Betöltés...

ISTER Kiadó, Budapest"Szimat és ízlés"
1.900 Ft
A Nyugat magyar irodalomtörténeti hagyományképe 1908-1914 / Schiller Erzsébet
Elemzések a Nyugat című folyóiratban megjelent irodalomtörténeti írásokról. bővebben

A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918-1998 II.
1.900 Ft
Oktatásügy - közművelődés - sajtó, rádió, televízió / Tóth László - Filep Tamás Gusztáv

A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918-1998 címmel indított, négykötetes vállalkozásunk külön fejezetben tekinti át a (cseh)szlovákiai magyarság nyolc évtizedes történetét, legfontosabb szociológiai, demográfiai mutatóit, az anyanyelvhasználata törvényi szabályozásával, illetve nyelvhasználati jellegzetességeinek és mindennapi kultúrájának vizsgálatával kapcsolatban felmerülő kérdéseket. Foglalkozunk vallási életével és egyházaival, közművelődésével és oktatásügyével, irodalmával és tudományosságával, sajtójával és könyvkiadásával, képzőművészetével, színházával, zene- és táncművészetével, de figyelmünk, érintőlegesen, az egyes fejezetekben, számos egyéb, a művelődésen belül eső tárgykörre is kiterjed.


A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918-1998 III.
1.900 Ft
Irodalom, tudomány, könyvkiadás, színház, képzőművészet, ének, zene, tánc / Tóth László - Filep Tamás Gusztáv

A négy kötetben megjelent összefoglaló munka III. kötete: Irodalom, könyvkiadás és tudományosság - színház - képzőművészet - zene- és táncművészet...bővebben


A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918-1998 IV.
1.900 Ft
Művelődéstörténeti kronológia - könyvészet - mutatók / Tóth László - Filep Tamás Gusztáv

A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918-1998 címmel indított, négykötetes vállalkozásunk külön fejezetben tekinti át a (cseh)szlovákiai magyarság nyolc évtizedes történetét, legfontosabb szociológiai, demográfiai mutatóit, az anyanyelvhasználata törvényi szabályozásával, illetve nyelvhasználati jellegzetességeinek és mindennapi kultúrájának vizsgálatával kapcsolatban felmerülő kérdéseket...bővebben


A hagyomány felemelt tőre
1.990 Ft
Válogatott és új esszék, tanulmányok az 1918-1945 közötti (cseh)szlovákiai magyar kultúráról / Filep Tamás Gusztáv
Az ismert magyar(országi) kisebbségkutató, művelődéstörténész ebben a kötetében a... bővebben

A hely szellemei
1.200 Ft
Színjáték három felvonásban / Csiki László

A címadó színjátékon kívül a kötet tartalmazza Az erkély címűt, és két filnovellát: Tizenhárom remény, Mámá Klára.


A magyar forradalom és szabadságharc cseh tükörben
850 Ft
Prazak, Richard; Arbes, Jakub
Az 1902-ben megjelent kötet hasonmás kiadása. A munka az átfogó művek minden ismérvével rendelkezik... bővebben

A napsütötte sávban
1.200 Ft
Petőcz András / Ister Kortárs Írók

Három hónapig aludtam egy kollégium nyolcadik emeleti szobájában. Aludtam, aztán néha futottam egy közeli parkban, egyébként meg nem csináltam semmit. Mondhatnám így is: rengeteg minden történt velem ez alatt az idő alatt. És legfőképpen pedig: megtanultam lazán és titokzatosan mosolyogni. Ez a könyv ennek a háromhónapi semmittevésnek az igaz története. Petőcz András


A tél illata
1.500 Ft
Versek / Gömöri György

Az 1956-os forradalom után, mint a diáktüntetés egyik szervezője, Angliába emigrált. Az azóta ott élő költőnek ez a kilencedik kötete magyarul.


A többi csak kaland volt
2.800 Ft
Három kis nagy regény / Turczi István

Ez alkalommal Turczi István három nagyobb lélegzetű prózai műve kerül egyetlen kötet közös fedele alá. Írónk pályáján eddig is párhuzamosan haladt egymás mellett a lírai és a prózai szál, sőt harmadikként – hangjátékaira, színpadi műveire gondolva – a drámai is. Hiszen már első, 1985-ös verseskötetét (Segédmúzsák fekete lakkcipőben) egy nagy sikerű regény, a Mennyei egyetem követte 1987-ben, mely az egyetemi évek élményeiből táplálkozva a jellegzetes bölcsész életforma komédiáit és abszurdjait, szerelmek és barátságok, vizsgák és utazások történetét beszéli el.


A vasfüggöny mögött
1.300 Ft
Magyarország nagyhatalmi erőtérben 1945-1968 / Borhi László

Borhi László elnyerte a Magyar Történelmi Társulat Ránki György-díját. Mint a cím is mutatja, e könyv a második világháború végétől 1968-ig veszi végig a magyar politika és gazdaság helyzetét.

„Az 1949-es esztendőre kialakult a kétpólusú világrendszer. Európa két részre oszlott. Kelet és Nyugat között olyan mértékben megromlott a viszony, hogy hosszú ideig szinte minden kapcsolatuk megszűnt. Alig maradt más, mint az egymás ellen folytatott gyalázkodó kampányok sora. A szovjet »Iáger» országai egyöntetűen Moszkva mögé sorakoztak fel, sőt, nemzeti érdekeiket a Szovjetunióéival azonosították."  Borhi László


Abreál
1.500 Ft
Öt színmű / Berkovits György

A kötetben olvasható darabok: Abreaál, Gabes és Gy. Bence, Halálkísértő, Életvesztesek, A gödörásó lány.


Átkelés
1.000 Ft
Zalaba Zsuzsa

Zalaba Zsuzsa 1970-ben született a Duna-kanyar szlovákiai határvároskájában, Párkányban. Tíz éve a felvidéki magyar sajtó munkatársa. Jelenleg Magyarországon él és alkot. Első verseskötete Érintések címmel Pozsonyban jelent meg 1997-ben. Versei szerepeltek a Szlovákiában kiadott Nyugtalan indák (1993) és a Kapufa a Parnasszuson (1994), valamint a Magyarországon napvilágot látott Magyar költőnők antológiája (1997) című gyűjteményekben. Költészeti térjátékaival (Helyett; Requiem) 1996-ban és 1997-ben fellépett az érsekújvári Stúdió erté nemzetközi akcióművészeti fesztiválján, s műsorait előadta Franciaországban és Romániában is.


Beszélgetés írókkal
1.300 Ft
Hornyik Miklós
A szerző beszélgetőtársai a már klasszikussá vált 20. századi magyar írók: Déry Tibor, Füst Milán, Illyés Gyula, Mészöly Miklós, Németh László, Ottlik Géza,... bővebben

Doktor úr, igaz-e…?
1.700 Ft
avagy Kutyaharapást szőrével – 499 hiedelem az egészségről / Dr. Miha Likar

„Hideg a keze, meleg a szerelme”, „Meghasadt a szíve bánatában”, „A reggeli hideg zuhany felfrissít”, „Étkezés után legalább egy óráig ne menjünk vízbe”, „Az a gyermek, aki sokat cukorkázik, cukorbetegséget kap”, „A főétkezések közötti evés egészségtelen”, „A fokhagyma serkenti az emésztést”, „Zivatarban összemegy a tej”, „A pezsgőtől előbb berúg az ember, mint a bortól”, „A tavasz az ideje, amikor a férfiember szerelemre gerjed”, „Az együtt élő emberek idővel hasonlítani kezdenek egymásra”, „A várandós asszony kettő helyett eszik”, "A tornacipő lábgombásodást okoz"…- mondjuk-véljük, helyzetektől-esetektől függően...bővebben


Duna-táji dilemmák
1.450 Ft
Nemzeti kisebbségek - kisebbségi politika a 20. századi Kelet-Közép-Európában / Szarka László

"A kisebbségi Iéthelyzetekhez kötődő dilemmákat egy évszázadon végigkövetve, jó lenne egyértelműen megválaszolni a kérdést: melyik korszak, melyik periódus kedvezett a legjobban a kisebbségeknek, hol, melyik ország melyik kormánya tanúsította a legtöbb megértést, jóhiszeműséget a többség és kisebbség viszonyának kezelésében. Az egyes korszakokat összehasonlító, egymással összemérő kísérleteknek (..) most, a század végén valóban eljött az idejük...bővebben

                


Festett király
1.800 Ft
Regény / Krúdy Gyula / Mesélő Múlt

A mű nagy mesélőnk, klasszikus írónk legjobb munkái közé sorolható, melyben minden – szerelem és ármány, tragikus heroizmus és könnyed, szórakoztató mesélés, menny és pokol – együtt van, ami a romantikus történelmi regények eszköztárába tartozik, emellett azonban a felelősségvizsgálatról sem feledkezik meg, miközben észrevehetően nemcsak a múltat faggatja, hanem a Mohácshoz elvezető okok elemzésével saját kora tragédiájának – a trianoni katasztrófának – magyarázatát is keresi.


Hófogók
1.500 Ft
Versek / Lackfi János

Lackfi János utolsó verseskötetének nyitó darabját, a Lavina-daltA boldog-szomorú Kosztolányi Dezsőnek, Szakács Eszternek” ajánlja, s ezzel az olvasót a befogadás első pillanatától a Kosztolányi felőli értelmezésre hangolja.

Az új könyvben, akár a korábbiakban, feltűnően sok a – főképp költőtársaknak szóló – dedikáció, ami többnyire az előd- és útkereső ifjúkori költészet sajátja. A versek azonban – ahogyan ez már Lackfi előző kötetében is megmutatkozott – a férfikor, a „beérkezett költő”, s nem az ifjúkor versei. Ami megfelel a Hófogók egyik – több variációban ismétlődő – alaptémájának s egyben „fiatalság” és kiérleltség szó szerint termékeny egységének: a versekből a fiatal, ám sokgyermekes apa, a harmincas évei elején járó, már sokkötetes költő-műfordító szól az olvasóhoz, aki e kettősséget egyszersmind mint terhet hordozza, s mint problémát veti föl...bővebben

 


Holdfogyatkozás
950 Ft
Rekviem L. E. halálára / Tornai József

Gerzson Pál festményével díszített borító a neves költő verseit rejtik.


Iratok a magyar-amerikai kapcsolatok történetéhez 1957-1967
3.300 Ft
Borhi László (szerk.)
A Kádár-korszak külpolitikáját alapvetően két tény határozta meg: a kétpólusú... bővebben


Részletes keresés