Betöltés...

Trencsényi Csák Máté 1260-1321

Pór Antal

Ár: 3.200 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
145 x 205 mm, kötött, 170 oldal
Kiadás éve: 2011

Hasonmás kiadás – Budapest. Méhner Vilmos kiadása, 1888.

Az Anjou-kor legjelesebb dualizmus-kori kutatójának Csák Mátéról szóló történeti műve (Budapest, Méhner Vilmos kiadása, 1888.) a Históriaantik Könyvkiadó egyre színvonalasabb reprint-sorozatának legújabb darabjaként olvasható ismét. A mű a korabeli virágkorként is leírt időszakot megelőző zűrzavaros időszak kulcsfigurájának életrajzát adja. Az Árpád-ház kihalta után vagyunk, mikor is nem elég, hogy a király-jelöltek küzdelme is megosztotta az országot, a később legsikeresebbnek bizonyuló Károly Róbertnek "kiskirályok" tucatjával kellett megküzdenie a királyi hatalom oszthatatlanságáért. A legjelentősebb helyi hatalom egyértelműen Trencsényi Csák Máté kezében volt, aki egymaga uralta gyakorlatilag a később Felvidéknek nevezett terület nyugati részét, a Mátyusföldnek nevezett nagy vidéket, mely a Duna mentén Pozsonytól Visegrádig s a Dunától északra a Kárpátokig terjedt. A kötet elsőként a család eredetével foglalkozik, majd Csák Máté előéletét vizsgálja, ám életének ismertetésénél hozzáteszi: adataink elégtelenek a pontos életrajzhoz, ezért gyakran leginkább a kor eseménytörténetével foglalkozik. Olvashatunk a "kiskirály" Vencellel és Bajor Ottóval való küzdelméről, majd Gentilis bíboros látogatásáról, az Amádé-fiakkal vívott rozgonyi csatáról (1312), s a szerző ezek után azzal foglalkozik, miért is nem indított Károly nagyobb hadjáratot Csák ellen. A szerző a kötet végén főhőse 1321-ben bekövetkezett haláláról ír, s arról, hogyan került vissza a királyhoz Mátyusföld. A mintegy negyven szövegközi és további egész oldalas fekete-fehér reprodukciókkal illusztrált reprint kötet függelékében találhatunk még információkat a "Csák" névről, s Csák Máté végrendelete is olvasható latin nyelven.Részletes keresés