Betöltés...

Szépirodalom

Kínálatunk egyik legjelentősebb része a szépirodalom. Kortárs és klasszikusnak számító határon túli szerzők versei, prózái, esszéi, publicisztikái, drámái, illetve antológia kötetek.

 


Szilágyi Domokos
[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]

Szilágyi Domokos (1938–1976) az erdélyi magyar költészet meghatározó, emblematikus figurája. Költői életműve először olvasható egy kötetben, köztük olyanok, melyek eddig csak folyóiratokban jelentek meg. Kiadásunkban a költő által szerkesztett, életében megjelent kötetei és a hátramaradt (kéziratokból, levelezésekből, folyóiratokból előkerült) versek egymás mellett, de kronologikusan olvashatóak – ez izgalmas mind a költészet ismerői, az új felfedezők és az irodalmárok számára egyaránt. Az Összegyűjtött versek Szilágyi Domokos legendás alakjáról, tragikus, váratlan haláláról (éppen 30 éve) a költő verseire, szövegeire kívánja terelni a figyelmet!


Aquincum farkasa
2.999 Ft   499 Ft
-83%
Kelta szív / Marcellus Mihály

Törvénytelenségek, visszaélések, ármánykodások – a római kor teljes eszköztára a virágzó Aquincuban, melyet néhány befolyásos ember kíván a hatalma játékterévé tenni. Bosszú, gyűlölet és megtorlás – egy gyermek, aki felnőtté cseperedve ítéletet hordoz magában az ősök és az istenek nevében. Érzelem, odaadás és fájdalom – két fiatal  szerelme a kilátástalanság árnyékában. Rettegés az éjszaka megelevendett lidércétől – arámtől, aki ítélkezni kíván a bűnösök felett...bővebben


Nemtelen nemesek
2.999 Ft   499 Ft
-83%
Urbánszki László

Ladányfi Bene, a léhűtő nemesivadék fogadóról fogadóra sodródik az Anjou királyok Magyarországán. Becsületes, ám unalmas vagy fárasztó munka helyett kártyával szerzi meg a napi betevőt. Kedveli a könnyű életet, ágyába csábítja a lányokat, és délig alszik, ha lehet. Egy bűnbanda markából szabadítja ki az esztergomi piac árva csavargóját, Urlast, aki igyekszik felnőni „nemes barátjához” – tisztességben, csibészségben, mikor melyik esik jobban kézre...bővebben


Darazsakkal barátkozom!
500 Ft
Gyermekversek / Tari István

Tari István, az Új Symposion harmadik nemzedékével indult költő társaitól eltérően kezdettől fogva nem az avantgardizmus, hanem a hagyományosabb képalkotási módszerrel dolgozó, realistább irány képviselőjének számít a délvidéki magyar irodalomban. Nem első alkalommal jelentkezik gyermekvers-kötettel; újabb könyvébe a frissebb versek mellett belekerült néhány költeménye, amelyekkel már korábban is találkozhatott az olvasó. Mégis a hat ciklusra osztott gyermeklírai termés nagyon egységes, játékos, vidám hangütésű...bővebben


Napszél
500 Ft
Versek

Tari István Napszél cím alá gyűjtötte legújabb verseit.  

Tari István  azok közé a költők közé tartozik, akit erőteljesen foglalkoztatnak jelenünk eseményei, háborús képei szörnyűségeket rögzítenek. Tari István költői képeinek eredetiségét az adja, hogy mindig valamilyen konkrétum a kiindulópontja, olyasmi, amit bárki megtapasztalhat, észrevehet, megérinthet. Eljátszik például azzal a hasonlattal, hogy az emberi koponya is éppúgy roppanhat, mint a dióhéj. Az első ciklus címadó versében, a Csurran a csillagban hangsúlyos helyen és tovább árnyalódó jelentéskörrel tér vissza ez a hasonlat: „Roppanó csonthéj buja belsejében / nyögve haraplak", így haladunk lassan a bensőséges, háborút is átélt személyes sors felé...bővebben

 


Kedves Kávai M.!
500 Ft
Versek 1991-1998 / Harkai Vass Éva

Az irodalom világában való tájékozódás nyomai jól felismerhetők Harkai Vass Éva versein is. Az olvasottság jól látszik rajtuk, rejtetten vagy kevésbé rejtetten mások verseinek jelei ismerhetők fel mondatain és képein; metaforái és hasonlatai nemegyszer viselik magukon származásuk jegyeit; mondatai megszakításokkal és kihagyásokkal nyernek végleges formát, közben a nyelvjátéktól sem riad vissza, ha arra az íráskép, a hangsor alkalmat ad...bővebben

 


Egy tudományos világkép gyökerei
500 Ft
Életrajzi esszé Bárczi Géza ifjúkoráról - Bárczi Géza ifjúkori versei / Szeli István

A kötet Bárczi Géza tevékenységéről mindössze arra szolgál, hogy születésének centenáriuma alkalmából felhívja a figyelmet kiváló nyelvészünk érdeme szerinti méltatásának időszerűségére, élete és munkássága ismeretlen mozzanatainak felderítésére, tudományos opusa elmélyült vizsgálatának szükségére, életének egy-egy fontosabb állomására és fordulatára. Abban is reménykedünk, hogy e megemlékezés is hozzájárul anyanyelvi tudatunk erősítéséhez, a szülőföld szimbolikája pedig szellemi örökségünk fokozottabb megbecsülésére serkent majd bennünket.


Jégjelentés
600 Ft
Aspenström, Werner

A költőnek közel 50 könyve jelent meg: verses-, novellás-, dráma-, esszé és publicisztikakötetek; ezek közül az utolsó éppen a Jégjelentés volt. A kötetben egy-egy Szabó Lőrinc; Weöres Sándor és Nagy László vers is helyet kapott.


Tompa virágai
600 Ft
Ráczi Győző

Egy tanulmány Tompa virágköltészetéről, valamint válogatás a Virágregékből.


Szőrös Kő 2014. ősz
600 Ft
Balázs F. Attila (főszerk.)

A tartalomból:

Nicolae Coande: Kert

Rodolfo Hasler: A penna látomása, A piac látomása, A Deutchland látomása, A török fürdő látomása

Luminita Anarie: Szélcsend, Szemeim

Turczi István: Az Írás nevű Isteb

Száraz Pál: Szárda szőnyege, A művész szíve, Az örökség

Balázs F. Attila: Idegen


Szőrös Kő 2016/3
600 Ft
Irodalom - Művészet - Kritika / Balász F. Attila (főszerk.)

100 éve indult el a Dada mozgalom Zürichben.

120 éve született a mozgalom atyja, Tristan Tzara (Samuel Rosenstock).

Az első dadaista csoport 1916-ban szerveződött Zürichben Hugo Ball, Richard Hülsenbeck és Tristan Tzara vezetésével. Később a mozgalom jelentős központjai lettek Berlin, Köln, Hannover, New York és Párizs...bővebben

Tartalom: Balázs F. Attila, Tristan Tzara, Francis Picabia, Bíró József, Vass Tibor, Tsúszó Sándor, Zalán Tibor, Standovár Ágota, Aich Péter, Fellinger Károly, N. Czirok Ferenc, Pollágh Péter, Szepes Erika


A tanács
650 Ft
Középfajú dráma három felvonásban / Hász Erzsébet

Miként is jellemezhetném szereplőimet? Nos, talán ekképp: „A szolgaság vagy védelem birodalmából – kinek mi jut – egyszer csak kihívják az embert. Még készülődhet egy ideig, de aztán el kell kezdeni a csodákat, és át kell adni a tudást. Végül emberek kezére adják. Istenek vagyunk, hiába…” – mondaná 10. ÚR, ha lenne negyedik felvonás. De nincs.


33 szerelmes vers
650 Ft
Ráduly János

Ráduly János erdélyi költő 33 szerelmes verse. Ráduly János  néprajz kutató, költő, műfordító. A marosvásárhelyi Bolyai Líceumban érettségizett , Erdőszentgyörgyön a líceumban nevelő, 1962-től Kibéden tanár, 1998-tól nyugdíjas. A Babeș-Bolyai Egyetemen magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerzett . Első írását a Vörös Zászló közölte . Az Utunk, Igaz Szó, Művelődés, Napsugár, Tanügyi Újság, Ifjúmunkás, Hargita, Helikon munkatársa. Verssel szerepel a Megtalált világ című antológiában; költőként évtizedekkel később jelentkezik újra...bővebben


Semmit, örökké
650 Ft
Csaplár Vilmos / Ister Kortárs Írók

Csaplár Vilmos a „68-as nemzedék” egyik jelese, aki regényei és novellái szerves folyamatába építette bele a Semmit, örökké című új elbeszéléskötetét. Valójában nem is novellák ezek a többségükben alig egy-másfél oldal terjedelmű írások, inkább amolyan epikai miniatűrök. Ezek sorában viszi tovább a szerző azt a sajátságos elbeszélői formát, a már-már provokatívvá tett szubjektivitásnak mondható hangnemet, amelyet az Én című önelemező regényéből ismerhetnek az olvasók...bővebben

 


Mi kerül a vászonra?
750 Ft
Versek gyermekeknek / Zalán Tibor

Versek gyermekeknek.


SITUS INVERSUS
750 Ft
Az Isten balján / Zelei Miklós

Ady Endrének nem sikerült meghalnia 1919 telén, az összeomlás előtt, íyg még számtalan haza- és nemzetépítést lesz kénytelen elviselni. A Situs inversus, Az Isten balján című darabban például, miután ötletesen a román kikötővárosba, Konstancába internálták Ceauşescu, a Kondukátor uralmának éveiben, több túlélési esélyt kénytelen latolgatni. Legyen hajógyári törzsgárdatag, esetleg a szekuritáté ellenőrzésével és irányításával vállalja el a Konstancai Harcos című napilap szerkesztését? Álházasság-engedély megszerzésével próbáljon átjutni az „anyaországi" paradicsomba? Ahol a kezdődő demokrácia egyik pártja frakcióvezető-helyettesének instrukciói nyomán országimázsjavító költeményeket írhat, de ha okosan hallgat, esetleg akkor is cseng a kassza, megunt nőkkel evezhet az élet tengerén, vagy fölléphet a televízió sztárcsináló műsoriban. Közege, a régi Nagyvárad elsüllyedt, eszköze, az anyanyelv szétesett, felvirradt a szerv- és nyelvkereskedés üdvös korszaka – de ő már úgyis jobban szeret számlákat írni, mint verseket. Az elhagyó és az elérhető két világban egyetlen elem képviseli a folytonosságot: az otthonosság megtestesítői, Grama, illetve Garami, a két belbiztonsági ezredes.

A darab és rádiós változata minden eddigi Ady-képet felülír.


Magyarként a Felvidéken 1918-1993
750 Ft
(Először nyilvánosságra hozott dokumentumokkal és információkkal) / Tarics Péter

Tarics Péter szlovákiai magyar újságíró második könyvét tartja kezében az olvasó. Ez a kötet mintegy folytatása a szerzőnek a Püski Kiadó Kft. gondozásában 1992-ben megjelent, "Kisebbségi vallomástöredékek" című könyvének. A történelmi bevezetőt követő interjúgyűjteménybenTarics Péter azokat a felvidéki magyarokat szólaltatja meg, akik a sztálinista rendszerű Csehszlovákia idején is bátran, gerincesen kiálltak magyarságuk, elveik, meggyőződésük mellett és valamiféle kulcsszerepet játszottak a felvidéki magyarság életében...

 

 

 


Hajnali partizán
1.000 Ft   800 Ft
-20%
Urbán András / Vulkáni Helikon

"Hallod a kutyákat? Dühödt kopók ezek, szimatuk tán eltéríthetetlen, s fáradtság nélkül rohannak, farkuk kimerevítve. . . Jönnek. . . Nem, tényleg nem igaz, hogy nem hallod, bár ha most mégsem, meggyőződésem, hogy néha éjjel, ha felriaszt egy-egy bútor tompa reccsenése, amint éppen megereszkedik, felkapott fejed ugatásuk tébolyítón öleli körül. Még ha arcod, füled a lehető legmélyebbre a párnába fúrod is, körmeik pattogása az úton. ... nem emlékszel, amikor gyermekkorodban a korcsok eliramodtak házatok előtt a kövesen?"


Messziről Andromeda
1.000 Ft   800 Ft
-20%
Beszédes István / Vulkánfíber

"Hogyan is kezdődjék egy verseskötet, mely a Messziről Andromeda címet viseli? A mitológiai hősnő és a csillagkép nevének címbe emelése után aligha csodálkozhatunk azon, amikor a kötet első versében fölsejlenek egy mitikus, sőt, mítoszok előtti világ emlékképei. "A teremtés nem ismerte még a szimmetriát, / tökéletes volt, bár fél szárny legyezője." - olvassuk a Fél szárny legyezője című nyitódarabban ezt a szokatlan, nehezen fölfejthető képet."


Ördöglakat
1.000 Ft   800 Ft
-20%
Tóth Lívia / Vulkáni Helikon

"Megperzselődött csipkebogyóbokrot látott. Nemi s egyet, egész sort az út mentén. Röpke pillantás volt csupán a kanyarodó autóbusz ablakából, de a képtől azóta sem tud szabadulni. Mint egy látomás. Felégett töltésoldal, fekete fű, a csipkebokrok megfonnyadt levelei és a termés, a bogyók, amelyek még olyan halványpiros, szinte beteges színűek voltak. Az egészet mégis az tette teljesen valószerűtlenné, hogy az üszkös földön rengeteg csiga volt. Apró, fehér csigák sokasága a hosszan húzódó feketeségben."Részletes keresés