Betöltés...

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve XI-XII. - 2016.

dr. Salló Szilárd (főszerk.)

Ár: 5.400 Ft

Raktáron

Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda
215 x 295 mm, fűzött, 324 oldal
Kiadás éve: 2016
Fordító: A tanulmányok kivonatait fordította, ellenőrizte: Demény Enikő
ISBN: 1841-0197

Tartalomjegyzék

RÉGÉSZET

Botár István: Adatok Csíkszentmárton középkori történetéhez. A plébániatemplom 2015. évi régészeti kutatása

Nyárádi Zsolt: Helynévtan és régészet. Vizsgálódás az udvarhelyszéki falvak kezdeteiről

TÖRTÉNELEM

Bicsok Zoltán - Kósa Béla: „… hogy itten Csíkban is egy patika állíttassék fel, szükségesnek látszik…” Adalékok az első csíkszéki patikák történetéhez (1808–1855)

Kiss Krisztián Bálint: Székelyföldi nyomdák, kiadók, könyvkereskedők, újságok, folyóiratok és helyi lapok (1867–1918)

Lakatos Sándor - Pakot Levente: Közösségi normák és házasságon kívüli születések: udvarhelyszéki falvak a 19. században

Markaly Aranka: 16-17. századi nemesi oklevelek a Csíki Székely Múzeum gyűjteményében

Pál-Antal Sándor: A csíkszentgyörgyi egyházközség lakossága 1696-ban

Róth András Lajos: Ne utáld az aranyat azért, mert szurkos erszényben vagyon (Menda graviora sic corrigenda)

Süli Attila: Források Csíkszék és Háromszék hadiiparának történetéhez (1848–49)

NÉPRAJZ

Bardócz-Tódor Enikő: Gyergyói esztenák ma

Bódán Zsolt: „Bitangja van ennek a leánynak…” Adalékok a megesett lány kérdéséhez a hétfalusi csángók körében

Kedves Anett: A 20. századi csíki népi élet képei. Andory Aladics Zoltán (1899–1990) vizuális reprezentációi

Kicsi Noémi: „No, ez volt az élet történelem, ami így belevitt a kántorságba.”

P. Buzogány Árpád: Ember- és állatalakok a gyermekek játékszerei között Gagyban

MŰTÁRGYVÉDELEM

Benedek Éva: A Missae Sanctorum Franciscanorum, Velencében 1710-ben kiadott könyv restaurálása

FIGYELŐ

Kopacz Ildikó - Ladó Ágota: Kulturális örökség mint összetartó erő és közös kihívás a Balkánon. Még egyszer egy örökségvédelmi szakképzésről (2015. szeptember 9–20., Mitrovica, Koszovó)

SZEMLE

Forró Albert: Egy zseniális székely tragikus élettörténete

Gál Edina: Nemek és nemzedékek

Markaly Aranka: Forrásközlés a Szapolyai családról

Pataki Szabolcs: A kormányzó úr nemesei?

P. Buzogány Árpád: Mitől otthonos nekünk Sóvidék, Marosszék? Részletes keresés