Betöltés...

Újdonságok


Újratervezés
2.200 Ft
Újdonság
Trió / Frideczky Katalin / Irodalmi Jelen Könyvek

Frideczky Katalin (Budapest, 1950) prózáiban egyre telítettebbé válik a korábbi köteteiben már megismert elbeszélő hang, amely az élettapasztalatokat egyszerre derűs, ugyanakkor nagyon is realista bölcseletté transzformálja. Hőse – vagy inkább hősei – sokat megélt asszonyok, nők, akik hétköznapjaik minden mozzanatával rácáfolnak a 21. század értelmetlen fiatalságkultuszára, és sugárzik belőlük, hogy az élet mély és tudatos megélése a középkorúsággal kezdődik.

Míg a szerzőt eddig többnyire novellistaként ismertük, e kötetében új arcait is megmutatja: a nagyobb, összefüggő struktúrában gondolkodó íróét egy kisregénnyel, valamint filmes látásmódját egy filmnovellával, amely mind hangulatában, mind témájában a magyar filmírás legjobb korszakát idézi meg.


Kellék 62. - Esztétika és politika
1.500 Ft
Újdonság
Esztétika és politika / Györgyjakab Izabella (fószerkesztő)

A Kellék filozófiai folyóiratot 1994-ben alapította a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem néhány filozófia szakos hallgatója azzal a céllal, hogy a társadalomtudományok művelői számára fórumot biztosítsanak, illetve, azt népszerűsítsék. Ennek megfelelően a szerkesztők az esszéisztikus jellegű megközelítésmódokat részesítik előnyben évente három alkalommal megjelenő tematikus lapszámaikban.

A kiadványt Kolozsvár, Nagyvárad és Szeged filozófiai közössége közösen szerkeszti és jelenteti meg. Ennek szellemében a magyarországi és a romániai magyar filozófiai gondolkodás tekintetében konkrét szakmai jellegű együttműködés terepéül is szolgál, jó lehetőséget kínálva arra, hogy az erdélyi filozófiát egy tágabb gondolkodói közösség számára hozzáférhetővé tegyék.


Sóvárgás
2.990 Ft
Újdonság
Böszörményi Zoltán

 

Döbbenetes kelet-közép-európai jelenség, hogy a Nyugat-Európába áramló vendégmunkások gyerekeit otthon nagyszülők, ismerősök vagy bérszülők nevelik. Böszörményi Zoltán kisregénye ezt a témát dolgozza föl valós történet alapján. Egy édesanyja után sóvárgó kislány könnyfakasztó vallomását olvashatjuk. A személyes kálvária mögött ott sötétlik egy egész régió tragédiája. 


Papírtáj
2.500 Ft
Újdonság
Panna harmadik könyve / Nagyálmos Ildikó / Irodalmi Jelen Könyvek

 

Nagyálmos Ildikó (Székelyudvarhely, 1975) az Erdélyi Napló, az Udvarhelyi Híradó, a Nyugati Jelen munkatársa, az Irodalmi Jelen felelős szerkesztője volt. Jelenleg a Temesvári Rádió riportere. Számos erdélyi, magyarország és felvidéki lirodalmi lapban, illetve kiadónál önálló kötetekben  jelentek meg versei .

Mostani kötete Panna harmadik könyve. Váncsa Mónika remek rajzokkal illusztrálta a vidám hangulatú, sokszor talányszerű, játékos rímekkel írt verseket, amelyeket már a kicsik is kónnyen érthetnek, megtanulhatnak.


Személyesség és interszubjektivitás
2.990 Ft
Újdonság
Tanulmányok Hizsnyai Zoltán 60. születésnapjára / Csanda Gábor, H. Nagy Péter (szerkesztők) / Opus-könyvek

A kötet, amelyet kezében tart az olvasó, az Opus-könyvek 10. darabja. A széria a Szlovákiai Magyar Írók Társasága által kiadott, kéthavonta megjelenő Opus című interkulturális folyóirat extratartománya. Ez a kötet szakmai tisztelgés, a benne szereplő tanulmányok Hizsnyai Zoltán költészetéről szólnak.

Hizsnyai Zoltán (Rimaszombat, 1959) József Attila-díjas költő, esszéíró, szerkesztő.Érettségi után öt évig színész, majd különböző cíivil foglalkozások után az irodalmi élet főállású, aktív résztvevője: 1990. az Irodalmi Szemle szerkesztője, 1992-2003. a Kalligram folyóirat szerkesztője, majd főszerkesztője, 2004-20005. az Új Szó kulturális rovatának vezetője, 2006-2007. a SzMÍT titkára . 2016-tól az Opus irodalmi folyóirat főszerkesztője.


A tér tenyerén
2.500 Ft
Újdonság
Közelítések Böszörményi Zoltán életművéhez / Kántás Balázs / Irodalmi Jelen Könyvek

Kántás Balázs (Budapest, 1987) irodalomtörténész, kritikus. 2015-ben szerzett PhD-fokozatot Paul Celan munkásságát elemző disszertációjával. Az utóbbi időben érdeklődése a kortárs magyar irodalom felé fordult, melynek aktív kritikusa. Kismonográfiát publikát többek között Géher István, Bíró József és Kemény István költészetéről. 2016 óta levéltárosként dolgozik a Magyar Nemzeti Levéltában. Irodalmi munkásságáért 2019-ben Gérecz Attila-díjjal tüntették ki.


Soha véget nem érő szeretkezés
2.500 Ft
Újdonság
Böszörményi Zoltán

 

Böszörményi Zoltán (Arad, 1951) József Attila- és Magyarország Babérkoszorúja-díjas költő, író, az Irodalmi Jelen főszerkesztője. 2016-ban a magyar kultúra szolgálatáért a Magyar Érdemrend középkeresztjével is kitüntették. Tizenhárom verseskönyv, öt prózakötet szerzője. Műveit angol, német, francia, orosz, lengyel és román nyelvre fordították le.


Pókvári mese
2.990 Ft
Újdonság
Bábjáték / Varga Imre

Varga Imre (Kisgyarmat/Szlovákia, 1950) költő, műfordító, szerkesztő. Egyetemi tanulmányai a Komensky Egyetemen folytatta Pozsonyban. 1973-1980 között a pozsonyi Irodalmi Szemle korrektora, szerkeszője. 1983 óta szabadfoglalkozású író. 1982 óta él Magyarországon.

A Vámbéry Polgári Társulásnál most megjelent verses bábjátékát Gyenes Gábor tervezte és illusztrálta. Jó kis történet a Hetedhét ország meséi alapján, remek rímek, csak bábok és ügyes gyerekek kellenek  - színpadra termett.


Megkötni az időt
3.500 Ft
Újdonság
Válogatott beszélgetések írókkal 1977-2010 / Tóth László

Tóth László (Budapest, 1949) József Attila-díjas költő, író, irodalom- és művelődéstörténész, műfordító, szerkesztő. Gyerekkorában Csehszlovákiába került, majd 1985-2005 között Magyarországon is élt, majd visszaköltözött Szlovákiába.

A kötetben szereplő interjúk teljes terjedelmükben  vagy rövidített formában eredetileg magyarországi, illetve szlovákiai magyar lapokban jelentek meg.  27 beszélgetőtárs, író, költő, műfordító, irodalmár osztja meg a lejegyzett évben aktuális gondolatait az irodalomról. "Tóth László jó kérdező, jól kérdező... A kérdések többnyire ismétlődnek [...], de az egyes életművek, életpályák konkrétumaihoz alkalmazkodva, természetesen belülről megfogalmazottak, a sajátosban keresik a közöst, az általános érvényűt." (Kántor Lajos)


A kancsólakó kígyó
2.300 Ft
Újdonság
Versek gyerekeknek és felnőtteknek / Géczi János

Géczi János (Monostorpályi, 1954) József Attila-díjas író, képzőművész, egyetemi oktató. 1982 óta számtalan kötete jelent meg, versek, regények, irodalom-, nevelés- és művelődéstörténeti tanulmányok.

1997-ben megjelent versek új kiadása modern kötösben, új illusztrációkkal a Vámbéry Polgári Társaság érdeme. "Az alcím azzal kelti fel az érdeklődést, hogy a korábban életkor szerint elválasztott olvasóközönséget egy közös versgyűjteményben szólítja meg. Az (el)beszélői és énszerepeknek olyan gazdag tárát kínálják fel a versek, amelyekbe mind a felnőtt, mind a gyermek olvasó - igényének megfelelően - belebújhat." (Sz. Molnár Szilvia, 1998)

 


Csipetnyi fény
2.300 Ft
Újdonság
(új versek, 2012-2018) / Z. Németh István

Z. Németh István (Komárom, 1969) költő, író, színműíró. Humoros, groteszk versei, prózai írásai, gyermekversei, meséi, paródiái az 1990-es évek elejétől jelennek meg. Új verseit a Vámbéry Polgári Társulás adta ki. 

 


Mint a jég
3.990 Ft
Újdonság
Jakab Irénke

Jakab Irénke Szirénfalván él, ahol barátságos felvidéki emberek és csodálatos természet veszi körül. Gyerekkorától szenvedélyesen szereti a könyveket. "Néha megszólított egy belső hang, arra biztatott, hogy írjak. Elfojtottam." Hosszú utat járt be, míg megtalálta önmagát, kialakította azt a gyengéd, kedves és családias, meséló hangot, amivel ez a regény is íródott. Hagyománytisztelet, romantika, tisztességes munkamorál, kreatív vállalkozói kedv, kiváló ízek, szenvedélyes szerelem és megtartó családi értékrend, mindez benne van ebben a könyvben. 

 


Történetek az Őrhegy tövében
3.990 Ft
Újdonság
Bakó Botond

"Jelen kötet egy hosszú, aktív tanári gyakorlat és előzetes képzettség nélküli tudósítói munka gyümölcse. Egy diák-, majd tanári élet hétköznapjairól és ünnepeiről szól. Elsősorban a Bethlen Kollégiumban eltöltött évekről, de helyenként más iskoláimról is. [...]


Lélekcserélő idők 2.
3.990 Ft
Újdonság
Válogatott vezércikkek (1991-1993) / Magyari Lajos

Magyari Lajos (1942-2015) erdélyi magyar költő, műfordító, közíró. 1968-tól a sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör napilap belső munkatársa, majd 1990-től a Háromszék napilap főszerkesztőjeként dolgozott. 1992 és 1996 között a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szenátoraként tevékenykedett.


A magyarországi németek elmúlt 100 éve
3.500 Ft
Újdonság
Nemzetiségpolitika és helyi közösségek / Eiler Ferenc, Tóth Ágnes (szerk.)

A könyv a magyarországi németek történelmének elmúlt 100 évét tárgyalja, mégpedig annak egy eddig kevéssé kutatott aspektusára, a helyi szintre, a hétköznapok világára koncentrálva. A tanulmányok a következő témakörök egy-egy metszetét vizsgálják: miként viszonyultak a különböző kormányzatok, a közigazgatás, valamint a titkosszolgálatok a németek politikai aktivitásához, a magyarországi német szervezetek mobilizációs kísérleteihez, a német fiatalok megszervezésére irányuló törekvéseihez. Hogyan jellemezhetők az egyházak és a német kisebbség kapcsolata, az anyanyelvi oktatás gyakorlati megvalósítása, a kitelepítés és a malenkij robot kérdései, valamint az 1989/1990-et követő újrakezdés? Az elemzések rendre visszatérő megállapítása, hogy az olykor egyértelműen "kisebbségbarátnak" vagy éppen "kisebbségellenesnek" tűnő rendelkezések gyakorlatba való átültetésének alaposabb vizsgálata a szereplők olyan mozgatórugóit is feltárja, amelyek a téma iránt érdeklődő olvasót az első pillanatra talán egyértelműnek tűnő kép árnyalására késztethetik.


Párbeszéd a pokolban
3.000 Ft
Újdonság
Szőcs Géza az Irodalmi Jelen hasábjain, 2008-2019 / Szőcs Géza / Irodalmi Jelen Könyvek

Szőcs Géza (Marosvásárhely, 1953) Kossuth-díjas és József Attila-díjas erdélyi magyar költő, politikus. 

A kötetben az Irodalmi Jelen on-line felületén 2008-2019 között olvasható írások vannak, feltüntetve a közlés napját. A szövegek legnagyobb része az Irodalmi Jelen nyomtatott változatában is megjelent . Műfajok: versek, drámai szövegek, esszék, tanulmányok, naplójegyzetek, glosszák, előadások.


Szeress, vagy ütök
3.800 Ft
Újdonság
Igaz történeten alapuló regény / Farkas Ottó / Beszédes múlt könyvek

Farkas Ottó felvidéki újságíró, a Regélő Múlt Polgári Társulás vezetője. Nyugdíjba vonulása után kezdett el könyveket írni, ez a 13. könyve.

Rengeteg nő szenved férje vagy élettársa mellett lelki terrort, fizikai bántalmazást. A kívülálló jogosan teheti fel a kérdést: miért tűri? Csak az, aki maga is megtapasztalta a bántalmazó kapcsolat poklát, tudja, mennyire nehéz ebből az ördögi körből kilépni. A könyv főhőse, Luca úgy érzi, a feltűnően jóképű, behízelgő modorú Tomi személyében megtalálta az ideális társat, akiért minden áldozatra képes, még férje és gyermeke elhagyására is. Csak fokozatosan ébred rá, hogy a vonzó külső egy iszákos, durva agresszort takar. Vajon lesz ereje kilépni a lélekromboló kapcsolatból? Erre kap választ az olvasó, ha végigkíséri a fiatalasszony történetét. Farkas Ottó szinte szóról szóra jegyezte le Luca vallomását, valós történetet mond el legújabb könyvében.


Akadályok földje
3.800 Ft
Újdonság
Verstörténések / Cselényi László

Cselényi László (Gömörpanyit, 1938) József Attila-díjas író, költő, újságíró, műfordító, egyetemi tanár. A szlovákiai magyar irodalom merészen kísérletező egyénisége. Egy kisebbségi sorban lévő, de életét és munkásságát az európai, azon belül is különösen az angol és francia kultúra és irodalom vonzásában és ígézetében megélő alkotó.


A gondozónő
2.500 Ft   2.000 Ft
-20%
Újdonság
Bátorligeti Mária / Irodalmi Jelen Könyvek

Bátorligeti Mária végzettsége szerint középiskola tanár. 2015 óta Miskolcon él. Az irodalmi életben húsz éve van jelen, rendszeresen publikál, fordít, lektorál.

A kiadó így ajánlja könyvét: "Bátorligeti Mária az évtized egyik legjobb magyar regényével jelentkezett.  A gondozónő végig feszültségben tartja az olvasót. Témája időszerű: külföldön munkát vállaló fiatal nő története. Gyönyörű a regény nyelvezete, meghökkentőek költői képei. A történet pedig a kegyetlen realitás és egy mágikus, képzeletbeli világ keveréke. Ilyen nagy szeretettel az Irodalmi Jelen még nem ajánlott könyvet."


Koporsó részletfizetésre
3.990 Ft
Újdonság
Farkas Ottó / Beszédes múlt könyvek

 

A régi történetek régi emlékeket idéznek fel. Kellemetleneket és szépeket. A könyv szerzőjének meséltek életükről úri kisasszonyok, egykori fényes kastélyokban szolgáló inasok, politikai üldözöttek, hazatért emigránsok egyaránt. Megtudhatjuk a könyvből, kit őrzött az államosítás után saját kastélyában indiai fehér kígyó, hogyan élt a beretkei "Vaslady", miért csak hatvan év után kaphatott anyakönyvi kivonatot egy Magyarországon élő férfi, miért lőtték szét egy határsávban tartott lakodalomban a nagybőgőt, kinek maradt adósa Gömörben Petőfi Sándor, mit ért a betyárvilágban a zsiványbecsület. 

 Részletes keresés