Betöltés...

AB-Art Kiadó, Ekecs

Cím: Zeleznična 30, 830 28 Okoč / Ekecs, Szlovákia
Honlap: www.ab-art.hu
Vezető: Balázs F. Attila
E-mail: balazsef@gmail.com


Már a kiadó indulásakor meghatároztuk fő profilunkat: a kortárs szlovákiai magyar alkotók szépirodalmi műveinek kiadása, a pályakezdők, a gyermekirodalom, a nő alkotók és a ritkán megszólaló írók preferálása. Számunkra nagyobb kihívást jelent, hogy felfedezhetünk, elindíthatunk a pályán fiatal, tehetséges, ígéretes embereket, mintha divatos írókat vagy sikerkönyvek mutációit próbálnánk megjelentetni. Persze a néprajz vagy a képzőművészet sem idegen terület a számunkra, Jókai Mária-Méry Margit: Szlovákiai magyar népviseletek című, színes illusztrációkkal, fotódokumentumokkal gazdagon ellátott albuma mellett sorozatban adjuk ki Jókai Mária Nyitra vidéki néprajzi gyűjtésének anyagát, képzőművészettel foglalkozó kiadványokat, albumokat. A pályakezdők tollából megjelenő tanulmánykötetek elsősorban az indulás lehetőségeit, a paletta gazdagítását szolgálják. Sorozatban jelentetjük meg Gál Sándor Egybegyűjtött műveit. Legújabb sorozataink a Kenguru Zsebkönyvek, amely kortárs prózaírók műhelyébe enged betekintést, valamint a Legszebb versek sorozat, amelyben Orbán János Dénes, Parti Nagy Lajos és Tőzsér Árpád jelent meg 2005-ben, 2006-ban Kukorelly Endre és Hizsnyai Zoltán kötete követi, 2007-ben pedig Tolnai Ottó, Tandori Dezső és Barak László. A sorozat köteteit neves irodalomtörténészek, kritikusok válogatják és látják el bevezetővel.


A felhőhalász/Cloudcatcher
1.900 Ft
Sue Wootton

A nap süt és Fellegi bácsi, a díjnyertes paradicsomkertész boldog. De amikor a felhők eltakarják a napot, a táj sötétbe borul. Fellegi bácsi paradicsomai nem nőnek tovább, sőt mit több, az égbolt beborult. Ám Fellegi bácsi tudja, mi a teendő: el kell kapnia a felhőket az égen. És megépíti a hiper-szuper Soha-Hiba Nem-Probléma csodamasinát…

The sun is shining and Mr Bellavista, grower of prize tomatoes, is happy. But when clouds creep over the sun, his outlook darkens. His tomatoes will never ripen, and what’s more, the sky looks a mess...bővebben


A főnixmadár dala
1.300 Ft
Péter Erika

Öt év szünet után jelentkezik újra felnőtt verseskötettel Péter Erika. De a gyermekversekből ismerős, felhőtlen alkotókedv, a szellemi erudíció itt is éltető energiája a metaforáknak. Azok közé a szerencsés lírikusok közé tartozik, akikben minden impresszió, tapasztalat versépítő anyaggá válik. Tudja és éli, hogy a látható világ csak leképezése a mögöttes, mélyebbről jövő motivációknak. S minden verse ennek a szimbolikának a felfejtése, kihámozása. Így könnyen modellezhető verseinek szerkezete....


A fotószakíró Brogyáni Kálmán
2.200 Ft
Albertini Béla

A már-már feledésbe merült Brogyáni munkássága - amely a maga területén kiemelkedő volt - először kerül a széles olvasó közönség elé. Brogyányi Kálmán, a pozsonyi művészeti író nemcsak a szociális fényképezés elméleti szakembere és aktivistája volt. A harmincas évek elején folytatott munkássága révén a magyar fotókultúra egyik korszakos jelentőségű személyiségeként emlékezhetünk rá. Felidézésére számos ok miatt késve kerül sor. Pedig megismerésének több indoka is van. A hazai fotográfiai irodalmat áttekintve ugyanis látható, hogy a magyar fotóelmélet- és fotótörténet-írás történetének vizsgálatában még nagy adósságaink vannak...bővebben


A freskó legendája
1.800 Ft
Százdi Sztakó Zsolt

Pár kérdés, amire választ kap az olvasó a könyvben:
1. Hogyan született villa Zaazd templomának a freskója, és milyen történetek fűződnek hozzá?
2. Milyen szerepet játszott villa Zaazd kolostora a Zach Felicián merényletben, és a Nagy Lajos király halálát követő utódlási harcokban?
3. Mi köze a „világ legrejtélyesebb könyvének” villa Zaazd kolostorához, és mennyi vér tapadt hozzá?
4. Hogyan kapcsolódik a Bolygó Zsidó története villa Zaazd kolostorához?


A galambszelídítő
1.600 Ft
Bereck József

A Madách-díjas novelláskötet második kiadása. Szülőföldjének, gyerekkorának, a forró nyári napoknak és kamaszkori rejtelmeknek állít benne emléket az ismert író.  A ritkán, ám mindig maradandó súllyal szóló Bereck Józsefet a mikro-realizmus képviselőjeként ismerhette meg a határon túli magyar irodalom fejleményeit figyelemmel kísérő olvasó. Novellái és kisregényei a Csallóköz bensőséges természeti és emberi világát ábrázolták - már-már a nagyítóüveg perspektívájából. Az író egyszerre pontosan és evokatív erővel írja le az árokpartokat, a vizeket és legelőket, a kocsmákat és csűröket, nyári konyhákat és a kisalföldi táj lakóit, a folyton dolgozó asszonyokat a kocsmázó férfiakat, a messziről jött idegeneket, a falu bolondját, a városi hivatalosság képviselőjét...bővebben


A hegy tövében tétován
2.900 Ft
Versek 1972-2016 / Csiby Károly

Csiby Károly válogatott versei 1972-2016 közötti időszakból.

LESZÁLLTAK KÖZÉNK AZ ISTENEK

Elindultak közénk az istenek:

megunták már a csillogást,

a fehér, éneklő lelkeket.

A Tejúton ballagtak lefele -

szakálluk lengését figyeltem az éjben,

csillagszemük egyre közeledett. 


A kék sámán
2.400 Ft
Vosganian, Varujan

Ezek az alkotások valamilyen energiafölöslegből származnak, s hogy míg a világban egyes dolgok a hiány nyomására jelennek meg, addig az ő versei a külvilág gazdagságának megmentésére tett kísérletek, amelyet - egyébként - enélkül az enyészet fenyegetné.


A kék tempó
1.400 Ft
Varga Melinda / Start Könyvek

A kolozsvári szerző első kötetébe erotikus verseit gyűjtötte egybe. A szemérmességet nélkülöző szövegek a test vergődésének, a lélektől való eltávolodásának látleletei.


A keselyű hava
1.300 Ft
Bárczi Zsófia / Kenguru Zsebkönyvek

A fiatal, nagy tehetségű szerző novellái. … A kötetben megjelent novellák három hívószó mentén jellemezhetők: a csoda, a titok, a képszerűség. A művekben visszatérő motívumnak számít a csoda, a természetfelettinek vagy földöntúlinak minősülő események, személyek és tárgyak: visszajáró halottak, az embereket kísértő ördög, a varázsmesék világát idéző tájak, figurák és eszközök (Amikor Fánnit majdnem elvitte az ördög, Jolán néném és a világvége, A keselyű árnyéka). …


A két világháború közötti csehszlovákiai magyar regény
1.900 Ft
Gál Éva

A két világháború közötti szlovenszkói magyar irodalom, azon belül is a regényirodalom kevésbé ismert része a magyar szépirodalomnak. A szlovákiai magyar intézményekben is, ahol ez irodalmi korszak a magyar irodalom oktatásának hangsúlyos részét képezi, csupán érintőleg tárgyalják a szlovákiai irodalom első korszakát, tágabb helyet hagyva az 1945 utáni szakasznak. Vajon miért ismerjük ennyire érintőlegesen a szlovenszkói magyar regényirodalom korabeli részét? Ennek vélhetően több oka lehet. Egyrészt az 1945 után kialakult politikai helyzet nem tette lehetővé, hogy a nyugati polgári kultúrát is magáénak valló irodalmat szóba lehessen hozni, anélkül, hogy az irodalmi értelmezések ne itatódtak volna át politikai érvekkel, eszmékkel, ideológiákkal. Talán ebből ered a tényi s, hogy viszonylag kevés irodalomtörténeti munka, tanulmány íródott róla.


A kincsesláda
2.100 Ft
Fellinger Károly

A legtöbb mese Jókáról és Nagyfödémesről született. Ezeknek a falvaknak külön érdekessége, hogy évszázadokig a Felső Csallóközhöz tartoztak. Ennek is köszönhető, hogy Mátyusföld déli részének mese- és mondavilága rokonítható Szigetköz és Csallóköz népi hiedelmeivel. Innen az igricek és tündérek gyakorisága. A változatos boszorkánytörténetekbe egyéni színt vitt az is, hogy a Mátyusföld északi részén lakó szlovákság hiedelmeiből jó pár bekerült a vegyesen lakott települések mesekincsébe. A mátyusföldi mesék jellegzetessége még a nélkülözhetetlen cigányfolklór. Ezek a mesefeldolgozások elsősorban szórakoztatni akarnak.(Fellinger Károly)


A kis repcsi meséi
1.700 Ft
Öt kis mese estére / Szunyog Zsuzsa

A kis repülő, amely napközben a gyerekszoba plafonján függ, egy éjszaka addig icereg-ficereg, míg sikerül magát kiszabadítania, és kirepül az ablakon. Milyen kalandok várnak rá a gyerekszoba falain túl? Erről szól ez a kis mesekönyv. Illusztrálta: Hrábcsek Réka.


A költő pokoljárása
1.800 Ft
Ion Deaconescu

Ion Deaconescu költészete az én állandó keresésének története, mindenhol, de elsősorban egy könnycseppben. (Guillevic) Ion Deaconescu 1947-ben született Tg. Logreştiben. A bukaresti egyetem filológia tanszékén szerez diplomát. 1975-ben jelenik meg első verse a Flacăraban. 1981-ben jelenik meg első verseskötete Aparat de fotografiat sufletul címmel a jászvásári Junimea Kiadónál. 1984 és 1990 között a román nyelv és kultúra lektora a skpojei, újvidéki és belgrádi egyetemeken. 15 kötetet publikál. Több nyelvre fordították. 1990-ben megalapítja Karjován az Europa Könyvkiadót. A krajoai egyetem tanára. Számtalan román és nemzetközi díj birtokosa.


A majomkirályfi
2.100 Ft
Fülöp-szigeteki népmesék

Vércse Miklós biztos kézzel válogatott a Fülöp-szigeteken fennmaradt és továbbélő népmesék között, melyek jó része nem is annyira mese, mint inkább a filippínó ősök mítoszainak és legendáinak feldolgozása, a teremtéstörténettől kezdve az évezredek során szájról szájra járó okos "példamesékig". Sok történet cseng ismerősen, hiszen a világ népmesekincsének vándortémáit tartalmazza. Az állattörténetek megkerülhetetlen tanulságokkal szolgálnak az olvasó számára. Az emberi leleményességet taglaló történetek pedig humorukkal hatnak. A rövidebb-hosszabb meséket a fiatal érsekújvári illusztrátor, Lucia Pauliková színes festményei varázsolják látványossá.


A megbecsült színház
1.900 Ft
Tanulmányok, kritikák és más színházi írások / Kiss Péntek József
 

Ahogy az alcím is jelzi, a kötetben a szerző tanulmányai, kritikái és egyéb színházi írásai sorakoznak. A kritikák fókuszában a Komáromi Jókai Színház bemutatói és vendégjátékai, illetve a Kassai Thália Színház előadásai állnak. A könyvet a szerző fotói és archív felvételek illusztrálják.


A menekülés
1.400 Ft
Összegyüjtött novellák / Mikola Anikó / Kenguru Zsebkönyvek

Nyomasztó világba lép az olvasó Mikola Anikó prózáját lapozgatva. Tárgytalan szorongás, névtelen félelem, feloldhatatlan magány rajzolódik ki ennek az alapvetően realista beállítottságú prózának a színfala előtt. A könyv az évtizedek során a sajtóban - elsősorban a Nő c. hetilapban, amely akkoriban értékes irodalmi rovatot gondozott, illetve a Barátnő családi magazinban -, valamint a Fekete szél (1972) antológiában megjelent novelláit tartalmazza. Hisszük, hogy a könyv kiadásával nagy adósságot rovunk le az alkotó és az olvasó előtt, s a 10 évvel ezelőtt elhunyt szerző végre talán méltó helyére kerülhet irodalmunkban.


A most
1.900 Ft
Gál Sándor

Gál Sándor a szlovákiai magyar irodalom egyik meghatározó egyénisége. Sok műfajú alkotó. Az AB-ART Kiadó 2000-ben kezdte meg – a több mint ötszáz lapot kitevő Versekkel – összegyűjtött műveinek tíz kötetre tervezett kiadását. Azóta általában évenként megjelenik egy-egy reprezentatív kiállítású és gazdag tartalmú kötete. Ebből a tucatnyi könyvből nemcsak arról bizonyosodhatunk meg, hogy Gál Sándor költőként, novellistaként, szociográfusként és publicistaként egyaránt a szlovákiai magyar irodalom kiemelkedő alkotója, hanem arról is, hogy a magyar kultúra olyan önzetlenül cselekvő mindenese is, aki tevékeny és meghatározó résztvevője a legkülönfélébb magyar kulturális szervezeteknek és eseményeknek...bővebben


A Nagyerdőben
1.800 Ft
Balázsy Géza

Ha szeretetre, megértésre, összetartozásra vágysz, kedves olvasó, menj el a Nagyerdő környéki Margarétás rétre. Szunyóka, Nyafóka és Pufóka biztos megörül neked. Nyuszi mama, Szarka néni vagy Sün Samu szintén tárt karokkal vár. Balázsy Géza megkapó, őszinte hangú könyvének lelke van. A szöveg és az illusztrációk szoros egységének, a könnyen követhető cselekménynek, vagy talán az érdekes figuráknak köszönhető a mesék utánozhatatlan bája? Valószínűleg mindhárom tényező hozzájárul ahhoz, hogy a kis könyv belopja magát az óvodás és kisiskolás korú olvasók szívébe.


A pacsirta éneke
2.900 Ft
A szerző hatvanadik születésnapja alkalmából összeállított válogatáskötet / Csáky Pál

"Az emlékirat-narrációjába foglalt történet lélektanilag mélyen hiteles hőse afféle "szlovákiai magyar Rubasov", egy a naivságig tiszta néptanító, aki előtt, meghurcoltatásai során, fokozatosan világosodik meg a husáki ún. normalizációs rendszer aljas, bizantinista "filozófája"  Tőzsér Árpád, 2007

 


A Piros rét meséi
1.600 Ft
Haraszti Mária

A szerző új könyvének illusztrálására gyermekrajzokat használt fel, amelyek egyszerű és játékos formáikkal izgalmas színt visznek a modern környezetből a képzelet világába átlépegető történetekbe. A Piros réten, ahol minden megtörténhet, kaland és jókedv vár az olvasókra. A főszereplő kísérője egy hamisítatlan fekete kandúr, aki velünk tart a Sárkánykirály és a Pipacskirálynő birodalmába is. A könyv hátlapja úgy van kialakítva, hogy a színes játéktábla segítségével többen is részt vehessenek a játékban.Részletes keresés