Betöltés...

Dallos Miklós győri püspöknek politikai és diplomatiai iratai. 1618-1626

Dr. Frankl Vilmos - Ráth Károly

Főméltóságú Simor János, Magyarország herceg-primásának meghagyásából közrebocsátják


Ár: 3.800 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
145 x 205 mm, kötött, 250 oldal
Kiadás éve: 2014

Hasonmás kiadás – Esztergom, 1867.

Dallos János győri bíró és Grebecsi Ilona fia volt. Ifjúságáról nem tudunk semmit. 1609 szeptemberében mint egri kanonokot káptalanja Bécsbe küldte idegen kézre jutott tizedeinek és egyéb jövedelmeinek visszaszerzése érdekében. Később az esztergomi főkáptalanba helyeztetett át; itt zólyomi főesperessé és olvasó kanonokká lett. Mint lectort küldé őt a káptalan 1616 októberében Prágába Pázmány Péterhez, az új hercegprimáshoz, ki őt később is bizalmával tisztelte meg; így 1618-ban a királyválasztó országgyűlésen jelent meg; a tanácskozásokat naplóba jegyezte föl és küldőit az országgyűlés mozzanatairól tudósította.Részletes keresés