Betöltés...

A székelyek származásáról és intézményeiről

Orbán Balázs

Ár: 1.900 Ft

Raktáron

Attraktor Kiadó, Máriabesnyő
120 x 180 mm, fűzött, 116 oldal
Kiadás éve: 2013
ISBN: 978-963-9857-61-2

Orbán Balázs szerző (Lengyelfalva, /ma Románia, Hargita megye/ 1829. február 3. – Budapest, 1890. április 19.) író, néprajzi gyűjtő, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (1887).

A szabadságharc leverése után csak 1859-ben térhetett haza. Az abszolutizmus éveit, az enyhülés időszakát arra használta fel, hogy bejárta a Székelyföldet. Eljutott minden településre, várromhoz, természeti ritkasághoz. Szorgalmasan jegyzetelt, fényképezett. Munkája eredményeként 1868-1873 között hat kötetben kiadta főművét, „A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismereti szempontból” címen.

1872-től élete végéig tagja volt a magyar országháznak. A parlamenti ülésszak alatt halt meg Budapesten. Családi birtokán, a Szejke forrás feletti hegyoldalon temették el. Kopjafával megjelölt sírkertjéhez székelykapuk sora vezet, ami a Székelyudvarhelyre menő országútról jól látható...

„Mert igaz, hogy sem én, sem senki más nem tudja a székelyek hún eredetét okiratilag bebizonyítani, nem is lehetséges, mert azok a vitéz, Európát reszkettető húnok, bizony hártyára írt okmányokat nem hagytak hátra, hisz ők csinálták és nem írták a történelmet.”

„Nagyon jellemzőnek tartom, hogy a székelyek késő letelepítésének elméletét, jobban mondva rögeszméjét, mind olyanok szellőztetik, akik a Székelyföldön nem jártak, a székely népet, annak földjét, e nép sajátságait, nyelvét, intézményeit, régibb államszerkezetét, öröklési viszonyait nem ismerik, s felületességükből ítélve, még a múltját sem tanulmányozzák, legalább nem kellő alapossággal: hanem felragadnak egy puszta állítást, s azzal szélmalom-harcot folytatnak a történelmi igazság ellen.”Részletes keresés