Betöltés...

Újdonságok


"Kit az sok csata jár" Fejezetek a magyar hadtörténetből
2.990 Ft
Újdonság
Szilágyi Aladár beszélgetései kortárs magyar történészekkel / Szilágyi Aladár

Szilágyi Aladár (1943-2020) bánsági magyar helytörténész, publicista, szerkesztő. Kormányos László előszavával megjelent könyve az elmúlt évek egyik legérdekfeszítőbb történelmi tárgyú kötete, melynek alapját a Szacsvay Akadémián 2016-ban előadó történészekkel folytatott beszélgetései adják.


"Számítson a Haza teljes bizalommal ránk"
3.800 Ft
Újdonság
Az 1948/49-es honvéd törzstiszt Márkosfalvi Szabó testvérek élete és hadi működése / Nagybaczoni Molnár Ferenc

A személyes sorsok, különösen a közfeladatokat ellátóké, mindenképpen színesítik a történelem zajlásának nagy fordulatait, és az egymásra következő kisebb mozzanatok sorozatát, valamint az egyénekre le nem bontott száraz adatokat. A történelem nélkülük, ők a történelem nélkül, nem értelmezhetők. Egy valamirevaló pályakép, az adott személy jellemzőinek és szorosabb tevékenységének időrendi felsorolásával párhuzamosan, elengedhetetlen hogy tartalmazza a hozzá közvetlenül vagy közvetetten kapcsolható események és folyamatok, valamint az általános keretek legalább vázlatos leírását is. A két kiváló szabadságharcos parancsnok, Márkosfalvi Szabó Ferdinánd alezredes és Károly őrnagy sorsának ecsetelése, szemléletesen példázza mindezt.


"Tűzben tisztult az arany s ezüst"
3.990 Ft
Újdonság
A XVII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia előadásai / Dobrovits Mihály (szerkesztő)

2019. október 11-12. között rendezték meg Dunaszerdahelyen a XVII. Nemzetközi Vámbéry Konferenciát, amelynek anyagát tartalmazza ez a kötet. A témakörök és előadóik méltók a hagyományokhoz.


2021 Fodor István fotóival (32 x 48 cm álló falinaptár)
3.000 Ft
Újdonság
Fodor István

Az idén is megjelentek dr. Fodor István csíkszeredai orvos-fotóművész gyönyörű falinaptárai, kétféle méretben. Székelyföld gyönyörű tájai és épített környezete fotóiból most is fb követőivel közösen választotta ki a művész azt a 2 x 12 képet + a borítóképeket, amelyek a hónapokat illusztrálják, és minden vásárló szívesen nézi egész évben. 

Magyarországon csak nálunk rendelhetők, bolti forgalomba nem kerülnek. 


2021 Fodor István fotóival (51 x 43 cm fekvő falinaptár)
4.000 Ft
Újdonság

Az idén is megjelentek dr. Fodor István csíkszeredai orvos-fotóművész gyönyörű falinaptárai, kétféle méretben. Székelyföld gyönyörű tájai és épített környezete fotóiból most is fb követőivel közösen választotta ki a művész azt a 2 x 12 képet + a borítóképeket, amelyek a hónapokat illusztrálják, és amelyeket minden vásárló szívesen nézi egész évben. 

Magyarországon csak nálunk rendelhetők, bolti forgalomba nem kerülnek. 


A diófa meséi
2.990 Ft
Újdonság
Lengyel Piroska Noémi

"A diófa meséi című kötet írásai önéletrajzi ihletésűek, anyai, tanítói tapasztalatokkal átszőve. Az események a való világban játszódnak, mindig idealizálva a helyzetet. A diófa pozitívan szemléli a világot. Az élet szépségeire hívja fel a figyelmet. A kert, fái, virágai emberi tulajdonságokkal felruházott szereplők. [... ] A gyermek megtudhatja, tavasztól tavaszig mi történik a növényekkel. Eközben önmagára, szüleire, testvéreire, barátaira ismerhet. Megoldást, választ kaphat egy-egy élethelyzetre. [...] A gyermeki realizmust, a mágikus világképet, a kreativitást, az iontelligenciát egyaránt tetten érhetjük a mesék olvasása során. Ezért 4 éves kortól 104 éves korig ajánlom olvasásra, továbbgondolásra a diófa történeteit." (Lengyel Piroska Noémi)


A gondozónő
2.500 Ft   2.000 Ft
-20%
Újdonság
Bátorligeti Mária / Irodalmi Jelen Könyvek

Bátorligeti Mária végzettsége szerint középiskola tanár. 2015 óta Miskolcon él. Az irodalmi életben húsz éve van jelen, rendszeresen publikál, fordít, lektorál.

A kiadó így ajánlja könyvét: "Bátorligeti Mária az évtized egyik legjobb magyar regényével jelentkezett.  A gondozónő végig feszültségben tartja az olvasót. Témája időszerű: külföldön munkát vállaló fiatal nő története. Gyönyörű a regény nyelvezete, meghökkentőek költői képei. A történet pedig a kegyetlen realitás és egy mágikus, képzeletbeli világ keveréke. Ilyen nagy szeretettel az Irodalmi Jelen még nem ajánlott könyvet."


A kancsólakó kígyó
2.300 Ft
Újdonság
Versek gyerekeknek és felnőtteknek / Géczi János

Géczi János (Monostorpályi, 1954) József Attila-díjas író, képzőművész, egyetemi oktató. 1982 óta számtalan kötete jelent meg, versek, regények, irodalom-, nevelés- és művelődéstörténeti tanulmányok.

1997-ben megjelent versek új kiadása modern kötösben, új illusztrációkkal a Vámbéry Polgári Társaság érdeme. "Az alcím azzal kelti fel az érdeklődést, hogy a korábban életkor szerint elválasztott olvasóközönséget egy közös versgyűjteményben szólítja meg. Az (el)beszélői és énszerepeknek olyan gazdag tárát kínálják fel a versek, amelyekbe mind a felnőtt, mind a gyermek olvasó - igényének megfelelően - belebújhat." (Sz. Molnár Szilvia, 1998)

 


A Leg-Erdővidékibb falu
3.990 Ft
Újdonság
Nagybacon az évszázadok sodrában / Nagybaczoni Molnár Ferenc

Nagybaczoni Molnár Ferenc a székelyföldi Erdővidék történetének egyik legavatottabb, Nagybacon történetének pedig legavatottabb szakértője, a történelemtudományok mellett, más tudományágakat érintően is magas szintű felkészültséggel rendelkezik. A székelység históriájának kutatásában megkerülhetetlen tényező, akire mindenképpen érdemes figyelmet fordítani. 


A magyarországi németek elmúlt 100 éve
3.500 Ft
Újdonság
Nemzetiségpolitika és helyi közösségek / Eiler Ferenc, Tóth Ágnes (szerk.)

A könyv a magyarországi németek történelmének elmúlt 100 évét tárgyalja, mégpedig annak egy eddig kevéssé kutatott aspektusára, a helyi szintre, a hétköznapok világára koncentrálva. A tanulmányok a következő témakörök egy-egy metszetét vizsgálják: miként viszonyultak a különböző kormányzatok, a közigazgatás, valamint a titkosszolgálatok a németek politikai aktivitásához, a magyarországi német szervezetek mobilizációs kísérleteihez, a német fiatalok megszervezésére irányuló törekvéseihez. Hogyan jellemezhetők az egyházak és a német kisebbség kapcsolata, az anyanyelvi oktatás gyakorlati megvalósítása, a kitelepítés és a malenkij robot kérdései, valamint az 1989/1990-et követő újrakezdés? Az elemzések rendre visszatérő megállapítása, hogy az olykor egyértelműen "kisebbségbarátnak" vagy éppen "kisebbségellenesnek" tűnő rendelkezések gyakorlatba való átültetésének alaposabb vizsgálata a szereplők olyan mozgatórugóit is feltárja, amelyek a téma iránt érdeklődő olvasót az első pillanatra talán egyértelműnek tűnő kép árnyalására késztethetik.


A Remény Hősei
3.800 Ft
Újdonság
A Makk-féle összeesküvés székely szerveződése és ezekben részes későbbi elítéltek - Erdővidék szabadságharcosa / Nagybaczoni Molnár Ferenc

A Török-Gálffy ügy huszonkét halálra ítélt (ebből tizenkilenc kegyelmet nyert) résztvevője, a többi várfogsággal sújtott összeesküvővel közösen, önzetlenül, a nemzet nehezebb sorsú tömegei mellett való elkötelezettséggel és az ország alávetettségét elutasító meggyőződéstől sarkallva csatlakozott az összeesküvők táborához. Nem saját körülményeik, hanem a hazaszeretet, a magyarsággal együvé tartozás vált bennük fő hajtóerővé. Kudarcuk, melyet helyzetfelismerési-szervezési hiányosságok siettettek, példamutató kiállásuk jelentőségét aligha csökkentheti. A folytatásként jelentkező Várady-mozgalom (tizenkét halálraítélt nyolc kegyelmezéssel), bár a cselekvésben előbbre haladt, hasonlóképp bukásra kárhoztatott. 


A tenger sós kenete
2.990 Ft
Újdonság
Kanári-szigeteki költők antológiája

Az itt bemutatott költők meglepően közvetlenül szólnak hozzánk. Jellemző rájuk a szigetlakók meggyőződése, hogy elvesztek a tengerben, elégedetlenek azzal, hogy messze vannak mindentől, ami fontos. Ennek ellenére hiteles, őszinte és emberi ez a hang, friss, bódító, óceáni fuvallatra emlékeztet. Végtelenül komoly dolgokról felszabadítóan, latinos könnyedséggel, sokszor derűvel beszélnek, és ugyanarra vágynak, mint minden író, bárhol a világon. Arra, hogy olvassák őket, minden regionális vagy nemzeti besorolás és előítélet nélkül. [...]  A kötetben olvasható szerzők stílusa, nyelvezete és élettörténete merőben különbözik egymástól, ám valamennyiükre érvényes a Kanári-szigeteken őshonos mondás: Egy szigetlakó tekintetében mindíg látod a tengert.


A tér tenyerén
2.500 Ft
Újdonság
Közelítések Böszörményi Zoltán életművéhez / Kántás Balázs / Irodalmi Jelen Könyvek

Kántás Balázs (Budapest, 1987) irodalomtörténész, kritikus. 2015-ben szerzett PhD-fokozatot Paul Celan munkásságát elemző disszertációjával. Az utóbbi időben érdeklődése a kortárs magyar irodalom felé fordult, melynek aktív kritikusa. Kismonográfiát publikát többek között Géher István, Bíró József és Kemény István költészetéről. 2016 óta levéltárosként dolgozik a Magyar Nemzeti Levéltában. Irodalmi munkásságáért 2019-ben Gérecz Attila-díjjal tüntették ki.


Akadályok földje
3.800 Ft
Újdonság
Verstörténések / Cselényi László

Cselényi László (Gömörpanyit, 1938) József Attila-díjas író, költő, újságíró, műfordító, egyetemi tanár. A szlovákiai magyar irodalom merészen kísérletező egyénisége. Egy kisebbségi sorban lévő, de életét és munkásságát az európai, azon belül is különösen az angol és francia kultúra és irodalom vonzásában és ígézetében megélő alkotó.


Az eretnek és a színház
2.700 Ft
Újdonság
Jegyzetek a próbaszünetekből / Gágyor Péter

Gágyor Péter (Ipolyság, 1946) színházi rendező, drámaíró, színműfordító, publicista.

A kötet esszéi segítenek a mai szinházlátogatónak, hogy eligazodjon az esetleges zűrzavarban, s bepillantson a színházcsinálás rejtelmeibe. Egyben tudatosítja benne, miért is szeretünk szinházba járni, s mit várunk attól.


Az igazi Nagybaczoni Nagy Vilmos
3.900 Ft
Újdonság
Pályakép, kérdőjelekkel / Nagybaczoni Molnár Ferenc

Nagybaczoni Nagy Vilmos (1884-1976) vezérezredes, honvédelmi miniszter, katonai szakíró.  


Bars és Hont vármegyei nemes családok
12.500 Ft
Újdonság
Késmárky István, Simon István, Pálmány Béla

Szluha Márton életmű sorozatának következő kötetét tartja kezében a tisztelt Olvasó, melynek néhány családfáját és illusztrációját még mindig ő készítette saját kezűleg, négy évvel ezelőtti elhunyta előtt pár évvel. A sorozat Liptó, Nyitra és Vas megyei köteteivel ellentétben ez a könyv sem enciklopédikus jellegű, inkább az életmű – még mindig igen gazdag – maradékának tekinthető, melyek azonban jócskán ki vannak egészítve az utóbbi években már interneten is elérhető anyakönyvek adataival (mormon adatbázis, family search.org szolgáltatás, online szakkönyvek, folyóiratok). A genealógiai kutatás hatékonyságát ezek az új lehetőségek "forradalmi" módon javították. Fontos megjegyezni azonban azt is, hogy e megyékben szereplő számos család megtalálható az életmű korábbi köteteiben, melyek újra közlésétől jelentős terjedelmük miatt itt el kellett tekintenünk.


Csipetnyi fény
2.300 Ft
Újdonság
(új versek, 2012-2018) / Z. Németh István

Z. Németh István (Komárom, 1969) költő, író, színműíró. Humoros, groteszk versei, prózai írásai, gyermekversei, meséi, paródiái az 1990-es évek elejétől jelennek meg. Új verseit a Vámbéry Polgári Társulás adta ki. 

 


Darabokra tépve
4.990 Ft
Újdonság
Böszörményí Zoltán / Irodalmi Jelen Könyvek

Böszörményi Zoltán (Arad,1951) prózai világa olyan, akár a japán legyező: izgalmas, vibráló, minden színnek és formának jelképes szerepe van. [...] A Darabokra tépve újszerű, felkavaró, merőben más, mint amit eddig bármelyik kortárs vagy klasszikus prózaírótól olvashattunk. Kizökkent a komfortzónánkból, álmatlan éjszakákat okoz, felkavar, megnevettet, költői képekkel kápráztat el.


Délvidéki Magyar Golgota 1944-45
3.500 Ft
Újdonság
Tanulmánykötet a 75. évforduló alkalmából / Bank Barbara, Cseresnyésné Kiss Magydolda (szerk.)

A délvidéki magyarságot ért atrocitások 75. évfordulója alkalmából készült tanulmánykötet célja felvázolni a történelmi eseményeket, történéseket, és emléket állítani az áldozatoknak. Részletes keresés