Betöltés...

Érsekujvár a török uralom alatt. 1663-1685

Matunák Mihály

Ár: 3.200 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
145 x 205 mm, kötött, 132 oldal
Kiadás éve: 2012

„A mostani Érsekujvar 1580 óta áll fenn, tehát mindössze háromszázhuszonegy éves. Száz évig világtörténelmi szerepet játszott mint elsőrangú erősség, védelmezte hazánk megmaradt északnyugati részét a mohammedán hatalom ellen, nagy része volt az európai keresztény kultúra megmentésében s a nemzeti felkelések alatt egyik fő védőbástyája volt hazánk szabadságának az alkotmánytipró Ausztria ellen. Kétszáz év óta, a hogy lerombolták véres-füstös bástyáit, a béke müveinek él. E városban, mely hajdan erős kőfalakkal volt körül véve, hol a hősiesség halált hozó fegyverrel állt őrt és az imára hívó harangszóba gyakran ágyúdörgés, puskaropogás, a harci kürt félelmes hangja és hadi mének vad nyeritése vegyült: ma a tisztes ipar serény munkásai drága verejtékcseppeket ontanak a hazáért és élénk kereskedelmi élet lüktet, mezejét pedig, melyen egykor katonaparipák nyargaltak, ma a szelid földmivelő ekéje szántja s a mindennemű haladás sínpárjai hasítják.

Érsekujvár aránylag rövid, da gazdag multja legérdekesebb részének, török korszakának történetét adom elő a jelen alkalommal, hadd lássa az olvasó, hogy a huszonkét éves török uralom mily gyászos lapot hagyott nemcsak Nyitra vármegye, hanem hazánk egész északnyugati részének történetében."

Az 1901-es eredeti reprint kiadása.Részletes keresés