Betöltés...

Patrióta Kiadó, Rimaszombat

Cím: železničiarska 1. 979 01 Rimavska Sobota / Rimaszombat, Szlovákia
Vezető: B. Kovács IstvánEgy köpőedény története
3.200 Ft
Gömöry Olivér / Gömör-Kishonti Téka

Gömöry Olivér (1869-1920) kisregényét olvashatjuk, amely mikszáthi hangulatban és tematikában íródott. Realista jellem- és környezetrajzok, kevés cselekmény, társadalombírálat, szatíra jellemzi balladába hajló művét. A szerző a gömöri vidék szülötte, nevét nem jegyzik az irodalmi lexikonok, mivel életében csak egyetlen írása jelent meg. Kisregénye most jelenik meg először, a könyv egyik felében magyarul, másik felében szlovákul.


Rimaszombat - Várostörténeti barangolások II.
6.900 Ft
Várostörténeti barangolások II. / B. Kovács István

Az első kötet a város régibb múltjának egy-egy fejezetébe engedett bepillantást. A jelen munka az 1848-as forradalomtól a második világháború végig terjedő, csaknem kerek évszázadot kitevő polgári kor rimaszombati világát kísérli meg érzékeltetni.

Az első kötet elérhető itt.


Rimaszombat - Várostörténteti barangolások I.
6.900 Ft
Várostörténteti barangolások I. / B. Kovács István

A sorozat Rimaszombat városának történetét szeretné megmutatni elsősorban eredeti, ritkaság számba menő forrásmunkákon, kevéssé ismert tanulmányokon keresztül. De a történelmen túl bemutatja az itt élt népek életét, szokásait, kultúráját, gazdaságát is. A könyv színes, élvezetes olvasmány egyrészt a közölt források érdekes nyelvezete és különleges tudásanyaga, másrészt a változatos és izgalmas illusztrációk miatt. Az első kötet a kezdetektől a 19. század közepéig tartó időszakot dolgozza fel.

A második kötet elérhető itt.Részletes keresés