Betöltés...

Patriarcha és egyéb írások

Sir Robert Filmer

Ár: 1.800 Ft

Raktáron

Polis Könyvkiadó, Kolozsvár
110 x 197 mm, fűzött, 254 oldal
Kiadás éve: 2003
Fordító: Nagy Levente
ISBN: 973-9267-91-2

A sorozatot kezdeményező Nagy Levente politológus a klasszikus angol polgári államelmélet alapműveit kívánta ezekben a kötetekben a mai olvasóval megismertetni. Némelyek közöttük ismert művek, van azonban olyan, amelyet a bevezetők és jegyzetek szerzője először szólaltatott meg magyarul. A sorozatborító és a kötetek terve Unipan Helga munkája.

Sir Robert Filmernek, a patriarchalizmus atyjának neve nem ismeretlen a klasszikus polgári államelmélettel foglalkozók köreiben. Doktrínája az 1670-es évek második felében válik igazán ismertté és egyben vitatottá, hiszen az Angliában kibontakozó politikai válság körülményei között a filmerizmus ideológiai fegyverként szolgált a toryk számára a whigek elleni harcban. A whig párti Locke heves polémiában szállt szembe a társadalmi szerződés és a parlamentarizmus elvét teljesen elvető, valamint a királyi hatalom Istentől való eredeztetésének elvét meggyőződéssel hirdető Filmerrel és konzervatív nézeteivel. Bár életműve a maga idején különösen megkerülhetetlen volt, még fő művéből, a Patriarchából is csak részletek jelentek meg magyar fordításban. Most a teljes mű válik hozzáférhetővé, s mellette Filmernek azok az írásai, amelyekben a Patriarcha szerzője Hobbesszal és Grotiusszal, illetve a parlamentarista Philip Huntonnal száll vitában.Részletes keresés