Betöltés...

Újdonságok


Járványmese
3.490 Ft
Újdonság
Tóth Krisztina
Tóth Krisztina (1967) József Attila díjas költő, műfordító.  A 2020-as év olyan váratlan... bővebben

Karrierkeringő
2.990 Ft
Újdonság
Regény / Neumann Ottó
Neumann Ottó (1943) író, újságíró, főszerkesztő. Négy és fél évtizedig... bővebben

Kellék 62. - Esztétika és politika
1.500 Ft
Újdonság
Esztétika és politika / Györgyjakab Izabella (fószerkesztő)

A Kellék filozófiai folyóiratot 1994-ben alapította a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem néhány filozófia szakos hallgatója azzal a céllal, hogy a társadalomtudományok művelői számára fórumot biztosítsanak, illetve, azt népszerűsítsék. Ennek megfelelően a szerkesztők az esszéisztikus jellegű megközelítésmódokat részesítik előnyben évente három alkalommal megjelenő tematikus lapszámaikban.

A kiadványt Kolozsvár, Nagyvárad és Szeged filozófiai közössége közösen szerkeszti és jelenteti meg. Ennek szellemében a magyarországi és a romániai magyar filozófiai gondolkodás tekintetében konkrét szakmai jellegű együttműködés terepéül is szolgál, jó lehetőséget kínálva arra, hogy az erdélyi filozófiát egy tágabb gondolkodói közösség számára hozzáférhetővé tegyék.


Koporsó részletfizetésre
3.990 Ft
Újdonság
Farkas Ottó / Beszédes múlt könyvek

 

A régi történetek régi emlékeket idéznek fel. Kellemetleneket és szépeket. A könyv szerzőjének meséltek életükről úri kisasszonyok, egykori fényes kastélyokban szolgáló inasok, politikai üldözöttek, hazatért emigránsok egyaránt. Megtudhatjuk a könyvből, kit őrzött az államosítás után saját kastélyában indiai fehér kígyó, hogyan élt a beretkei "Vaslady", miért csak hatvan év után kaphatott anyakönyvi kivonatot egy Magyarországon élő férfi, miért lőtték szét egy határsávban tartott lakodalomban a nagybőgőt, kinek maradt adósa Gömörben Petőfi Sándor, mit ért a betyárvilágban a zsiványbecsület. 

 


Kortárs, magyar I-II.
3.990 Ft
Újdonság
Szilágyi Aladár íróportréi 1-2. / Szilágyi Aladár

Szilágyi Aladár (1943-2020) bánsági magyar helytörténész, publicista, szerkesztő.  

Egy bő évtized újságírói munkájának terméséből kínál hatvan beszélgetést Szilágyi Aladár kétkötetes írói portréválogatása. [...]  Az írókkal készített beszélgetések zöme a Szépírók Társasága és a Várad folyóirat által szerkesztett, Kőrössy P. József által vezetett Törzsasztal-estekhez kapcsolódik, hiszen a Nagyváradra látogató írók többségével Szilágyi Aladár készített interjúkat a szerzői estek előtt vagy azok másnapján. [...]


Kovács Ágnes népmesekutató élete és munkássága
3.900 Ft
Újdonság
"Kifogyhatatlan kút a mesék kútja..." Dr. Kovács Ágnes népmesekutató (1919-1990) / Lengyel Judit / Sztánai füzetek

Dr. Kovács Ágnes (1919-1990) népmesekutató születésének 100. évfordulójára lánya, Lengyel Judit állította össze az életművét bemutató kötetet a Sztánai füzetek 27. tagjaként. Gazdag képanyaggal, teljes bibliográfiával mutatja be azt a sokrétű gyűjtő- és ismeretterjesztő munkát, amelyet édesanyja végzett. Ortutay Gyula tanítványaként egy új mesefelfogást próbált elfogadtatni itthon és külföldön. Ennek lényege, hogy a népmese alapvetően egy szóbeli műfaj, szájhagyomány útján terjed, középpontjában a mesemondó és annak meseértő közönsége áll. A paraszti faluközösségekben a mesemondásnak funkciója volt, és művészi színvonalra jutott. Ennek felgyűjtése, megismerése, elemzése elősegítheti a jövő társadalmát is abban, hogy a maga kommunikációját művészi szintre emelje.


Lélekcserélő idők 2.
3.990 Ft
Újdonság
Válogatott vezércikkek (1991-1993) / Magyari Lajos

Magyari Lajos (1942-2015) erdélyi magyar költő, műfordító, közíró. 1968-tól a sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör napilap belső munkatársa, majd 1990-től a Háromszék napilap főszerkesztőjeként dolgozott. 1992 és 1996 között a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szenátoraként tevékenykedett.


Lófráló
2.400 Ft
Újdonság
Fellinger Károly

Fellinger Károly Pozsony, 1963) költő, helytörténész

Legújabb kötetének versei a Korponai, a Nagykürtösi, a Losonci, a Rimaszombati, a Nagyrőcei, a Zólyomi és a Rozsnyói járás magyarlakta falvaiba visznek el bennünket, hogy megismerjük jellegzetességeiket, történelmüket, műemlékeiket, mondáikat, valamint híres szülötteiket. Balázsy Géza rajzai, a szép tipográfia és tördelés, a borító belsőkön a stilizát térképek mind azt segítik, hogy gyermekeink játékosan ismerjék meg szülőföldjük nevezetességeit. 


Megkötni az időt
3.500 Ft
Újdonság
Válogatott beszélgetések írókkal 1977-2010 / Tóth László

Tóth László (Budapest, 1949) József Attila-díjas költő, író, irodalom- és művelődéstörténész, műfordító, szerkesztő. Gyerekkorában Csehszlovákiába került, majd 1985-2005 között Magyarországon is élt, majd visszaköltözött Szlovákiába.

A kötetben szereplő interjúk teljes terjedelmükben  vagy rövidített formában eredetileg magyarországi, illetve szlovákiai magyar lapokban jelentek meg.  27 beszélgetőtárs, író, költő, műfordító, irodalmár osztja meg a lejegyzett évben aktuális gondolatait az irodalomról. "Tóth László jó kérdező, jól kérdező... A kérdések többnyire ismétlődnek [...], de az egyes életművek, életpályák konkrétumaihoz alkalmazkodva, természetesen belülről megfogalmazottak, a sajátosban keresik a közöst, az általános érvényűt." (Kántor Lajos)


Mi, svábok
12.600 Ft
Újdonság
Történetek magyarországi németekről / Bihari Zoltán / Nemzeti Értékek Könyvsorozat

Hosszú évtizedek után újból virágzó, gyarapodó, identitásukban megerősödő korszakot élhetnek a magyarországi németek. A hazai társadalomban, kultúrában, gazdaságban egykor betöltött jelentős szerepük számos értéket hagyott hátra. Napjainkban pedig szemtanúi lehetünk közösségük látványos újraszerveződésének, érdekképviseleti, kulturális és oktatási-nevelési tevékenységük gazdagságának, mellyel ismét kézzelfogható, fontos értéket képviselnek hazánk kulturális palettáján. A múltjukat kutató, jelenüket és jövőjüket építő svábok életerős közösséget alkotnak. Ezt kívántuk bemutatni a Nemzeti Értékek Könyvsorozatban, riportokkal, történetekkel, személyes portrékkal.

 
 

Minden addig
2.300 Ft
Újdonság
Hodossy Gyula

Hodossy Gyula (Dunaszerdahely, 1960) költő, irodalomstzervező, a Lilium Aurum Könyvkiadó alapító igazgatója.

Minden addig címmel megjelent legújabb kötetének Zalán Tibor utószavában kitér arra, hogy “H. úr kötete teli van filozófiai gondolattal, tűnődéssel, (utóbbit én a legfontosabb emberi-szellemi tevékenységek közé sorolom), igazságok kimondásával, féligazságos hitelessé avatásával; mindezt teszi a teljes költői eszköztára bevetésével, érzéki-érzelmi-gondolati törések/töredékek, útmutatások és útvesztések mentén… s zajlik mindeközben egyfajta különös templomépítés. H. úrban (űrben) mindig addig, éppen. Nem mintha bánná(m).”


Mint a jég
3.990 Ft
Újdonság
Jakab Irénke

Jakab Irénke Szirénfalván él, ahol barátságos felvidéki emberek és csodálatos természet veszi körül. Gyerekkorától szenvedélyesen szereti a könyveket. "Néha megszólított egy belső hang, arra biztatott, hogy írjak. Elfojtottam." Hosszú utat járt be, míg megtalálta önmagát, kialakította azt a gyengéd, kedves és családias, meséló hangot, amivel ez a regény is íródott. Hagyománytisztelet, romantika, tisztességes munkamorál, kreatív vállalkozói kedv, kiváló ízek, szenvedélyes szerelem és megtartó családi értékrend, mindez benne van ebben a könyvben. 

 


Nemzetünket szolgálták
5.600 Ft
Újdonság
A visszacsatolt területek felsőházi és képviselőházi tagjai a Magyar Országgyűlésben (1938-1944) / Botlik József

Különösen nagy, mintegy hét és fél évtizedes adósságot törleszt Botlik József nagyformátumú történeti műve, amely életrajzi lexikon és hiánypótló kézikönyv is egyben.


Papírtáj
2.500 Ft
Újdonság
Panna harmadik könyve / Nagyálmos Ildikó / Irodalmi Jelen Könyvek

 

Nagyálmos Ildikó (Székelyudvarhely, 1975) az Erdélyi Napló, az Udvarhelyi Híradó, a Nyugati Jelen munkatársa, az Irodalmi Jelen felelős szerkesztője volt. Jelenleg a Temesvári Rádió riportere. Számos erdélyi, magyarország és felvidéki lirodalmi lapban, illetve kiadónál önálló kötetekben  jelentek meg versei .

Mostani kötete Panna harmadik könyve. Váncsa Mónika remek rajzokkal illusztrálta a vidám hangulatú, sokszor talányszerű, játékos rímekkel írt verseket, amelyeket már a kicsik is kónnyen érthetnek, megtanulhatnak.


Párbeszéd a pokolban
3.000 Ft
Újdonság
Szőcs Géza az Irodalmi Jelen hasábjain, 2008-2019 / Szőcs Géza / Irodalmi Jelen Könyvek

Szőcs Géza (Marosvásárhely, 1953) Kossuth-díjas és József Attila-díjas erdélyi magyar költő, politikus. 

A kötetben az Irodalmi Jelen on-line felületén 2008-2019 között olvasható írások vannak, feltüntetve a közlés napját. A szövegek legnagyobb része az Irodalmi Jelen nyomtatott változatában is megjelent . Műfajok: versek, drámai szövegek, esszék, tanulmányok, naplójegyzetek, glosszák, előadások.


Petőfi
3.990 Ft
Újdonság
Veres István / Pozsonyi mesék
  A  Pozsony mesék sorozat új kötete Veres István tollából, Parázs Blanka remek... bővebben

Pókvári mese
2.990 Ft
Újdonság
Bábjáték / Varga Imre

Varga Imre (Kisgyarmat/Szlovákia, 1950) költő, műfordító, szerkesztő. Egyetemi tanulmányai a Komensky Egyetemen folytatta Pozsonyban. 1973-1980 között a pozsonyi Irodalmi Szemle korrektora, szerkeszője. 1983 óta szabadfoglalkozású író. 1982 óta él Magyarországon.

A Vámbéry Polgári Társulásnál most megjelent verses bábjátékát Gyenes Gábor tervezte és illusztrálta. Jó kis történet a Hetedhét ország meséi alapján, remek rímek, csak bábok és ügyes gyerekek kellenek  - színpadra termett.


Régiúj versek
1.900 Ft
Újdonság
Papp Imre

Papp Imre (1954) Prágában  élő magyar költő, aki "semmiképp nem tekinthető az egykori prágai magyar költők örökösének: sem a kisebbségi (diaszpórabeli) költő szerepét, sem a múlt századi modern magyar líra nyugat-európaias tradícióit nem vallja magáénak és nem követi [...] , csakis nyelvében. Ami persze nem kevés. 


Soha véget nem érő szeretkezés
2.500 Ft
Újdonság
Böszörményi Zoltán

 

Böszörményi Zoltán (Arad, 1951) József Attila- és Magyarország Babérkoszorúja-díjas költő, író, az Irodalmi Jelen főszerkesztője. 2016-ban a magyar kultúra szolgálatáért a Magyar Érdemrend középkeresztjével is kitüntették. Tizenhárom verseskönyv, öt prózakötet szerzője. Műveit angol, német, francia, orosz, lengyel és román nyelvre fordították le.


Sosemvolt cigányország
3.490 Ft
Újdonság
Szegkovács cigány történetek / Gyűjtötte: Bartos Tibor, Szerkesztette és az utószót írta: Hajdú Farkas-Zoltán

Izzik a tűzhelyen a vas, dohog a fújtató, a gyerekek kerek szemmel figyelnek, s Nápó bácsi, az öreg szegkovács mesélni kezd: Kralevityo Márkóról, a hercegné-kisasszonyról és a fáraó népének sok csodálatos dolgáról...

Az olvasóhoz fordulva hangja hirtelen megkeményedik: „Azt se tudják a gádzsók, hogy a romák dolgoznak nekijük, hogy sukár házuk lehessen. Mert az ácskapcsot ki csinálja? A roma. Ki a rabic szeget? A roma. Ki a szárnyasszöget? Az iszkábát? A sarokszöget? A roma. És ki tudja, hogy roma csinálja mindezeket? A roma. Nem tudja senki, csak hogy tetvesek meg lopnak.



Részletes keresés