Betöltés...

Templomra szállt bánatmadár

Székely Ferenc

Ár: 4.200 Ft

Raktáron

Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár
282 oldal
Kiadás éve: 2014
ISBN: 9789732609910

A kötet a Kemény Zsigmond és Sütő András személye és neve által nagy ismertségre emel­ke­dett faluval kapcsolatos írásokat tömöríti, három csoportra tagolva a különböző műfaji írásokat. Az első ciklus (Sziget a Holttengerben) a települést mutatja be, különös tekintettel refor­mátus magyar lakosságára, múltját, a falu életében meghatározó szerepet vivő báró Kemény családot. A népi kultúrájáról Faragó József két, kevésbé ismert dolgozata nyújt képet, és Székely Ferenc összefoglalása. A Két író című ciklus a falu két nagy író fiáról, Kemény Zsigmondról és Sütő Andrásról szól; a Sütőhöz kapcsolódó írásokat a temetés, illetve a megemlékezés ihlette. A harmadik ciklus (Adatok tükre) a Székely Ferenc összegyűjtötte feljegyzések, kimu­tatások mellett bemutatja a lelkészek sorát, akik mind ez ideig a gyülekezetet szolgálták. Érdekes színfolt Szász István Tas két írása, egyik a gyülekezetalapító Péterfy Károly lelkész és családjának rövid bemutatása, míg a másik saját családjának Pusztakamaráshoz köt­hető tagjairól szól, illetve meghatározó szerepükről a falu gazdasági felemel­ke­dé­sében. A kötet – bár írásai műfajilag, terjedelmüket tekintve igen sokszínűek – mintegy mintát kíván szolgáltatni a településekhez köthető dolgozatok összegyűjtésére, egyfajta lírai falukönyv megvalósítására.Részletes keresés