Betöltés...

Középkori templomok Komárom, Esztergom, Bars és Hont vármegyében

Kovács László - Görföl Jenő

Ár: 4.900 Ft

Raktáron

Nap Kiadó, Dunaszerdahely
Media Nova M, Dunaszerdahely
165 x 235 mm, kötött, 150 oldal
Kiadás éve: 2017
ISBN: 9788089734269

Ebben a könyvünkben négy történelmi vármegyének a mai Szlovákia területére eső része középkori templomait szándékoztunk bemutatni a nagyközönségnek. A könyv tulajdonképpen egyfajta folytatása a 2016-ban megjelent Pozsony vármegye középkori templomai című munkánknak.  

A vármegyék és a korai egyházszervezet - a honfoglalást követően alakult állandó településeken - Géza, de főleg Szent István idején jöttek létre. Egészen biztosan Szent István idején jött létre a régió mind a négy vármegyéje: Komárom a Duna két oldalán, Esztergom a királyi székhely körül a Duna és a Garam összefolyásának vidékén, Bars a Zsitva jobb partján és a Garam alsó folyásának mindkét partján, Hont pedig az Ipoly és mellékfolyói, a Selmec és a Szikince vidékén. (Az utóbbi két megye nevét is nagyon valószínű első ispánjáról kapta, hisz Bars és Hont korabeli személynév.)

Mind a négy vármegye területe, az esztergomi püspökség, illetve érsekség területéhez tartozott. Ennek területén jöttek létre az egyházszervezet alapintézményei, a plébániák és épültek az első plébániatemplomok. A templomépítésben az itteni régióban az egyházi intézmények is részt vettek. Elsősorban az esztergomi érsekség (érseki szék volt Verebélyen és Garamszentgyörgyön), a garamszentbenedeki bencés apátság (Óbars, Sáró, Vámosladány) és a bozóki és lekéri bencések. A templomépítésben jelentős szerepet játszott még a Hont-Pázmány nemzetség is. Ők hívták be a premontreieket és alapították az ipolysági és a bényi apátságot, de több település birtokosaiként is építtettek templomokat. Külön szerepe volt a templomépítésben a Bars- és Hont vármegye északi részén a gazdag bányavárosoknak, elsősorban Körmöcbányának és Selmecbányának.

A régió mindegyik temploma még a középkor elején épült, alapvetően román, kisebb mértékben gótikus stílusban. Ezek nagy része azonban a török megszállás idején elpusztult (a bányavárosokat kivéve), vagy romos állapotba került, felújításukra többnyire azonban már az új stílusok (barokk, klasszicista) jegyében került sor. Ebben a könyvben annak a több mint harminc templomnak, kápolnának a leírását adjuk, melyek több-kevesebb román, illetve gótikus elemet megőriztek. Részletes keresés