Betöltés...

Antológia


"Megyünk és örülünk Erdélynek"
2.800 Ft
Magyar írók útiélményei / Nagy Pál (szerk.)
Válogatás magyar szerzők erdélyi útiélményeiből.

101 vers Európáról
2.800 Ft
Molnár Judit (vál.) / 101-111-123 versek

Nem sokat töprengtem azon, hogy vajon sejtelmes nevébe szeretett-e bele Zeusz, avagy szerelmes hálából becézgette Messze - tekintőnek - számomra egyértelmű volt, hogy a sok-sok kedves között Europé lehetett a legkedvesebb.


111 vers Kolozsvárról
2.800 Ft
Katona Éva (vál.) / 101-111-123 versek

Kincses Kolozsvár dalnokai ezerszer áldottak: a nyelv ötvösei a jelenkorban is virágzó mívesség révén is kincses itt minden...


111 versparódia
2.800 Ft
Katona Éva (vál.) / 101-111-123 versek

Az erdélyi magyar irodalomban a paródia műfaja különösen dúsan tenyészett az utóbbi öt-hat évtizedben; ebből nyújt egy kis ízelítőt e kötet (...) Böngésszünk benne bizalommal!


A bámész civil
1.800 Ft
Szlovákiai magyar szép versek 2005 / Zalán Tibor

Az Ünnepi Könyvhét alkalmából megjelent antológia követve a korábbi évek hagyományait, illetve a hasonló jellegű magyarországi kezdeményezéseket (Az év versei, Szép versek) idén is igyekszik a hazai olvasóközönséghez közelebb hozni a határon túli kortárs magyar lírát. 31 szlovákiai magyar költőtől, fiataloktól és a már ismertebb idősebb nemzedéktől közöl a szerzők nevének betűrendjében egy vagy több költeményt. A szerzők között bizonyára többek neve is ismerősen csenghet már a hazai olvasóközönségnek: Ardamica Zorán, Barak László, Gyüre Lajos, Haraszti Mária, Hodossy Gyula, Kulcsár Ferenc, Mizser Attila, Monoszlóy Dezső, Tőzsér Árpád, Vida Gergely...bővebben


A feledés emlékezete
2.300 Ft
Tizenöt kortárs magyar versenydráma / Sinkovits Péter, Beszédes István (szerk.) / Kráterszín

A Vajdasági Magyar Drámaíróverseny első öt évének időszerű, fájó, bosszantó, izgalmas darabjai olvashatók a kötetben, amelynek erénye, hogy - hála a versenynek - szerzőket nem skatulyázva ad valós keresztmetszetet. Szerzők: Balázs Attila, Beszédes István, Aaron Blumm, B. Boros Rozália, Danyi Zoltán, Gobby Fehér Gyula, Gyarmati Kata, Jódal Rózsa, Kontra Ferenc, Ladik Katalin, Szabó Palócz Attila, Pressburger Csaba - Saul, Szerbhorváth György, Verebes Ernő.


A háromlövetűség dicsérete
1.200 Ft
Beke Ottó, Deissinger Ákos, Samu János / Vulkáni Helikon

Fiatal prózaírók antológiája, akik még nem jelentkeztek önálló kötettel. Azonos korosztályhoz tartoznak: a húszon már túl, de még jóval a harmincon innen, s máris nemzedékként emlegetik őket. Közösen indítottak irodalmi folyóiratot nemrégiben DNS címmel, amelynek ez idáig három száma jelent meg, s nyugodtan mondhatjuk, hogy a vajdasági magyar irodalmi élet állóvizében az utóbbi néhány évben ez volt talán az egyetlen olyan esemény, amely feljogosít bennünket a bizakodásra: talán még megállítható a véglegesnek hitt hanyatlás. Ennek nemcsak fiatal koruk és tehetségük a biztosítéka, hanem tudatosságuk és kitartásuk is: rendszeresen publikálnak az egyik legtekintélyesebbnek számító irodalmi orgánum, a Magyar Szó Kilátó című irodalmi mellékletének hasábjain is.


A képzelet ráfogásai
1.400 Ft
Szlovákai magyar széppróza 2004 / Keserű József (szerk.)

A hagyományteremtő szándékkal készült kötet az elmúlt két évben publikált felvidéki prózai művekből ad válogatást.


A meghajlás művészete
1.990 Ft
A Korunk fiatal szerzőinek antológiája / Balázs Imre József (szerk.)

2006 januárjában a Korunk Generátor címmel indított rovatot pályakezdő szerzők bemutatása céljával. Több indoka volt ennek a vállalkozásnak: egyrészt a Romániában jelentkező fiatal magyar szerzők előtti lehetőségek korlátozott volta, másrészt annak a jelzése, hogy a 2006 táján felbukkanó fiatal szerzők már nem fértek be a korábbi skatulyákba. Számukra egyre fontosabbnak tűnik az új alternatívák keresése az irodalmi intézményesülés, illetve az irodalomszemlélet terén: új irodalmi körök, portálok, találkozóhelyek bukkantak fel e kötet szerzői körül. A könyvben tizenegy szerző írásai olvashatók tehát, miniinterjúk és kiséletrajzok kíséretében: pályakezdő írók szövegei, pályakezdésük kontextusaival együtt.


Az emberfejű madár
2.680 Ft
Erdélyi magyar esszéírók 1918-2001 / Balázs Imre József (szerk.)

Az esszé az erdélyi magyar irodalom emberfejű madara. Van is, meg nincs is. Intellektuális műfaj, érvel, értekezik, kapcsolatokat létesít és elemez: gondolatokat közöl. Ezért emberfejű. Ugyanakkor felülemelkedik a gondolatközlésen, amely így szükséges, de nem elégséges feltétele a létezésnek. Nyelvileg hajlékony és elegáns: ezáltal emelkedik a puszta gondolatközlés fölé. Ezért madár. A griffmadarak, szfinxek és főnixmadarak fajtájából. Az emberarcú papagáj, az emberfejű madár és társaik léteznek, hiszen beszélünk róluk...bővebben


Egy zacskó cseresznye
2.600 Ft
Kortárs román költők

Igazi csemege a versolvasó közönség számára. A 40 első vonalbeli költő listáját Nicolae Manolescu, irodalomtörténész, a Romániai Írók Szövetségének elnöke állította össze. A legfiatalabb költő 31 éves, a legidősebb 79 éves. A szerzők gerincét a 80-as nemzedék adja, amely a kortásrs román költészet kánonjait nem csak uralja, hanem alakítja is.


Én ámulok, hogy elmulok
2.150 Ft
Felvidéki anziksz / Hodossy Gyula (összeáll.)

Én ámulok, hogy elmulok címmel szlovákiai magyar költők, írók és képzőművészek József Attilával kapcsolatos alkotásaiból összeállított antológia látott napvilágot a Lilium Aurum Könyvkiadó gondozásában. Az antológia József Attilának állít emléket születésének 100.évfordulóján, 2005-ben. Az elegáns kötetet – amely József Attila szlovákiai magyar kortársaitól: Fábry Zoltántól, Berkó Sándortól, Szenes Erzsitől, Szabó Bélától kezdve egészen a legfiatalabbakig, Vida Gergelyig, Ardamica Zoránig harminchét hazai írástudó negyven művét tartalmazza.


Erdélyi szép szó 2007
2.800 Ft
Fekete Vince (szerk.) / Erdélyi szép szó

Évenként megjelenő antológia kortárs erdélyi írók és költők verseiből és elbeszéléseiből.


Erdélyi szép szó 2008
2.800 Ft
Fekete Vince (szerk.) / Erdélyi szép szó

Évenként megjelenő antológia kortárs erdélyi írók és költők verseiből és elbeszéléseiből.


Igét őrizve
1.900 Ft
Szlovéniai magyar költők antológiája

Verseskötet a muravidéki magyar költészet legkiválóbb alkotásaiból.


Kezeit csókolja dr. Tóth
1.300 Ft   1.040 Ft
-20%
Beszédes István (szerk.) / Vulkáni Helikon

Prózaantológia. Merre továbbvinni a történetet? Jelentéktelenné válik, amint a középpontba a retus kerül, mennyi a történetben a fikció, ki miként élesíti a képet, hogyan nagyítja, módosítja saját részleteivel.


Kortárs román költők
1.900 Ft
Balázs F. Attila (szerk.)

Válogatás kortárs román költők verseiből.


Lassított lónézés
2.680 Ft
Erdélyi magyar elbeszélők 1918-2000 / Demény Péter (szerk.)

Lassított lónézés: mintha az 1867-ben született Bánffy Miklóstól az 1973-as Orbán János Dénesig minden erdélyi magyar novellista életművét végigkövetné az olvasó. Holott természetesen nem ezt teszi: válogatást olvas; ebbe a szerkesztő azokat az írásokat vette föl, melyeket a legreprezentatívabbaknak érez – bár később látni fogjuk, mennyi baj van ezzel a fenségesen hangzó szóval is...bővebben


Mikor volt itt jó világ?
999 Ft
A 20. század viccekben / Böszörményi Péter válogatása

Ez a kis kötet arra a teljesíthetetlen feladatra vállalkozik, hogy végigtekintve az elmúlt évszázadon – a 20. századon –, számba vegye közel- és félmúltunk nevetéstörténelmét – emberi gyarlóságainkat. Természetesen mindenki másképp állítana össze egy ilyen kötete, de reméljük e mostaniban is mindenki talál majd nevetnivalót kedvére, olyan viccet, melyet lehet, hogy már hallott valahol, valakitől, de elfeledte, s olyat is, amelyet még nem ismert...


Odüsszeusztól Ulyssesig
2.200 Ft
Világirodalmi szöveggyűjtemény / K. Jakab Antal / Kriterion Kincses Könyvtár

IV. kötet: Jeszenyin - Gabriel Marquez.Részletes keresés