Betöltés...

Törd a kígyó fejét

Albert-Lőrincz Márton

Törd a kígyó fejét

Iskolaügy a vallásnevelés prizmáján keresztül, a 20. századi gyulafehérvári egyházmegyében


Ár: 2.400 Ft

Raktáron

Kolozsvári Egyetemi Kiadó / Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár
170 × 240 mm, fűzött, 252 oldal
Kiadás éve: 2007
ISBN: 9789736105821

Jelen könyvben azokat az oktatásüggyel összekapcsolódó kisebbségi kérdéseket szeretnénk körüljárni, amelyek befolyásolták, illetve meghatározták generációk identitásalakulását és vele együtt vallási kultúráját, az erdélyi régió politikai státusváltozásából fakadóan. Választ keresünk azokra a kérdésekre, melyek az anyanyelvi oktatás fenntartása körül fogalmazódnak meg. Eljutunk az iskolafenntartó egyházak és az állam közötti viszony vizsgálatához, és bemutatjuk a Gyulafehérvári Egyházmegye klérusának saját iskoláiért folytatott küzdelmét olyan történelmi korokban, amikor a román államnak elsőrendű törekvése saját államiságának, illetve politikai rendszerének konszolidációja volt, amikor prioritásként kezelte az iskolarendszer egységesítését, a kisebbségek érdekeit, igényeit követeléseit és érzékenységét figyelmen kívül hagyva. Vajon hogyan tudott válaszolni a honi római katolikus papság az új kihívásokra? El tudta-e látni azokat a feladatokat, amelyeket évszázados hagyományok jelöltek ki számára az oktatásban és nevelésben? És ezek a körülmények milyen következményeket vontak maguk után a vallásos nevelésben, és hatásuk átível-e a mai fiatal generáció vallásosságának alakulására?Részletes keresés