Betöltés...

Galantai gróf Esterházy Miklós munkái.

Toldy Ferenc

Eredeti kéziratok és kiadások után a szerző életrajzával


Ár: 5.000 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
185 x 265 mm, kötött, 448 oldal
Kiadás éve: 2012

Hasonmás kiadás – Pest. - Emich és Eisenfels, 1852

Toldy Ferenc szerkesztésében megjelent munka eredeti kéziratok és kiadások felhasználásával és Esterházy Miklós életrajzának közlésével készült. 

„A nagy fényű Esterházy család az Illésházyakéval együtt a Salamon nemzetség közös sarjadéka, mellynek a Csallóköz birtokosai közt már a tizenkettődik században előfordul okleveles nyoma. 1238-ban osztoztak Salamon nemzetségbeli Salamon úr fiai, Péter és Illés, atyai birtokaikban, s akkor ez az lIIésházy, amaz a Szerházy ágnak lett öse. Az utóbbi ház derék maradékai Ferenc, Pozsony alispánja, s a Keresztesnél 1596-ban elesett Márton, 1584 körül vevék fel az Esterházy nevet, melly e nemzetségnek a státus, a harcok, az egyház s a tudomány mezein szerzett érdemeivel, mai napig ragyogó helyet foglal el a nemzet történeteiben.”Részletes keresés