Betöltés...

Szépirodalom

Kínálatunk egyik legjelentősebb része a szépirodalom. Kortárs és klasszikusnak számító határon túli szerzők versei, prózái, esszéi, publicisztikái, drámái, illetve antológia kötetek.

 


A tenger ablakai
1.400 Ft
Fülöp György

A tenger ablakai című kötet a szerző első könyveként erőteljes opció a szikár, töredékes, tárgyias költészet mellett. Pilinszky János versei e költészet elsődleges szöveg­előzményeiként azonosíthatók, a versek utalásaiból pedig kiolvashatóak további preferenciák is: Rilke, Borges, Fellini például. Az utalásokból is látszik: nem a látványos gesztusok és nem az érzelmi kiáradás költészete ez, hanem a finom, rejtőzködő, utalásos, töredékes struktúráké...


A tenger gyöngyei
2.100 Ft
Versek / Gágyor József

(1941. márc. 15. Ipolynyék) Pedagógus, néprajzi gyűjtő, helytörténeti író. Ipolyságon érettségizett (1958), majd a pozsonyi Felsőfokú Pedagógiai Iskolán alapiskolai tanári oklevelet szerzett (1960). Tallóson, majd Diószegen tanított, később a tallósi kisegítő iskola, ezt követően a hidaskürti alapiskola igazgatója volt. Főleg népi mondókák és gyermekjátékok gyűjtésével, valamint helytörténeti kutatásokkal és nyelvjárásgyűjtéssel is foglalkozik. Részlet a könyvből: ...bővebben

 


A tengeri kagyló
2.900 Ft
Tolnai Ottó / Híd könyvtár

Tolnai Ottó regénye a személyesség és öntapasztalás legizgalmasabb mozzanatait aknázza ki. Az életmű jellegzetességeit idézve jeleníti meg a szerző különös vonzódását a tárgyak, a tények és a nevek iránt, s közben felmutatja, hogyan juthatunk el a személyes jelentésektől, a mindennapi banalitásoktól a metaforikus általánosításokig, a szinte már metafizikusnak tekinthető jelentésekig. A történet az alkotás–testiség–művészet jelentéseivel kötődik a Tisza virágzását váró fiatalok mély élményiségéhez. Narratív világszerűsége – középütt egy agyagszobor magával ragadó erotikájával – a „kezdek belejönni a mesébe” lendületével teremtődik meg. Az elbeszélés szellemi hátterében mindvégig ott munkál egy „brutális alakzat”, Cézanne nagy, kárminajkú kagylójának formátlan formája.


A tengerszint feletti magasság meghatározása
2.500 Ft
Weiner Sennyey Tibor

A felnőtt férfi korba érve elindulunk az eleven erdőbe, hogy miután visszaemlékezvén az ifjúkor tombolására mégis elhelyezzük mérőeszközeink, s vállalva a lélek sötét éjszakájának beköszöntét - szembenézzünk saját magunkkal, s végre megmérjük szívünk tengerszint feletti magasságát. Megerősödve és felépülve tengernyi tisztásra jutunk, hol a kegyelem vár. A kötethez csatolt Adriatica, amolyan "úti-vers-napló". A szerző személyes élményét meséli el, amely a verseskönyv létrehozásának ideje alatt zajlott vele és benne.


A test mindent tud
3.500 Ft
Patak Márta

Izgalmas nagyregényt tart kezében az olvasó. Történetek sorát. Családokat, tragédiákat, életre szóló barátságokat, szerelmeket. És mindezek mögött ott húzódik egy sötét téma: a bácskai vérengzések. Az 1942-es magyar tömeggyilkosságok, majd a tízszeres jugoszláv bosszú 44/45-ben. Ezeket az iszonyatos történeteket elvileg ma már mindenki ismerhetné, de igazából – hetvenévnyi hallgatás és tagadás után – a végleges feledés fenyegeti őket. Patak Márta úgy segít emlékezni, hogy nem oktat, nem magyaráz, hanem egyszerűen odacsalogatja az olvasót Bácskába. A csali maga ez a regény. Elképesztő anyagismerettel vezet be minket egy szédítően tágas világba, amelynek ugyanúgy része a harmincas évek Montevideója, mint a hetvenes évek alföldi laktanyája, vagy a 2000-es évek Madridja.

 


A tizedik zsidó
2.730 Ft
Novellák / Tóth Mária

A kötet novellái hol a gyermekkor emlékeit elevenítik fel, hol az időskor kalandjait mesélik el. Alaphangulatuk vidám, humoros, olykor groteszk, önironikus. A legnagyobb tragédiákban is felsejlik a remény, hogy mindennek, a szenvedésnek is van értelme. De ami leginkább jellemző rájuk: a szerző olyan világból küldi tudósításait, amelyet rajta kívül ma már nagyon kevesen ismernek ilyen behatóan. Behatóan és ilyen szeretetteljesen.


A tizennegyedik
2.490 Ft
Sebestyén Rita

Ezek a finom mondatok, ezek a villanásnyi mozzanatok, ezek a fátyolos képek, a bérházakból még ma is ki-kicsapódó függönyök, illatok emlékével, ezek a káprázatok és mélységek, ezek a céltalan elvágyódások és megmagyarázhatatlan útrakelések, ezek a tárgytalan vágyálmok és félelmek emlékeztetnek Árva Mariska naplójára, Görög Ilona novelláira, Török Sophie életképeire - de leplezetlenebbek, maibbak, lüktetőbbek, játékosabbak. A tizennegyedik minden kétséget kizáróan tőről metszett kis polgári regény. (Láng Zsolt)


A többi csak kaland volt
2.800 Ft
Három kis nagy regény / Turczi István

Ez alkalommal Turczi István három nagyobb lélegzetű prózai műve kerül egyetlen kötet közös fedele alá. Írónk pályáján eddig is párhuzamosan haladt egymás mellett a lírai és a prózai szál, sőt harmadikként – hangjátékaira, színpadi műveire gondolva – a drámai is. Hiszen már első, 1985-ös verseskötetét (Segédmúzsák fekete lakkcipőben) egy nagy sikerű regény, a Mennyei egyetem követte 1987-ben, mely az egyetemi évek élményeiből táplálkozva a jellegzetes bölcsész életforma komédiáit és abszurdjait, szerelmek és barátságok, vizsgák és utazások történetét beszéli el.


A tudás hatalom
4.000 Ft
Latin szólások, szállóigék és idézetek / Váczy Kálmán

A Nouveau Petit Larousse évről évre újranyomtatott szólásmondás-gyűjteménye idézi a közjegyzők párizsi testületének jelmondatát: „Lex est quod notamus.” (Az a törvény, amit mi írásba foglalunk.) Ennél tömörebben mi sem határozhatnók meg Váczy Kálmán itt közreadott „műhelyforgácsainak” rendeltetését, melyeket több évtizedes búvárkodása során szedegetett össze...bővebben


A türelem bilincsei
2.400 Ft
Versek / Ady Endre

A kötet kétnyelvű Ady-versválogatás, magyar és szerb nyelven. Válogatta és szerb nyelvre fordította: Sinkovic Cindori Mária.


A vándorló királyság
2.500 Ft
Jáva és Bali - útirajz, esszék, versek / Weiner Sennyey Tibor

„A költők magukat értelmezik jógiként. Jógájuk nem más, mint a költészet. A kalangwan, vagyis a szépség által verseikben a langö-állapot elérését kísérelték meg. A langö extázis. Ez azonban nem a mostani, nyugati világban ismert mámor, hanem a misztikusok extázisa, a szépség élményében feloldódó én öröme. A költők célja – s ez különösen Mpu Kanwa Ardzsúna esküvője című művéből ragyog felénk – eredetileg az volt, hogy a szépség révén és hatására létrejövő extázis, öröm, derű által minden szépre felhívják a figyelmet, és a végtelen szépség végül úgy szikrázzon a költemény befogadója felé, amilyen a valódi arca: Egyként. A közös, örök Egyként...bővebben


A végzet kirakós játékai
3.150 Ft
Versek / (Bogdán László) Vaszilij Bogdanov

Bogdán László sziporkázó fantáziájára, de egyben tényismereteire is vall az a csodálatraméltó változatosság, ahogyan egy 20. század eleji orosz költő tudatából, érzelemvilágából kiszólva ábrázolja mindazt, ami egyidőben az orosz korszellemre és Európa nyitottabb világára is jellemző.


A vén kandúr szenvedelmei
1.400 Ft
Juráňová, Jana / Kenguru Zsebkönyvek

Az abszurditásig fokozott, szinte krimibe hajló történet szereplőinek prototípusait az író a kortárs szlovák irodalmi-művészeti közegben találta meg. ...Ha már a mester nem ír többet, Peternek sem lesz miről írnia. Nem tud majd kiről írni. Nem tud majd kivel foglalkozni. Igaz, vannak más írók is, de... Van Peterben annyi erő, hogy Viliamból klasszikust csináljon, és ezzel örökre biztosítsa a megélhetését? De hiszen már más idők járnak. Ki lehet ma már klasszikus? Minden sikert jócskán táplálni, ápolni kell, el kell távolítani a kártevőket, ám itt az a kérdés, hogy meg lehet-e és megéri-e ezt tenni egy halott szerzővel, aki nem megy el már egyetlen felolvasásra sem. És a halála is! Még ha tökéletes öngyilkosság lenne. Vagy természetes halál! Senki nem tud semmit...


A vendég
1.500 Ft
Dramatikus szövegek - 18 éven felülieknek / Kiss Péntek József

Kiss Péntek József (1951. október 19.–) felvidéki magyar író, rendező, tanár. Mintegy hatvan hivatásos és amatőr színházi rendezése van. Rendszeres publikál, színikritikái, műbírálatai, színházi tanulmányai jelennek meg. A tartalomból: A vendég Husi, A szimering, A művészeti tanács. A vendég című zenés játék egy még befejezetlen lakás kissé elsietett házszentelő bulijának története. A fiatal pár, Pubi és Husi barátaikkal, rokonaikkal ünnepelnek. Csakhogy hiába az új lakás, a régi gondok tovább élnek, így a vidámnak induló csevegésből hamarosan vita kerekedik, például arról, kinél helyezzék el a mamát. A régóta nyúló családi viták akkor fordulnak igazán élesbe, amikor kiderül, valaki kívülről rájuk zárta az ajtót...bővebben


A Verità vándorai
1.600 Ft
Szilágyi Aladár

Gustav Arthur Gräser naturalista költő és próféta egyedülálló személyiség a 20. század első felében. A korszak vezető értelmisége benne látta az "új ember" megtestesítőjét Nietzsche és Whitman eszméinek megvalósulását, az új Asissi Szent Ferencet. A civilizáció szabályain túl zajló élete felfoghatatlan volt az emberek számára, egyes körökben győlöletet és botrányokat szült, mások bálványként imádták. Hermann Hesse és Gerhart Hauptmann műveikben mítoszi magasságokba emelték. Barátaival együtt hozta létre a társadalmi reformot célzó kolóniáját az asconai szőlőskertekben. Gräser 1879. február 16-án született Brassóban és 1958. október 27-én halt meg a München melletti Freimennban. Alakját és korát, kortársait megidéző, fikció és valóság között lebegő kisregényét Szilágyi Aladár eredetileg folytatásokban közölte az Erdélyi Riport hetilapban...bővebben


 


A vers bűvöletében
1.800 Ft
A LA CROISÉE DES POÈMES / Manolita Dragomir-Filimonescu

Manolita Dragomir-Filimonescu zsigeri szükségből a szerelem templomát, a béke kikötőjét akarja megépíteni az emberiségnek. Olyan költészettel szembesülünk, mely élettapasztalatból ered, virágzást, megújhodást ígér, egy új társadalmat, amelyben a nagyon gazdagok kevésbé önzőek, a nagyon szegények pedig boldogabbak lehetnek.


A vesztes jutalma
1.800 Ft
Bányai Tamás

Bányai Tamás író (Budapest, 1946). 1972 óta az Egyesült Államokban él. Volt lapszerkesztő és kiadó, nyomdász, majd a floridai Fort Lauderdale egyik külvárosában könyvtáros. Jelenleg Észak-Karolinában él. Írásai az amerikai magyar sajtóban, a pécsi HetedHéthatárban, internetes irodalmi portálokon, valamint antológiákban jelentek meg. Mire minden jóra fordul című regényével 2008-ban elnyerte a Barankovics Alapítvány regénypályázatának első díját.

Legújabb, erősen önéletrajzi kötetében novellái olvashatóak.


A veterán
2.100 Ft
Aquincum hajnala / Marcellus Mihály

Hadrianus korában járunk. A vérrel írt pannon történelemben viszonylagos békeidők jönnek, fejlődés és városiasodás kezdődik. A meghódított föld fejet hajt Róma sasos légiói és gyarmatosítása előtt. Marcus Lupius Melior az egyik aquincumi segédcsapat tribunusaként néz szembe a háborúkkal, és ezek mellett számára elfogadhatatlan jogtalanságokkal. Unokaöccse, a kegyetlen Mustella egészen másként értelmezi a törvényességet, mint rokona: szerinte Róma ereje a lesújtó kardban, semmint a diplomáciában rejlik...bővebben


A vörös körben
3.150 Ft
Bogdán László

Az I. kötet, a Tatjána folytatása, amelyben a különc olasz milliárdos, Eduardo de Sica hajóján, új szereplőkkel is, igen különleges események zajlanak, amelynek irányítói látszólag a magukat halhatatlanoknak nevezők, de nem jelentéktelen a világi hatalmak beleszólása sem.


A waterlooi ganajtúróbogár
2.100 Ft
Lászlóffy Csaba

Az idén 70 éves szerző versei hét ciklusba foglalva, amelyekben a történések ritmusa különös méltóságot kölcsönöz magának a történelemnek, az egész teremtett világnak, akár Cézárról, az Ezeregyéjszakáról, akár egy tengeri szörnyről legyen is szó.Részletes keresés