Betöltés...

Vallás Magyarfaluban

Iancu Laura

Néprajzi vizsgálat


Ár: 4.200 Ft

Raktáron

L'Harmattan Kiadó, Budapest
PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, Pécs
240 x 170 mm, kötött, 424 oldal
Kiadás éve: 2013
Sorozat: Studia Ethnologica Hungarica
ISBN: 978-963-236-728-6

Iancu Laura könyvében a moldvai Magyarfalu katolikus lakosságának vallási életét mutatja be. A helyi vallási rendszer alapvető elemeinek (lélekhit, halottkultusz, természetfeletti lények, szakrális terek és tárgyak, szentelmények stb.) vizsgálata mellett a hazai néprajzkutatásban kevéssé vizsgált jelenségek elemzésére is sor kerül; mint például a gyermekkori vallásosság, a vallási szocializáció, a papság szerepe, a mise vagy a vallásos ikonográfia kérdései.

A kötet a vallást a maga komplexitásában állítja elénk; a szerző egyaránt törekszik a hivatalos doktrínák és az azokat szervesen kísérő vagy kiegészítő, nem hivatalos elképzelések feltárására és értelmezésére. Fontos szerepet kap a könyvben a laikus, egyéni, spontán áhítatformák és rituális gyakorlatok bemutatása, és helyet kapnak a helyi hiedelemvilágnak a vallással szorosan összefonódott hagyományai is.

Sokoldalú megközelítésben mutatja be a szerző a vallás és a – magyar és román – nyelv, illetve az írás–olvasás viszonyrendszerét és ennek változásait. A szerző felhívja a figyelmet a magyarfalusiak helyi vallásának heterogenitására, valamint vallás és kultúra összefonódottságára is. A tanulmány vezérfonalát a doktrinális tanok és a laikus, egyéni képzetek sajátos szerveződése és egymáshoz való viszonya, valamint a helyi vallás és a lokális kultúra kapcsolata alkotja. A néprajz és a vallástudomány művelői mellett minden, vallási és kulturális hagyományaink iránt érdeklődő olvasónknak is szíves figyelmébe ajánljuk a moldvai magyarság helyi vallásának eddigi legteljesebb áttekintését.Részletes keresés