Betöltés...

Vesztegzár

Mák Ferenc

Jugoszlávia és utódállamai – Szerbia, Horvátország és Szlovénia – magyarságának sorstörténetéből


Ár: 3.600 Ft

Raktáron

Méry Ratio, Somorja
155 × 235 mm, kötött, 326 oldal
Kiadás éve: 2013
ISBN: 978-80-89286-93-5

A volt Jugoszlávia szétbomlása meg volt írva megteremtésének körülményeiben. Már az 1920-as években kiderült, hogy a szerb politikai elit nem tud mit kezdeni az első világháború után kapott adománnyal, azonkívül, hogy eltékozolja az ingyen szerzett javakat. A kötet első tanulmánya az első világháború utáni úgynevezett földreform bemutatásával érzékelteti ezt a tényt; a következőkben pedig Jugoszlávia 1990-es évekbeli szétesésének kezdeteit ismerjük meg. Mák Ferenc a három „utódállam” magyar közösségeiben lezajlott rendszerváltozás történéseivel foglalkozó legfontosabb írásait gyűjtötte e kötetbe. Kitér a „vajdasági” magyar nemzetrész sorsára is, de aprólékos tanulmányokban tárgyalja a délszláv háború folyományaként létrejött Szlovénia és Horvátország magyarságának történetét, s ismerteti e két állam magyar tudósainak, íróinak, közösségszervező személyiségeinek munkásságát is.Részletes keresés