Betöltés...

Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, Kolozsvár

Cím: 400306 Kolozsvár (Cluj Napoca), Str. Ion Ghica, nr. 12, Románia.
Honlap: www.sztanyi.ro
Telefon: +40 264 588002
E-mail: sztanyi@gmail.com


A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet működését szakmailag a kolozsvári Babes Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszéke és az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége biztosítja, működtetésében pedig részt vállal az Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) is. Az erdélyi magyar nyelvi helyzet kettőssége (tömb és szórvány), a nyelvi környezet sokfélesége és az ebből fakadó sajátos feladatok, valamint a régió nagysága is indokolja, hogy az Intézet Sepsiszentgyörgyön és Kolozsváron is irodát működtet.

A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet nyilvántartó és közvetítő szerepet tölt be a Magyar Tudományos Akadémia és az Akadémia erdélyi külső és köztestületi tagjai között.

Az Intézet működése három nagyobb területre terjed ki:

1. demográfiai, jogi, szociolingvisztikai és oktatási adatbázis kialakítását és folyamatos pótlását biztosítja,

2. részt vállal az élőnyelvi kutatásban és a nyelvi tervezésben,

3. szolgáltatásokat nyújt a magyar intézmények és magánszemélyek számára.


A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tíz éve
3.900 Ft
Tanulmányok, beszámolók, kutatási programok / Benő Attila – Péntek János (szerk.)

Miért éppen Termini lett a hálózat neve? Sokat vívódtunk rajta, végül Lanstyák Istvánt tekinthetjük névadónak, aki annak idején így érvelt: "A Termini név ... egyrészt rímel tevékenységünk egyik fontos aspektusára, a szavak, terminusok gyűjtésére, másrészt utal arra, hogy Trianon után a határon túli magyarság egyféle védőövezetet alkot Magyarország határai körül, mintegy védi az anyaországot, egy külső gyűrűt alkot, a termini, a határkövek egyfajta végvárak...bővebbenRészletes keresés