Betöltés...

Zsidók Temesvárott ... és széles e világban

Borsi-Kálmán Béla

Esszék a magyar-zsidó (zsidó-magyar) szimbiózis történetéből


Ár: 3.200 Ft

Raktáron

Lucidus Kiadó, Budapest
148 x 206 mm, fűzött, 302 oldal
Kiadás éve: 2014
Sorozat: Kisebbségkutatás Könyvek
ISBN: 978-963-9465-85-5

Borsi-Kálmán Béla, az ELTE Kelet-Európa Története Tanszékének professzora hosszú évek óta foglalkozik a magyar nemzetté válás- és nemzettudat problematikájával, amelynek keretében főként arra a kérdésre keres választ, hogy a sajátos kelet-közép-európai társadalomtörténeti és mentális viszonyok közepette hogyan ment végbe a francia típusú nemzetállami modell adaptációja, illetve ennek eredendő fogyatékosságai miként hatottak a térség többi népével/nemzetével (különösen a románsággal) fenntartott kapcsolatainkra. Kutatásai során egyre inkább arra a meggyőződésre jutott, hogy e bonyolult viszonyrendszer megértésének kulcsa az általa (Szemere Bertalan, Kemény Zsigmond, Takács Péter és Tóth Zoltán nyomán) "nemesi polgárisodásnak" nevezett jelenségcsoport, amely máig ható érvénnyel alapvetően határozta meg "nemzeti alkatunkat”; a környező népek hozzánk való viszonyulását és, egyebek között, magyarázatot nyújt a magyarországi zsidóság XIX. század végi/ XX. század eleji sikeres társadalmi betagozódására és csaknem maradéktalan megmagyarosodására. S egyszer talán e”megközelítés” módszeres érvényesítése vezethet el a magyar nemzettest különféle szegmenseinek egymással való „megbékéléséhez" továbbá a jelenlegi elkeserítő "szekértáborosdi" lezárásához és gondolati meghaladásához. Részletes keresés