Betöltés...

Szépirodalom

Kínálatunk egyik legjelentősebb része a szépirodalom. Kortárs és klasszikusnak számító határon túli szerzők versei, prózái, esszéi, publicisztikái, drámái, illetve antológia kötetek.

 


Jelek az út mentén
3.000 Ft
Ivo Andrić

Ha ezek a kicsiny, zavaros jelek nem is mentenek meg bennünket a bolyongástól és a megpróbáltatásoktól, könnyíthetnek rajtuk, és legalább annyiban segíthetnek, hogy meggyőznek bennünket: bármi történjék velünk, nem vagyunk egyedül, nem vagyunk sem az elsők, sem az utolsók.


Vámbéry Antológia 2008
1.900 Ft
Hodossy Gyula (szerk.) / Vámbéry Antológia

Vámbéry Irodalmi Kávéház immár a jubileumi, tizedik születésnapját ünnepli: "1998. július 9-e kedves és - reményeink szerint - jeles dátuma lesz a szlovákiai magyar kultúrának: e napon nyílott meg a KÁVÉHÁZ, az írók, költők, szerkesztők, könyvkiadók és olvasók SZIGETE" - írtuk a Vámbéry Antológia '99 hátsó fedelére, ígéretet téve, hogy e "fekete könyvek" évente az olvasók kezébe kerülnek - rendre a születésnap ünnepén. Azóta a Vámbéry-estek százain megszámlálhatatlan író, költő, néprajzkutató, irodalomtörténész, tanár,orvos, karnagy, történész, zenész, előadóművész lépett a Kávéház "pódiumára", hogy ízelítőt adjanak irodalomból, tudományból, mivészetekből - mindenki a sajátjáéból téve hozzá értékeit a "nagy egészhez". E tizedik születésnapon a Lilium Aurum, a Vámbéry Irodalmi Kávéház "szülője" s a Vámbéry Polgári Társulás, a Kávéház "istápolója" csak egy dolgot óhajt, jelesen azt, hogy ezen rendhagyó "irodalmi folyóirat" kapcsán az olvasóban kimondatlanul is megszülessen a "szállóige" : Ha nem lenne, már hiányozna!


A lámpagyújtogató
5.990 Ft
Reményik Sándor élete képekben és versben / Hantz Lám Irén (szerk.)

"Érzékenység és válaszok könyve ez, közelkép a költő emberi kiszolgáltatottságáról egyszersmind a tehetséggel megáldott emberről. Egy a lehetséges Reményik-könyvek közül; összeállítója, Reményik egyik barátjának, Lám Bélának leánya, elfogult szerző és szerkesztő! (...) Mégis kulcsot kínál Reményik életéhez, sőt művei egy részéhez is: milyen csoportok tagja volt hát ő, hogyan élte meg emberként, költőként a változásokat, miként váltotta ki belőle a levél és a vers formájú válaszokat a (többnyire sorként) megélt, átélt emberidő; ezt mutatja fel képekkel és vendégszövegekkel is gazdagon az érzékenységek és válaszok könyve..."


Bogáncs Ábel
3.150 Ft
Egy gézengúz székely pulikutya kalandjai / Ferenczes István

A két ember ott ült az ajtó előtt, ők azt hitték, hogy nem látom őket, hogy csak ők látják az én fényes szemeimet, de én láttam, hogy ők is sírnak.
S akkor az n kicsi, buta agyamban felsejlett, hogy  hát ez a két ember is éppen olyan bánatos, mint én, hogy ők még nálamnál is árvábbak, azért sírnak így, azért akarnak engemet szeretni, mert őket nem szereti senki. Aztán amikor a nagy, sárga, kerek labda feljött az égre, odamentem hozzájuk. Sírdogáltam még egy darabig, aztán elaludtam. Édesanyámmal és testvéreimmel álmodtam, de már ebben az álomban is tudtam, hogy soha nem fogom viszontlátni őket. Amikor hajnalban megébredtem, már tudtam, hogy édesanyám és testvéreim helyett ez a két ember lesz az én drága jó gazdim és gazdinám. És szeretni fogom őket, mások helyett is.


Székely Kalendárium 2014
1.190 Ft
Ötvös Boglárka (szerk.)

A kézdivásárhelyi Pro Press Egyesület 272 oldalas (!), igényes kivitelezésű, magas szakmai színvonalat képviselő kiadványa – tulajdonképpen a Székely Hírmondó napilap évkönyve – a szokványos kalendáriumokra jellemző, változatos tematika mellett ezúttal Székelyföld turisztikai vonzerejére összpontosít, azt népszerűsíti, kiemelt figyelmet fordítva borvizeinkre, gyógyfürdőinkre, természeti látnivalóinkra, történelmi nevezetességeinkre, műemlékeinkre. Emellett a székelyföldi gyümölcs- és szőlőtermesztéshez, szarvasmarha-tenyésztéshez szolgáltat érdekfeszítő adalékokat, megismerkedhetünk legifjabb mesemondóinkkal, a gyergyóiak Hazug Pistájával, a csíkszentmártoniak zarándok polgármesterével, az ikafalviak sajtkészítőjével, az uzoniak grófjával...bővebben


Lilla naplója I-II.
1.200 Ft
Liszka Györgyi

A kétkötetes napló egyszerre regényes memoár és tényekre visszavezethető emlékirat. Főszereplője, az irodalom és a nyelv, a szerelem, valamint az igazság háromszögében helyét kereső gimnazista lány diákélete minden jelentősnek vélt mozzanatához ragaszkodik, s egy kompakt közösség mindennapjainak megragadásával – mintha csak mellékesen – korának hiteles tudósítója lesz.


Purgatórium - Vitairat
3.900 Ft
Kuszálik Péter

A könyvben a szerző az erdélyi magyar írók kommunizmus alatti helyzetét feszegeti, a megalkuvás és becsületesség problémakörét járva végig. A publicisztika tényfeltáró módszerével próbálja árnyalni Sütő András és mások életművét.


Szákállás az ekecsi Nap alatt
2.600 Ft
Mesék, nemcsak gyerekeknek / Varga Frigyes

Hasznos, tanulságos és szívet gyönyörködtető olvasmány ez a kötet, Varga Frigyes (1936-) felnőtteknek és gyerekeknek egyformán meséli el letűnt idők, elmúlt korok történeteit, és azok tanulságait, a példaképül állítható hősök jeles cselekedeteit, a népi emlékezet és a levéltárak által megőrzött történelmi tényeket, akárcsak saját történetét a település közelmúltjának életében. Bizonyságául annak, hogy a hely befogadó és alkalmazkodó őslakossága nemcsak természeti kincsekben volt gazdag, hanem lelki értékekeben is bővelkedett mindig.


Emlékezések – Irodalmi és művészeti írások
4.450 Ft
Bánffy Miklós

A már ismert Emlékeimből (1931) és Huszonöt év (1945/1992) mellett ebben a kötetben több, eddig kiadatlan emlékezés-töredék válik hozzáférhetővé, amelyekhez jól illeszkednek a – többnyire személyes hangételű – mindmáig kötetben meg nem jelent irodalmi és művészeti írások.


Följegyzések
3.800 Ft   2.500 Ft
-34%
Zsögödi Nagy Imre / Székely Könyvtár

Öntörvényű ember volt Nagy Imre, mindig a maga útját járta, függetlenül a körülötte zajló, folyton ellenkező végletekbe átcsapó XX. századi nagy csiricsáré zsibvásártól. És neki lett igaza, nem a különféle politikai zsibvásárosoknak. Öntörvényű volt, de sohasem önző. Mintagazdaságát is azért hozta létre éjt nappá tévő gürcöléssel, hogy egy majdani művésztelep alapjaként szolgálhasson. Nem rajta múlott, hogy ez akkor nem sikerült, a zsibvásáros kor beléköpött a levesbe.

Akinek van szeme a látáshoz, márpedig egy jó festőnek van, az írásban is izgalmas és fontos dolgokat tud elmondani. Könyve oldalain az egymást követő sorokban szemünk elé varázsolja azt, ami képein is megfog. Ahogy rajzain vonalakkal és képein színekkel mesélni volt képes, úgy szavakkal festeni is tudott. Úgy gondolom, könyve több a szokásos művész-memoároknál. A Följegyzések nemcsak a nagy festő életútjának, művészi útkeresésének érdekes részletekben bővelkedő dokumentuma, de irodalmi alkotásként is megállja a helyét. Ebben a könyvben a festő Nagy Imre íróként is bizonyított. (Molnár Vilmos)


Ünnepeljünk
1.900 Ft
Iskolai műsorok az év ünnepnapjaira az alapiskolák és középiskolák tanulói számára / Kovács Zsuzsanna / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

A kötetbe rendezett anyaggal arra szeretném ösztönözni a kedves pedagógusokat, hogy saját egyéniségüknek, az adott iskola hagyományainak, a tanulók érdeklődésének megfelelően válogassanak az általam felkínált összeállításokból, esetleg ki is egészítve azokat. A műsortanítás, a jeles napokra való megemlékezés alkalmas arra, hogy a gyerekek játszva tanuljanak, betekintést nyerjenek a népi kultúrába...bővebben


33 magyar író Brassóról
2.300 Ft
Krajnik-Nagy Károly (válogatta)

Összeállításunk ötletszikrája a 101 vers Brassóról című Kriterion-antológia (2008) szerkesztése közben pattant ki. Ha már a költemények ilyen szépen összejöttek, akkor vajon hogy nézne ki a versválogatás prózai párja? Összeállításunk nemcsak szépirodalmat, de történeti munkákat, memoárokat, útleírásokat, népi emlékirodalmat is tartalmaz, az irodalmat és művelőit, az írókat a szó általánosabb értelmében szerepeltetjük. (Karjnik-Nagy Károly)...bővebben


Emlékirat
2.300 Ft
Életképek Kolozsvárról, Kunczékról és más családokról / Jancsó Elemérné Máthé-Szabó Magda

"Mikor eljött a várt nyugdíjazás, munkához láttam. Nem sokat írtam, évekre félretettem azt, amit írtam, és csak jóval később, édesapád halála után, mikor magamra maradtam, fogtam ismét hozzá.

Az élet határán visszafelé fordul az ember azok felé, akiknek az életét köszönheti, akiket szeretett, ha mindnyájukat nem ismerte is, de a róluk szóló mozaikszerű történetek tovább élnek a családban. Ezeket szeretném összeszedegetni neked, megőrizni, mert a te életedben is el fog jönni az idő – szerencsére ez még messze van, s addig a magad életét kell élned –, amikor szívesen fogsz időzni gondolatban azoknál, akik már nincsenek, s akik éppúgy éltek, örültek, búsultak, mint mi, s akiknek már csak az emlékét idézzük mind jobban eltűnő alakjukat. Megpróbálom tehát felidézni azok emlékét, akik nincsenek már, dédszüleid, nagyszüleid, azok gyermekeinek alakját. Keveset, hézagosat tudok róluk, de ezt átadom neked, édes gyermekem."


Libatoll és történelem
2.490 Ft
Történetek az irattárból II. / Várady Tibor

A Libatoll és történelem Várady Tibor második könyve abból a nagy hagyatékból, amely Várady Imre (a nagyapa) és Várady József (az apa) jogász tevékenységéből megmaradt a nagybecskereki családi házban. Az előző, a Zoknik a csilláron, életek hajszálon című kötet folytatása ez több írói kommentárral, a pőre történetek továbbgondolásával. Időben és mennyiségben hatalmas anyagot mozgat, a történelem sodorja szereplőit, akik a magyar, a szerb vagy a német hatalomváltás és háborúk káoszában jobbára kicsi alakjai az eseményeknek, és nem is értik mindig, hogy mi is történik velük...bővebben


Édes anyaföldem!
3.900 Ft
Egy nép s egy ember története / Benedek Elek / Bibliotheca Transsylvanica

"...az Édes anyaföldem! Benedek Elek legjobb írása, utolsó nagy szépírói nekigyürkőzésének eredménye. A korábbi századok emlékiratíróinak példája legalább akkora motiváló erő volt számára, mint az országot és egész Európát ért kataklizmák, a szörnyű háború, véres forradalmak, a forradalmakat követő megtorlások, magánéletének tragikus fordulatai, s mindenekelőtt Trianon. Tudta, hogy minél szörnyűbb egy kor, annál nagyobb szükség van az írástudók megszólalására, azért belevágott a nagy mű megírásába." - írja Benedek Elek-monográfiájában Hegedűs Imre János.


Halott vajdaságiakat olvasva
1.800 Ft
Versek, átköltések, másolatok / Fenyvesi Ottó / Vulkánfíber

A versciklus halott délvidéki írókat, költőket, művészeket idéz meg. Sajátos tisztelgés ez hányatott sorsuk és életművük előtt, amely pl. arra is választ keres: van-e, volt-e értelme a jugoszláviai magyar irodalomnak?


111 vers a Sóvidékről
3.500 Ft
Katona Éva (válogatta) / 101-111-123 versek

A 111 vers a Sóvidékről című, Katona Éva ''egybeszedte'' nagyszerű és egyedülállóan arányos versantológiával válogatója bebizonyította, hogy a Sóvidék nemcsak Erdély, a magyar nyelvterület egyik kis - úgymond - szivárványos tájegysége, hanem költői ihletforrás, versekben tündöklő tájegység. Micsoda föld lehet, amelyhez ilyen hűséggel lehet ragaszkodni? Csodálatos föld. Ahogyan az antológia huszonnégy szerzője versekben vallja: a követ termő, sziknyos, agyagos földbe beletemetik az ősöket, szülőket, testvéreket, rokonokat, s kikél belőle a legszebb, az egyik legszínesebben pompázó népművészet, a töredékeiben is páratlan néptánc, viselet, és immár lassan száz esztendeje: a költészet maga. (Tófalvi Zoltán)


A fejedelem és az orvosa
2.000 Ft
Wertzberger Péter

"Titokzatos, eddig fel nem fedett történelmi eseményt tár fel az orvosíró Wertzberger Péter. Bethlen Gábor fejedelmet is emberből gyúrták, kinek emberi nyavalyái ugyancsak előfordultak. Így nem csoda, ha orvosra volt szüksége, és ebben a régi világban a fejedelmek híres, távoli orvosokat kérettek magukhoz bajaik kikúrálására. Ezt az eddig le nem írt találkozást tárja elénk az író, mesterfokon. Nem tudjuk, hogy igaz-e amit írt, vagy fikció, de a história e könyv elolvasása után Erdély legendái közé fog tartozni." (Isa Schneider)


Amikor otthon van a sehol
2.500 Ft
Útleíró próza / Lovra Éva / Gemma

Az Amikor otthon van a sehol című prózakötet a fiatal, első kötetes szerzők soron következő kiadványa, amely a „szabad asszociáció játéka”, és „arra ösztönöz, hogy nyitott szemmel járjunk”. „Lovra Éva a legtehetségesebb ifjú irodalmárok közé tartozik a Vajdaságból. Egyéni hangja mindenképp megkülönböztetett figyelmet érdemel. Eddig felmutatott munkássága azon a határmezsgyén mozog, amely nagy hiánycikk irodalmunkban, és újraértelmezi az utazás, az útleírás, illetve más időközben periferikussá vált irodalmi alapanyagok, műfajok felhasználását. Újraértelmezi a szerelmi prózát is. Teszi mindezt a mostanság (így vagy úgy, szemlélet kérdése) nagyon izgalmassá vált úgynevezett nőirodalom tükrében, megragadó érzékiséggel és műgonddal, kiemelkedő karakteres világlátással” – írja Balázs Attila a fiatal szerzőről.


Éjnek vigyázása
2.400 Ft
(Cseh)szlovákiai magyar esszéírók 1918-2011 / Szerkesztette Tóth László

Tóth László szerkesztésében a (cseh)szlovákiai magyar irodalom esszéiből olvashatunk válogatást, felölelve az 1918-2011 közötti időszakot. Ez a szubjektív válogatás az irodalomkritikus és irodalomtörténész szakavatott szerkesztése, így az olvasó valóban széleskörű képet kap az egyes korszakok esszéiből. A kötetben Fábry Zoltán, Szavtkó Pál, Kovács Endre, Forbáth Imre, Krammer Jenő, Borsody István, Vass László, Márai Sándor, Peéry Rezső, Környei Elek, Szalatnai Rezső, Jócsik Lajos esszéit találjuk. Részletes keresés