Betöltés...

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve X. – 2014.

Dr. Salló Szilárd (főszerk.)

Ár: 5.400 Ft

Raktáron

Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda
200 x 280 mm, fűzött, 436 oldal
Kiadás éve: 2014
ISBN: 1841-0197

Tartalomjegyzék

Régészet

Bordi Zsigmond Lóránt: Az apácai "Fekete-vár"

Botár István: Árpád-kori településrészlet Csíksomlyón

Nyárádi Zsolt: Bögözi nemesi családok és temetkezéseik

Puskás József: Újabb népvándorláskori leletek a Felsőháromszéki-medencében

Történelem

Bicsok Zoltán: " ... Székünk háza nagy résziben fel vagyon építve" − Források a csíksomlyói pretórium építéstörténetéhez (1825−1845)

Darvas-Kozma József: A csíkszeredai plébánia élete a két világháború között

Forró Albert: Hodgya első világháborús hősei

Kolumbán Zsuzsánna: Adatok a 19. századi erdélyi unitárius válóperes iratok kutatásához

Pap Levente: Losteiner Leonárd Chronologiájának lehetséges datálása és forrásai

Szabó András: Kovács Dénes múzeum- és művészetintézményesítő tevékenysége

Tóth Zsuzsanna: A Lányi-kódex kötéscsoport vizsgálatának eredményei

Tüdős S. Kinga: "Kinek jó levele nem volna." Adalékok a fejedelemségkori székelyföldi jobbágyok címeresleveleinek történetéhez

Néprajz

Balázsi Dénes: Új balladaváltozatok a Nagy-Homoród és a Fehér-Nyikó mentéről

P. Buzogány Árpád: Katonadalok Kőrispatakon

Nagy Zsolt: Termesztésre ajánlott és termesztett történelmi körtefajták az egykori Csík vármegye területén

Salló Szilárd: A juhászok társadalmi rétegzettsége

B. Tódor Enikő: Életmódváltások Homoródalmáson idősebb Tódor Albert életútján keresztül

Műtárgyvédelem

Benedek Éva: Ajvász árpád diploma-másolatának restaurálása

Lázár Levente: A Fekete Sas Gyógyszertár bútorzatának szerkezeti változásairól

Figyelő

Ladó Ágota: Kulturális örökség határok nélkül − Egy örökségvédelmi szakképzésről

Szemle

Orbán Zsolt: A Hargita Megyei Levéltár fondjegyzéke

Pál-Antal Sándor: A székelyek rövid történte a megtelepedéstől 1989-ig

Sándor-Zsigmond Ibolya: Székely gazdálkodás régen és most

Szőcs János: Rapsóné öröksége. Tanulmányok Parajd község múltjábólRészletes keresés