetét.


A remény peremén - Covid-kórház
2.500 Ft
Újdonság
Kisregény / Mandics György / Irodalmi Jelen Könyvek

Mandics György (Temesvár, 1943) József Attila-díjas magyar tanár, költő, író, újságíró, esszéíró. Mostani kisregénye Covid betegsége kapcsán íródott.


A temesvári közúti vasút könyve 1869-2019
7.900 Ft
Újdonság
Technikatörténeti áttekintés a kezdetektől napjainkig / Illés Mihály

Illés Mihály (Temesvár, 1952) mérnök, szakíró. Gazdagon illusztrált technikatörténeti könyve korszakonként mutatja be a város és a közúti vasút fejlődését, alakulását.


A világ összegyűjtésének médiumai
3.400 Ft
Újdonság
Terek, kapcsolatháló, lokalitás / Ungvári Zrinyi Imre (szerk.) / Műhely (Pro Philosophia)

A kötet az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság 2019-es Tanulmányi Napjain a sepseszentgyörgyi MAGMA-ban megrendezett interdiszciplinális konferencia tanulmányait tartalmazza.


Alternatívák könyve VI.
3.990 Ft
Újdonság
Beszélgetések 1995-2018 / Molnár Gusztáv / Műhely (Pro Philosophia)
  A sorozat VI. könyve: Beszélgetések 1995-2018 A kötet Molnár Gusztávval készült... bővebben

Aranygyűrű
2.990 Ft
Újdonság
Bettes István

Bettes István (Rimaszombat, 1954) felvidéki magyar költő. Most megjelent kötetének címadó verses meséjének története után a Mártír szentek legendáriumát olvashatjuk. 


Az eretnek és a színház
2.700 Ft
Újdonság
Jegyzetek a próbaszünetekből / Gágyor Péter
  Gágyor Péter (Ipolyság, 1946) színházi rendező, drámaíró,... bővebben

Bars és Hont vármegyei nemes családok
12.500 Ft
Újdonság
Késmárky István, Simon István, Pálmány Béla

Szluha Márton életmű sorozatának következő kötetét tartja kezében a tisztelt Olvasó, melynek néhány családfáját és illusztrációját még mindig ő készítette saját kezűleg, négy évvel ezelőtti elhunyta előtt pár évvel. A sorozat Liptó, Nyitra és Vas megyei köteteivel ellentétben ez a könyv sem enciklopédikus jellegű, inkább az életmű – még mindig igen gazdag – maradékának tekinthető, melyek azonban jócskán ki vannak egészítve az utóbbi években már interneten is elérhető anyakönyvek adataival (mormon adatbázis, family search.org szolgáltatás, online szakkönyvek, folyóiratok). A genealógiai kutatás hatékonyságát ezek az új lehetőségek "forradalmi" módon javították. Fontos megjegyezni azonban azt is, hogy e megyékben szereplő számos család megtalálható az életmű korábbi köteteiben, melyek újra közlésétől jelentős terjedelmük miatt itt el kellett tekintenünk.


Bóklászó
2.990 Ft
Újdonság
Fellinger Károly

Fellinger Károly (Pozsony, 1963) költő, helytörténész. Legújabb falujáró versei a kelet-szlovákiai járások: Királyhelmec, Nagymihály, Tőketerebes, Jászó, Kassa és a Rozsnyói járás magyarlakta falvaiba, városaiba viszik el az olvasót, hogy megismerjük jellegzetességeiket, történelmüket, műemlékeiket, mondáikat, valamint híres szülötteiket. 


Darabokra tépve
4.990 Ft
Újdonság
Böszörményi Géza / Irodalmi Jelen Könyvek

Böszörményi Zoltán (Arad, 1951) prózai világa olyan, akár a japán legyező: izgalmas, vibráló, minden színnek és formának jelképes szerepe van. [...] A Darabokra tépve újszerű, felkavaró, merőben más, mint amit eddig bármelyik kortárs vagy klasszikus prózaírótól olvashattunk. Kizökkent a komfortzónánkból, álmatlan éjszakákat okoz, felkavar, megnevettet, költői képekkel kápráztat el. Egy éven belül 2. kiadását érte meg. Részletes keresés