Betöltés...

Media Nova M, Dunaszerdahely

Cím: Korzu Bélu Bartoka 790/4, 929 01 Dunajska Streda / Dunaszerdahely, Szlovákia
Vezető: Barak László
Telefon: +421/31/552-5975A kóklerek forradalmai
2.400 Ft
Öt dráma / Soóky László

A szerző öt drámája jelent meg a Media Nova M gondozásában, a dunaszerdahelyi Nap Kiadó közre-működésével. Kiss Péntek József elő-szavából idézünk. „A drámai szöveg mindig kétszer születik meg. Először akkor, amikor megírják, és/vagy kiadásra kerül. Másodszor pedig akkor, amikor eljátsszák. Mindkét megszületés nagyon fontos, de mivel tájainkon, meg – tartok tőle, hogy – másutt is, elég kevesen olvasnak drámát, így a második megszületés a fontosabb...bővebben


A mittelszolipszizmus terei
1.800 Ft
Tőzsér Árpád életműve (poszt)modern kontextusban / Csehy Zoltán / Kaleidoszkóp Könyvek

Tőzsér Árpádnak a magyar líratörténetbe immár egyre szervesebben beágyazódó életműve a folytonos megújulás és a dinamikus párbeszéd diadala: folyamatosan reflektál mind a kortárs költészeti, mind a befogadói pozíciókra, és nem hagyják hidegen a vers- és nyelvelméleti gondolkodás kritikai aspektusai sem...


A sah drágakövei
2.100 Ft
Száraz Pál

Az egész nép tudomást szerzett arról, hogy a perzsa sah kedvenc lovának ajándékozott két pompás, és olyan óriási rubintkövet, amelyek értéke elég lett volna arra, hogy az egész Hamadan város lakosságát teljes éven át lehessen ellátni. A nép egyre izgatottabban tárgyalta a fejedelem tékozlását, és a szegények, akik rongyaikban mindennap új gondok keresztjét cipelték, hogy miképpen szerezzék meg éhező családjuk számára a legszükségesebbet...


Átkötések
1.800 Ft
Tanulmányok és kritikák / Nagy Csilla / Kaleidoszkóp Könyvek

"Az elsődleges cél irodalomtörténeti: a szövegekkel való foglalatoskodás tétje minden bizonnyal az, hogy napjaink irodalmi irányzatait, tendenciáit, dinamizmusait feltárja, és valamilyen olvasat, elbeszélés mentén, egyfajta rendszerben tegye elgondolhatóvá azokat. De míg a "hagyományos" irodalomtörténeti megközelítés számára "a múlt szövegei és jelenségei értelmezendők, jelek, a jelenéi pedig értelmezők, jelentésadó (jelentésfeltáró) eljárások", addig a kortárs irodalom kutatója olyan szövegekre koncentrál...bővebben


Cumi-Cumi
2.990 Ft
Juhász Rokko

A Juhász Rokko által létrehozott szótár a folytonos oszcilláció eredménye, a jelentések oda-vissza vándorlásának helyszíne, hiszen a magyar nyelvből a sokféle idegen nyelvbe és az onnét visszaáramló jelentések hozták létre. Ezáltal speciális nyelvi terek jönnek létre e szavak által, olyan terek, amelyek a folytonos mozgás képzetét hívják elő. Ezt a folytonos mozgást a jelentés exterritorizációjaként értelmezhetjük. A Juhász R.-féle szótár szavai azonban úgy végzik el a kilépést a saját nyelv és kultúra határai közül, hogy mozdulatlanok...bővebben

http://ujszo.com


Elbújt
1.600 Ft
Szászi Zoltán

Szászi Zoltán (1964, Tornalja) eddig megjelent kötetei: Tenger (Kalligram, 1996), Sziget (Madch, 2002), Forgácsok (Plectrum, 2004), Távolban Föld (Plectrum, 2005), Alátét (Plectrum, 2006), A krónikás könyve (Nap, 2008), Kamasz (Lilium Aurum, 2009), A felejteni tudás gyönyörűsége és szomorúsága (Plectum, 2009), Kilátó (Kalligram, 2012), Zimankó és a város szíve (Madách-Posonium, 2012), Mi volt (Nap Kiadó, 2013), Belenéz (Kalligram, 2014).


Függőhidak
1.800 Ft
Fejezetek a kortárs spekulatív fikció irodalmából / Baka L. Patrik / Kaleidoszkóp Könyvek

"Függőhidakat ősidők óta építenek. A legkorábbiak a trópusi övezet magashegységeiben, a Himalájában és az Andokban kötötték össze a vidék addig áthidalhatatlannak tűnő pontjait... A Függőhidak alapgondolata ugyanez: olykor messzebbi, máskor közelebbi pontokat kapcsolni egybe. Ez a szándék érthető a kötetbe került szövegek típusainak áthidalására is, hiszen a spekulatív fikció egyes alkotásait elemző és ütköztető tanulmányoktól a tankönyvfejezetig, recenziókig terjed a skála...bővebben


Gyertyaláng az alagútban
2.000 Ft
Tárcák, cikkek, jegyzetek (2008–2013) / Bodnár Gyula

A negyvenvalahány esztendővel ezelőtt a XX. század szellemi-irodalmi-művészeti avantgárd bűvöletében indult Bodnárt akár régimódi embernek is nevezhetnénk, akiknek gondolkodása középpontjában a közösség – a szűkebb-tágabb emberi közössége áll, s akár ars poéticának is felfoghatjuk a következő vallomását: „…gyötör a kétely, meg tudom-e találni azt a szót, az egyetlent anyanyelvem végtelenül gazdag szótárában, szinonímaerdejében, mellyel a legpontosabban fejezhetem ki magam – magam? – a valóságot, egyetlen szóban az embert.”...bővebben


Haikukorikú
1.600 Ft
Bettes István

mit viszek? hoztam?!

pompa volt - lesz s marad

éltem és ennyi

Bettes István (1954, Rimaszombat)

korábbi verseskötetei:

Bohócok áldozása (1981)

Két bukfenc között (1985)...bővebben

 


Itinerárium
1.800 Ft
Németh Zoltán / Kaleidoszkóp Könyvek

ITINERÁRIUM: „Jelen esetben, metaforikus értelemben: szellemi útirajz. Azokat a textuális megállókat, szöveghelyeket jelöli, amelyeken jelen sorok írója megállt és reflexióra kényszerült. Szellemi térkép, amely kapcsolódási pontokból, utakból, helyekből, illetve azok materális lenyomataiból, az itt (is) közölt szövegekből áll. A tartózkodási helyek listája. Álnév és névtelenség. Erotográfia. Posztmodern irodalom. Női irodalom. Kisebbségi irodalom. Folytonos vitapozíció. A negatív kritika lehetőségei. Freakpoétika...bővebben


Josef Tiso
1.900 Ft
Arcképek kettős tükörben / G. Kovács László - Ivan Kamenec

A pozsonyi bíróság által kihirdetett, de valójában a csehszlovák kormány és Edvard Beneš csehszlovák államfő által kiszabott és jóváhagyott halálbüntetése Tisót a nemzeti vakhit mártírjává avatta. De a modern szlovák történelemből ezzel együtt nem lehet sem kihagyni, sem Hitler bábjaként értékelve periférikus szereplőként kezelni. A szlovák nemzeti állami önállósághoz vezető 20. századi fejlődésében a második világháború éveiben Tiso által létrehozott és vezetett első szlovák állam – mint rossz csillagzat alatt végrehajtott kísérlet – történetileg valójában többet ártott, mint használt a szlovák függetlenség eszméjének...bővebben


Ki fuserálta el a jubileumi drámát? - Kto sfušoval jubilejnú drámu?
2.500 Ft
Tóth Mihály

A történet az 1989-es rendszerváltást megelőző, illetve követő néhány évtized lelkiállapotaira és jelenségeire utal, és a szerzőt boldoggá tenné, ha honfitársai közül minél többen magukra ismernének.


Kommunikáció és személyköziség
2.500 Ft
Erdélyi Margit

"A kommunikáció és személyköziség két gazdag jelentésvonzattal rendelkező fogalom. E két kulcsszó együvé tartozása egy monografikus kiadványban csupán a lényeg, a hangsúlyok kijelölését szolgálhatja, illetve odafigyelésre motiválhatja a Tisztelt Olvasót abban az esetben, ha fontosnak gondolja saját és mások "interaktív információcseréjét". Korunk szinte végtelen lehetőséget biztosít arra nézve, hogy az emberiség által létrehozott szellemi értékek, avagy a mindennapi élethez szükséges információk szinte perceken belül eljussanak az irántuk érdeklődőkhöz. ( ... ) Könyvünk szerény adalék kíván lenni a tekintetben, hogy elősegítse a hiteles verbális és nonverbális kommunikációt, elsősorban a személyközi (interperszonális) helyzetekben ... bővebben


Köti a sötétséget
1.800 Ft
Fellinger Károly

"A vers a csönd szúrópróbája."

Fellinger Károly 1963-ban született Pozsonyban. Gyerekkorától fogva Jókán él, agronómus, költő, helytörténész. Versei könyv alakban szerbül, németül és angolul is megjelentek már...


Középkori templomok Komárom, Esztergom, Bars és Hont vármegyében
4.900 Ft
Kovács László - Görföl Jenő

A régió mindegyik temploma még a középkor elején épült, alapvetően román, kisebb mértékben gótikus stílusban. Ezek nagy része azonban a török megszállás idején elpusztult (a bányavárosokat kivéve), vagy romos állapotba került, felújításukra többnyire azonban már az új stílusok (barokk, klasszicista) jegyében került sor. Ebben a könyvben annak a több mint harminc templomnak, kápolnának a leírását adjuk, melyek több-kevesebb román, illetve gótikus elemet megőriztek...


Középkori templomok Pozsony vármegyében
4.900 Ft
Kovács László – Görföl Jenő

Pozsony vármegye területe alapvetően három nagy tájegységből állt: a Pozsonytól északkeletre eső részen a Kis-Kárpátoktól a Morva folyóig terjedő Erdőhát és a Kis-Kárpátok akkor még erdős területe és annak a Kisalföld északi része felé nyitott hegyalji területe; a Mátyusföld északi része; és a történelmi Csallóköz területe. Ennek a tájnak - sok más egyéb mellett - jellegzetessége a sajátos középkori építészeti emlékanyaga...bővebben

http://felvidek.ma


Külön bejárat
1.900 Ft
versek / Fellinger Károly

Fellinger Károly új kötetének világa egy állandó, alig megpihenő tudatfolyamból bontakozik ki. Az erős vizualitású versekben múlt és jelen, álom és valóság, én és te határai – az olvasó szerencséjére – folyamatosan eltolódnak. A dolgok képlékenységére való rádöbbenés, valamint a magány kibeszélése száznál is több, szürreálban is utazó mondatvers szabályai közt történik (meg).

 

 


Kultúraolvasás
1.900 Ft
Ardamica Zorán

"Könyvemet azokból a szövegeimből válogattam, amelyeket szisztematikusan nem dolgoztam fel fejezetként egy-egy monográfiámhoz, s az utóbbi években nem kerültek be más önálló tanulmány- (vagy esszé) -köteteimbe. Terjedelmüket, műfajukat nézve heterogén textusok ezek, mivel más-más alkalomból készültek, s különféle jellegű publikációban jelentek meg először. Másrészt híve is vagyok a heterogén alkotásmódnak, egyéb műfajú könyveim bizonyos szempontok szerint ugyancsak széttartóak, hiszen nem teljesen azonos közönségnek készültek...bővebben


Médiaterek Lady Gaga korában
1.900 Ft
Kalandozások a popkultúra területén / H. Nagy Péter

H. Nagy Péter legújabb könyvecskéje, a Médiaterek Lady Gaga korában trilógiát alkot ugyan a Szisztematikus káosz és a Piknik az aknamezőn c. opusokkal, de koncepcióját tekintve eltér azoktól. Homogénebb szövegfelület, az Új Szó Szalon mellékletében az utóbbi két évben megjelent publicisztikai írásokat tartalmazza (nem 10-12 év terméséből kialakított válogatás)...


Nehéz hőskölteményt nem írni
2.400 Ft
Az Országos Keresztényszocialista Párt kezdetei / Kaiser Gyula

E kötet szerzője egy olyan személy, aki személyes tapasztalatai, élményei alapján írta le az Országos Keresztényszocialista Párt belső válságát 1924–25-ben. Ez a folyamat végül is oda vezetett, hogy a képviselőházi választások évében 1925-ben a párton belüli ellenzék megbuktatta a keresztényszocialista párt első elnökét, Lelley Jenőt és az addig legsikeresebb magyar politikai párt, mely az őslakos koncepciót helyezte a pajzsára, kettészakadt...bővebbenRészletes keresés