Betöltés...

Újdonságok


Volt egyszer egy Pozsonyi Hajósegylet (1862-1940)
4.990 Ft
Újdonság
ifj. Papp Sándor, Kacsinecz Krisztián szerk.

Az idősebb pozsonyiak még emlékeznek arra a meseszerű neogótikus épületre, amely a ligetfalui oldalon magaslott a Duna-parton. A Pozsonyi Hajósegyletet az angol sportegyesületek mintájára alapították 1862-ben, székhelyét pedig 1895-ben adták át. Sajnos a Szlovák nmzeti fölkelés hídja építésekor ez a klubház is a városrombolás áldozata lett.


Világszélen
2.950 Ft
Újdonság
Helyzetjelentések / Gálfalvi György

Gálfalvi György (Marosvásárhely, 1942) József Attila-díjas romániai magyar író, szerkesztő.

Tudom, a bátorság nem esztétikai kategória. Nem elég azzal jellemezni Gálfalvi György életművét, hogy hatalmas erénye a szókimondás abban a korban is, amikor nemhogy a válaszokat, még a kérdéseket is kockázatos volt megfogalmazni. Minderről beszélni kell, de alapjában véve művei természetesen nem ettől maradandóak, hanem amitől minden jelentős irodalmi alkotás: metafora- vagy szimbólumteremtő képességnek nevezném. Metaforái, amelyek egy-egy kérdő- vagy felszólító mondatban is megfogalmazódnak, ma már részei az irodalmi köztudatnak, akár egy hajdani ifjú generáció lázas lázadásáról, akár egy iskolaigazgató leváltásáról, akár a Gálfalviék kerítése mellett emelkedő őrtoronyról legyen szó. Egy-egy ilyen kép már nemcsak az övé, hanem mindannyiunké. Micsoda döbbenetes jelképe az erdélyi értelmiségi sorsnak ez az őrtorony például, amelyet nem azért emeltek, hogy ily módon az övéi sorsát vigyázhassa az író, hanem éppenséggel őt (is) felügyelik onnan a hatalom fegyveres katonái. Azt a valóságos őrtornyot hol lebontják, hol újraépítik. Viszont a másikat, a láthatatlan kilátót már nem lehet elbontani, ott van ezekben az aktualitástól eloldott, tehát mindig aktuális szövegekben. (Markó Béla)


Ütemező
2.300 Ft
Újdonság
Koncsol László

Koncsol László (Deregnyő, 1936)  költő, műfordító, irodalomkritikus, szerkesztő, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának tagja.

"Kis könyv arról, hogy milyen lábakon jár, szalad, forog vagy ugrabugrál a vers." 


Újratervezés
2.200 Ft
Újdonság
Trió / Frideczky Katalin / Irodalmi Jelen Könyvek

Frideczky Katalin (Budapest, 1950) prózáiban egyre telítettebbé válik a korábbi köteteiben már megismert elbeszélő hang, amely az élettapasztalatokat egyszerre derűs, ugyanakkor nagyon is realista bölcseletté transzformálja. Hőse – vagy inkább hősei – sokat megélt asszonyok, nők, akik hétköznapjaik minden mozzanatával rácáfolnak a 21. század értelmetlen fiatalságkultuszára, és sugárzik belőlük, hogy az élet mély és tudatos megélése a középkorúsággal kezdődik.

Míg a szerzőt eddig többnyire novellistaként ismertük, e kötetében új arcait is megmutatja: a nagyobb, összefüggő struktúrában gondolkodó íróét egy kisregénnyel, valamint filmes látásmódját egy filmnovellával, amely mind hangulatában, mind témájában a magyar filmírás legjobb korszakát idézi meg.


Túlélőshow a javából
3.990 Ft
Újdonság
Buday Mária

Buday Mária (Bátorkeszi, 1953) nyugdíjas pedagógus, a szélesebb nyilvánosság a Körkép hírportál és a Mária Rádió munkatársaként ismerheti. Első könyve dinamikus, ​élményszerű és lenyűgöző írás, sötét témája ellenére. A szöveg egy komplikált vastagbél-daganatos történetet ír le, de jóval több, mint kórtüneti leírás. Jó kompozíciós eljárás, hogy kezdetben csak a kisebb, de annál nehezebben viselhető betegségei tüneteivel és gyógyításával foglalkozik – ez afféle belépő vagy bevezetés az orvosok, nővérek, ambulanciák és rendelőintézeti várótermek cseppet sem hangulatos világába. Mire kiderül a súlyos betegség, addigra az olvasó már jártas lesz ebben a kórházi világban. Nagy előnye, hogy nem egyszerű leírás, hanem fordulatos, kalandregénybe illő, tarka világ, így a kötet címe teljes mértékben megfelel e szövegvilág jellemzésére. Jól adagolja a párbeszédeket, melyek egy-egy helyzetet vagy szereplőt jellemeznek. Határozottan előnyére válik, s a naplóregény műfaja felé billenti a szöveget a sok belső monológ és meditatív jellegű passzus.


Trauma, neheztelés, harag
2.990 Ft
Újdonság
Egyéni és szociális tehertételek / Ungvári Zrínyi Imre (szerk.) / Műhely (Pro Philosophia)

A VIII. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia előadásai 2019. február 23.


Történetek az Őrhegy tövében
3.990 Ft
Újdonság
Bakó Botond

"Jelen kötet egy hosszú, aktív tanári gyakorlat és előzetes képzettség nélküli tudósítói munka gyümölcse. Egy diák-, majd tanári élet hétköznapjairól és ünnepeiről szól. Elsősorban a Bethlen Kollégiumban eltöltött évekről, de helyenként más iskoláimról is. [...]


Tejfehér köd
2.400 Ft
Újdonság
Z. Németh István

Z. Németh István (Komárom, 1969) felvidéki költő, író, színműíró, szerkesztő, pedagógus, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának választmányi tagja. 1992 óta számtalan verseskönyve, gyermekkönyve, novelláskötete, regénye jelent meg.

Mostani kötete húsz új novellát tartalmaz. Komoly, sokakat érintő, időszerű témákat dolgoz fel. A horror, a krimi, az irónia, a játék, az abszurd és a meglepetés eszközeit bőven felhasználva, a témákat gyakran a humor enyhet adó köntösébe öltöztetve tart kíméletlen tükröt világunk elé.

 


Szlovákiai magyar szép irodalom 2020
2.400 Ft
Újdonság
Összeállította: Nagy Erika / Szlovákiai magyar szép irodalom

A vers és prózaválogatás a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának megbízásából készült, tagjainak munkáiból, az elmúlt év lap- és folyóiratközlései alapján. Összeállította: Nagy Erika


Színország lovagja
2.990 Ft
Újdonság
Csóka Ferenc

Csóka Ferenc (1959)  író, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága tagja.

Színország lovagjai című legújabb kötetében a Szivárványlovag összes kalandjai olvashatóak a befejező, vadonatúj történettel együtt, Smola Gábor rajzaival. 


Szeress, vagy ütök
3.800 Ft
Újdonság
Igaz történeten alapuló regény / Farkas Ottó / Beszédes múlt könyvek

Farkas Ottó felvidéki újságíró, a Regélő Múlt Polgári Társulás vezetője. Nyugdíjba vonulása után kezdett el könyveket írni, ez a 13. könyve.

Rengeteg nő szenved férje vagy élettársa mellett lelki terrort, fizikai bántalmazást. A kívülálló jogosan teheti fel a kérdést: miért tűri? Csak az, aki maga is megtapasztalta a bántalmazó kapcsolat poklát, tudja, mennyire nehéz ebből az ördögi körből kilépni. A könyv főhőse, Luca úgy érzi, a feltűnően jóképű, behízelgő modorú Tomi személyében megtalálta az ideális társat, akiért minden áldozatra képes, még férje és gyermeke elhagyására is. Csak fokozatosan ébred rá, hogy a vonzó külső egy iszákos, durva agresszort takar. Vajon lesz ereje kilépni a lélekromboló kapcsolatból? Erre kap választ az olvasó, ha végigkíséri a fiatalasszony történetét. Farkas Ottó szinte szóról szóra jegyezte le Luca vallomását, valós történetet mond el legújabb könyvében.


Személyesség és interszubjektivitás
2.990 Ft
Újdonság
Tanulmányok Hizsnyai Zoltán 60. születésnapjára / Csanda Gábor, H. Nagy Péter (szerkesztők) / Opus-könyvek

A kötet, amelyet kezében tart az olvasó, az Opus-könyvek 10. darabja. A széria a Szlovákiai Magyar Írók Társasága által kiadott, kéthavonta megjelenő Opus című interkulturális folyóirat extratartománya. Ez a kötet szakmai tisztelgés, a benne szereplő tanulmányok Hizsnyai Zoltán költészetéről szólnak.

Hizsnyai Zoltán (Rimaszombat, 1959) József Attila-díjas költő, esszéíró, szerkesztő.Érettségi után öt évig színész, majd különböző cíivil foglalkozások után az irodalmi élet főállású, aktív résztvevője: 1990. az Irodalmi Szemle szerkesztője, 1992-2003. a Kalligram folyóirat szerkesztője, majd főszerkesztője, 2004-20005. az Új Szó kulturális rovatának vezetője, 2006-2007. a SzMÍT titkára . 2016-tól az Opus irodalmi folyóirat főszerkesztője.


Sóvárgás
2.990 Ft
Újdonság
Böszörményi Zoltán

 

Döbbenetes kelet-közép-európai jelenség, hogy a Nyugat-Európába áramló vendégmunkások gyerekeit otthon nagyszülők, ismerősök vagy bérszülők nevelik. Böszörményi Zoltán kisregénye ezt a témát dolgozza föl valós történet alapján. Egy édesanyja után sóvárgó kislány könnyfakasztó vallomását olvashatjuk. A személyes kálvária mögött ott sötétlik egy egész régió tragédiája. 


Sosemvolt cigányország
3.490 Ft
Újdonság
Szegkovács cigány történetek / Gyűjtötte: Bartos Tibor, Szerkesztette és az utószót írta: Hajdú Farkas-Zoltán

Izzik a tűzhelyen a vas, dohog a fújtató, a gyerekek kerek szemmel figyelnek, s Nápó bácsi, az öreg szegkovács mesélni kezd: Kralevityo Márkóról, a hercegné-kisasszonyról és a fáraó népének sok csodálatos dolgáról...

Az olvasóhoz fordulva hangja hirtelen megkeményedik: „Azt se tudják a gádzsók, hogy a romák dolgoznak nekijük, hogy sukár házuk lehessen. Mert az ácskapcsot ki csinálja? A roma. Ki a rabic szeget? A roma. Ki a szárnyasszöget? Az iszkábát? A sarokszöget? A roma. És ki tudja, hogy roma csinálja mindezeket? A roma. Nem tudja senki, csak hogy tetvesek meg lopnak.


Soha véget nem érő szeretkezés
2.500 Ft
Újdonság
Böszörményi Zoltán

 

Böszörményi Zoltán (Arad, 1951) József Attila- és Magyarország Babérkoszorúja-díjas költő, író, az Irodalmi Jelen főszerkesztője. 2016-ban a magyar kultúra szolgálatáért a Magyar Érdemrend középkeresztjével is kitüntették. Tizenhárom verseskönyv, öt prózakötet szerzője. Műveit angol, német, francia, orosz, lengyel és román nyelvre fordították le.


Régiúj versek
1.900 Ft
Újdonság
Papp Imre

Papp Imre (1954) Prágában  élő magyar költő, aki "semmiképp nem tekinthető az egykori prágai magyar költők örökösének: sem a kisebbségi (diaszpórabeli) költő szerepét, sem a múlt századi modern magyar líra nyugat-európaias tradícióit nem vallja magáénak és nem követi [...] , csakis nyelvében. Ami persze nem kevés. 


Pókvári mese
2.990 Ft
Újdonság
Bábjáték / Varga Imre

Varga Imre (Kisgyarmat/Szlovákia, 1950) költő, műfordító, szerkesztő. Egyetemi tanulmányai a Komensky Egyetemen folytatta Pozsonyban. 1973-1980 között a pozsonyi Irodalmi Szemle korrektora, szerkeszője. 1983 óta szabadfoglalkozású író. 1982 óta él Magyarországon.

A Vámbéry Polgári Társulásnál most megjelent verses bábjátékát Gyenes Gábor tervezte és illusztrálta. Jó kis történet a Hetedhét ország meséi alapján, remek rímek, csak bábok és ügyes gyerekek kellenek  - színpadra termett.


Petőfi
3.990 Ft
Újdonság
Veres István / Pozsonyi mesék
  A  Pozsony mesék sorozat új kötete Veres István tollából, Parázs Blanka remek... bővebben

Párbeszéd a pokolban
3.000 Ft
Újdonság
Szőcs Géza az Irodalmi Jelen hasábjain, 2008-2019 / Szőcs Géza / Irodalmi Jelen Könyvek

Szőcs Géza (Marosvásárhely, 1953) Kossuth-díjas és József Attila-díjas erdélyi magyar költő, politikus. 

A kötetben az Irodalmi Jelen on-line felületén 2008-2019 között olvasható írások vannak, feltüntetve a közlés napját. A szövegek legnagyobb része az Irodalmi Jelen nyomtatott változatában is megjelent . Műfajok: versek, drámai szövegek, esszék, tanulmányok, naplójegyzetek, glosszák, előadások.


Papírtáj
2.500 Ft
Újdonság
Panna harmadik könyve / Nagyálmos Ildikó / Irodalmi Jelen Könyvek

 

Nagyálmos Ildikó (Székelyudvarhely, 1975) az Erdélyi Napló, az Udvarhelyi Híradó, a Nyugati Jelen munkatársa, az Irodalmi Jelen felelős szerkesztője volt. Jelenleg a Temesvári Rádió riportere. Számos erdélyi, magyarország és felvidéki lirodalmi lapban, illetve kiadónál önálló kötetekben  jelentek meg versei .

Mostani kötete Panna harmadik könyve. Váncsa Mónika remek rajzokkal illusztrálta a vidám hangulatú, sokszor talányszerű, játékos rímekkel írt verseket, amelyeket már a kicsik is kónnyen érthetnek, megtanulhatnak.Részletes keresés