Betöltés...

Teendők a lótenyésztés körül

Báró Wesselényi Miklós

Ár: 1.800 Ft

Raktáron

Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
115 x 170 mm, kötött, 72 oldal
Kiadás éve: 1985

Antikvár könyv

Kolozsvártt: Barráné és Stein tulajdona, 1847 - Hasonmás kiadás

A reformkor egyik héroszának a lótenyésztésről szóló két írásművét tartja kezében az olvasó. E kimagasló történelmi egyéniség: ifjabb báró Wesselényi Miklós, államférfi, politikai és közgazdasági író, a mintagazda, az „árvízi hajós” Pesten, 1829-ben Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István könyvnyomtató intézetében adta közre első munkáját A' régi híres ménesek egyike' megszűnésének okairól címmel. Meghurcoltatásai, bebörtönzése után, korai halála előtt három évvel úgy találta, hogy ismét össze kell foglalnia korábbi és újabb ismereteit, s Kolozsvárt 1847-ben megjelentette második könyvét a témában, a Teendők a lótenyésztés körül című művét. E két kötetet egészíti ki a harmadik, Fehér Dezső utószavával.

"Hogy az állattenyésztés - kivált gyáriparral nem igen bíró országban - a közgazdászatnak egyik legfontosab s azért figyelmet s elősegélést legérdemlőbb ágazata - ez tapasztalás s elmélet által bizonyossá vált azon igazságok közé tartozik, melyekben most már, józan gondolkodó senki sem kétkedik. Az állattenyésztésben pedig, majd mindennütt fő vagy legfőbb helyet foglal el a lótenyésztés. Ezen utóbbi eset van kétségen kívül oly országban, melyben a lótenyésztésnek kedvező más körülmények mellett mind legelő mind takarmány szűkebb vagy becsesebb, hogysem hasznosb ne lenne: azokon sokkal drágábban eladható lovat, mintsem olcsóbb szarvasmarhát tenyészteni. Honunk sok más ország fölött bír a lótenyésztést illetőleg előnyökkel. A lótartáshoz s tenyésztéshez öröklött kedv létezik lakosi nagy részében; lovait olcsóbban nevelheti s állíthatja piaczra, mint majd minden más tartományok; lófajta jó hírben áll, s most újra mindinkább válik kedveltté. Mindez a honnak oly tőkéje, melyet nem öregbíteni s a lehetőségig nem gyümölcsöztetni: a hon jelene s jövője elleni terhes bűn lenne." (részlet a könyvből)

 Részletes keresés