Betöltés...

Szépirodalom

Kínálatunk egyik legjelentősebb része a szépirodalom. Kortárs és klasszikusnak számító határon túli szerzők versei, prózái, esszéi, publicisztikái, drámái, illetve antológia kötetek.

 


„Tebenned bíztunk…”
1.110 Ft
Bod Péter és Lászlóffy Aladár írásával, valamint Jékely Zoltán versével Szenczi Molnár Albertről - Kovács Sándor Iván utószavával / Szenczi Molnár Albert / Ister Magyar Klasszikusok

Szenczi Molnár Albert (Szenc, 1574. augusztus 30. – Kolozsvár, 1639. január 17.) református lelkész, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító...bővebben

 

 


„Levéllé válva"
2.400 Ft
Ujfalvi Krisztina verselő köre (1795-1797) / Egyed Emese (szerk.)

A „Levéllé válva”más barátságok képe: három lírai művet, tizenhét verses levelet tartalmaz a 18. század végi Erdélyből (egy későbbi szerkesztői levelet is). Ujfalvi Krisztina hol feladó, hol címzett, hol csak versek tűnődő, érzékeny szerzője; emberi környezetével (nemes- és polgárasszonyok, lelkészek, birtokos nemesek, hivatalnokok csoportjával) verses dialógusban jeleníti meg e gyűjtemény, amely két levéltől eltekintve ezennel első közlésben lát napvilágot...


[a mennybeszállás gyakorlata]
1.300 Ft
Simándi Ágnes

„a mennybeszállás / gyakorlata járatlan út: / / a lélek magánya / erdőbe űző ritkás csapás” – talán ez lehetne ennek a kötetnek a rövid összefoglalása. A spirituális költészet őszinteségével „megdolgoztat”, hogy a lélek táplálását, a szív fájdalmait és örömeit megoszthassa. Ezek a versek elsősorban azoknak nyílnak, akiknek fülük van a hallásra, szemük a látásra, szívük a befogadásra. Mert a költészet – öntörvényéből adódóan, az olvasó lelkével folytatott párbeszéd.

 


Zúzott kaleidoszkóp
2.500 Ft
Szűcs Imre

1974-től 1991-ig Szűcs Imre öt verseskötete látott napvilágot. A Zúzott kaleidoszkóp versei ezekből a kötetekből származnak. Az antológiában többek között megelevenedik a csodaszarvas monda; Arany János történelmi és népies balladisztikája „idéződik be”. A kötetet Virág Bea illusztrálta.


Zsidó vagy?
2.300 Ft
Németh Gábor

Felkavaró és provokatív mű. A Zsidó vagy? című könyvével Németh Gábor végre megírta azt a regényt, amit olvasói régóta várnak tőle. Az elbeszélő gyermekkora tragikusan fájdalmas pillanatait felidézve keresi leküzdhetetlen idegenségérzetének eredetét. Ezt az érzést azonban nem származása értelmezi és igazolja, hanem annak az ismétlődő tapasztalata, ahogyan mások félreértik és stigmatizálják. A regény kivételes egyensúlyt teremt a történetmondás és az elbeszélői reflexiók között; nyelvileg rendkívül pontos és kiérlelt mű.


Zsebkendő a szélben
1.900 Ft
Lacza Éva

Lacza Éva (Pelsőc, 1951. szeptember 11.) Szerkesztő, publicista. 1970-től a Csehszlovák Rádió, később Szlovák Rádió magyar adásának, a jelenlegi Pátria Rádiónak a szerkesztője, műsorvezetője, riportere. 1970–1976 között ifjúsági és gyermekműsorokat, 1985–1989 között irodalmi, kulturális műsorokat, 1990-től irodalmi műsorokat szerkeszt elsősorban. Cikkei, interjúi, riportjai a Hét és a Szabad Újság című hetilapokban jelentek meg. Művei: Viszonzatlan hűség. Cikkek, interjúk. Madách, Pozsony, 1986; Jelek a porban I. Irodalmi beszélgetések, vallomások. Nap Kiadó, Dunaszerdahely, 2006; Beszélgetések múlt időben. Egy irodalmi szerkesztő emlékei, Madách-Posonium, Pozsony, 2010.


Zsé arca
1.400 Ft
Szlovákiai magyar szép versek 2004 / Csanda Gábor (szerk.) / Szlovákiai magyar szép irodalom

A Zsé arca  a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának első könyve, s a hagyományteremtés szándékával készült – a Szép versek négy évtizedes hagyományának mintájára. A válogatásba az előző két évben sajtóban, folyóiratok, lapok hasábjain megjelent versek kerültek, néhány esetben kiegészítve önálló vagy gyűjteményes kötetben első közlésként publikáltakkal.


Zsámboki szerető
2.500 Ft
Onagy Zoltán

“Andreáról az első perc jut eszembe. Hogyan történhetett, hogy lehúz a padka mellé, ajtót nyit a mázsás, félmázsás batyuval ázva szomorkodó fickónak. Aki ráadásul nem a korosztálya. Ha nő lennék, soha nem állnék meg hasonlónak.” Ám a piros Skoda megállt, felvette az ismeretlen stoppost, s ezzel elkezdődött egy furcsa szerelem. Vagy egy nő és egy férfi olykor megmagyarázhatatlan vonzalmának mindig megvan a maga különlegessége és rendkívülisége? A helyszínek, történések, érzések, lelkiállapotok pontos és érzékletes leírása, a mindennapi beszélt változathoz közelálló, rokonszenves nyelvezete hitelessé teszik az emberi lélek rejtelmeibe is betekintést nyújtó, napjainkról szóló érdekes regényt.


Zsákutca
1.700 Ft
Nagy Erika

Nagy Erika könyvét bátran nevezhetjük hiánypótló kiadványnak, hiszen műfaja, a tárca már réges-rég nincs jelen a magyar prózairodalomban. Pedig annak idején olyan írók publikálták tárcáikat különböző napilapokban, mint Kosztolányi, Krúdy, Karinthy, Márai. A könyv 18 rövidebb írást tartalmaz. Az írónő hol egy érzést, hangulatot, gondolatfoszlányt kap el és fogalmaz meg, hol egy-egy érdekes történetet mesél el a maga tömör, kifejezetten kellemes és többnyire vidám stílusában.


Zordok, a székely szamuráj
2.600 Ft
Murányi Sándor Olivér

Murányi Sándor Olivér prózaírót eddig inkább Erdélyben ismerték, az utóbbi időben magyarországi publikációi révén felhívta magára a figyelmet. Elmondható, hogy merész hangvételű, az obszcenitásig menő, humorral átszőtt leírásokban bővelkedő, de hasonlóképpen a természethimnusz szentségéig emelkedő prózája egyként a magáénak mondhatja a kortársi kalandregényi, nevelődési regényi sajátosságokat, melyek a megnevezetlenül maradt erdélyi áthallásokkal, átszövődésekkel megkülönböztetett helyet biztosíthatnak számára a kortárs irodalomban.


Zora és a Lagrange-pont
2.000 Ft
Válogatás az Irodalmi Jelen Novella 2015 pályázatára beérkezett legjobb írásokból / Hudy Árpád (szerk.)

Fennállásának több mint két évtizede során az Irodalmi Jelen - más alkotói versenyek mellett - már többször hirdetett prózapályázatot, és minden alkalommal kötetbe gyűjtve jelentette meg a beérkezett művek legjobbjaiból készült válogatást. E hagyományunkat folytatva tesszük le most az olvasó asztalára legutóbbi kiírásunk, a tavaly zárult Novella 2015 termésének legjavát, tizennyolc pályázó ugyanennyi írását a közel kétszáz beérkezett munkából. 


Zokogó majom
1.900 Ft
Bálint Tibor

„A Zokogó majomban egy élhetetlen család kálváriáját akartam elmondani. De ez a család olyan népes, hogy tagjai, álom és ébrenlét határán, a legkülönfélébb emberekbe ütköznek. Így hát a regény, amely sok párhuzamos sorsból szövődik, szükségszerűen társadalmi regénnyé terebélyesül, a két világháború közötti időszak s a felszabadulás utáni első évtized freskójává válik.” Bálint Tibor


Zirkuli Péter válogatott versei
1.900 Ft
Zirkuli Péter

Zirkuli Péter egyetemre Kolozsváron, Eötvös-kollégistaként Budapesten, majd Párizsban (a Sorbonne ún. doktorátus-előkészítő évfolyamára) járt. Dolgozott könyvkiadóként , újságíróként . Összehasonlító irodalomból, majd irodalomtudományból doktorált (PhD), több egyetem, ill. kutatóintézet munkatársa volt . 1986 óta Franciaországban él. Néhány éve franciául is ír. A Franciaországban élő Zirkuli Péter válogatott verseit tartalmazó kötet igazi csemege. "A felhők feketék voltak A föld köd-illatával rámfehérlett s a házak padlásásán pince volt Az öreg átfogta a füstgomolyt nyakkendőt kötött és szónokolt" Az álom


Zalán Tibor legszebb versei
2.300 Ft
Jankovics József (szerk.) / Legszebb versek

 Zalán Tibor legújabb verseskötete, melyben a József Attila- díjas  író, költő munkásságából Jankovics József válogat. A könyv olyan, mára már nem megszerezhető kötetek teljes anyagát is tartalmazza, mint a Dünnyögés Fél hangokra és a Fáradt kadenciák. A két ciklus minden darabja helyet kap tehát a kötetben, sok más, kimagasló alkotás mellett.


Zagolni zabad?
3.490 Ft
Gróf Nádasdy Borbála

Nádasdy Borbála könyve arról szól, ami közös mibennünk. A huszadik századról. A századról, amelyben minden elveszett. Elveszett egy ország, elveszett egy élet, elveszett minden bizonyosság, elveszett a hit, elveszett a remény is - és gyakran az sem volt biztos, hogy holnap is fölkel a nap. Arról szól ez a könyv, hogy hogyan veszett el még a kollektív tudat is és a kollektív emlékezet. S hogy ameddig ezt nem szerezzük vissza, kiszolgáltatottak leszünk, vagyunk, addig mivelünk bármit meg lehet csinálni...bővebben


Z. Németh István legszebb versei
2.100 Ft
Szepes Erika (válogatta) / Legszebb versek

Hajnali lány A félig vak éj nem lát, ne félj. A korsó, amelyből kidöntik a hajnalt, nem cseng-bong és nem törik össze: mélyen hallgat. A hold, amelynek udvarában reggeliznek már a katonák, nem csikorog, nem súrlódik durván Isten tenyeréhez: tompítja …Az AB-Art Kiadó által indított Legszebb versek című sorozat 20. darabjaként látott napvilágot Z. Németh István Legszebb versei című legújabb válogatáskötete. Z. Németh Istvánnak ez már a huszonharmadik önálló kötete – ebből hat verseskötet. A könyv, amely nyolcvan (köztük nyomtatásban eddig nem közölt) költeményt tartalmaz, Szepes Erika irodalomtörténész, klasszika-filológus, vallástörténész, egyetemi tanár válogatásában, szerkesztésében és utószavával jelent meg.

http://felvidek.ma/


Yesim
2.990 Ft
Svetlana Žuchová

Svetlana Žuchová (1976) szlovák írónő Pozsonyban szerzett orvosi diplomát, Bécsben pszichológiát tanult. Jelenleg Prágában él, pszichiáterként dolgozik. Szépirodalmat és szakirodalmat is ír. A Jelenetek M. életéből (Obrazy zo života M. 2013) című, magyarul is megjelent könyvével 2015-ben elnyerte az Európai Unió Irodalmi Díját.


Wurmdrucker Tóbiás és egyéb kísértések
1.100 Ft
Krúdy Gyula írásával Cholnoky Viktorról Géczi János utószavával / Cholnoky Viktor / Ister Magyar Klasszikusok

„…Viktor nappal is úgy ment az utcán, mintha egy mélyhegedű zenéjére hallgatna, amelyet csak ő hall. A zengő mély hang a messzeségből felhangzott ablaka alatt őszi délutánokon, mintha egy képzeletbeli kéményseprő kezdene zenélni a háztetőn, miután a magasban kormos öltönyét ledobta. Az asszony, aki oly egyszerű és jó volt, mint a rántott leves, és szinte olyan szerepet töltött be Viktor mellett, mint az ereklye, amelyet nyakláncon viselnek fiatalemberek, a babonás, hamelni patkányfogó módjára andalgó kéjnők...bővebben


Willam Shakespeare 77 szonettje
1.680 Ft
Shakespeare, William

A kiváló költő, műfordító, aki 21 Shakespeare-művet ültetett át magyarra, a sorozat ékeként a Szonettek jobbik felét örökítette meg magyarul, némelyiket az eddigi fordításokból eltérő értelmezésben.


What is the Hungarian?
4.800 Ft
Masters of Hungarian Essay on Identity / Márkus Béla (szerk.)

Angol nyelvű esszékötetünk szerzői a művészet, a tudományok és a közélet legkülönfélébb területén fejtettek ki jelentős tevékenységet. Egy a közös bennük: életművük egészében keresték a választ arra a kérdésre: mi a magyarság? A nyelvi-kulturális önazonosság megfogalmazása – Bartók, Babits vagy Bibó István szavaival – ma is érdekes lehet külföldi és hazai olvasónak egyaránt.Részletes keresés