Betöltés...

Szépirodalom

Kínálatunk egyik legjelentősebb része a szépirodalom. Kortárs és klasszikusnak számító határon túli szerzők versei, prózái, esszéi, publicisztikái, drámái, illetve antológia kötetek.

 


A sah drágakövei
2.100 Ft
Száraz Pál

Az egész nép tudomást szerzett arról, hogy a perzsa sah kedvenc lovának ajándékozott két pompás, és olyan óriási rubintkövet, amelyek értéke elég lett volna arra, hogy az egész Hamadan város lakosságát teljes éven át lehessen ellátni. A nép egyre izgatottabban tárgyalta a fejedelem tékozlását, és a szegények, akik rongyaikban mindennap új gondok keresztjét cipelték, hogy miképpen szerezzék meg éhező családjuk számára a legszükségesebbet...


A Sátán fattya
1.600 Ft
Nagy Zoltán Mihály / Kárpátaljai Magyar Könyvek

Nagy Zoltán Mihály (1949, Nagymuzsaj) író, költő, az MMA tagja. A Sátán fattya c. trilógiájában kimondja, elbeszéli, feltárja a majd félévszázadon át kimondhatatlant, a kárpátaljai magyaroknak azt a nagy fájdalmát és vérveszteségét, hogy a kárpátaljai magyarság mintegy 40 ezer férfi tagját a II. világháború után a kollektív bűnösség elve alapján bevagonírozta, elhurcolta, halálra ítélte a szovjet hatalom. 


A sintér emlékiratai - Scardanelli
1.900 Ft
Măniuţiu , Mihai / Kenguru Zsebkönyvek

A világhírű román rendező két kisregényét fordította magyarra Karácsonyi Zsolt.


A sors ellenében I.
4.300 Ft
Szenvedésből vigasz. Garadna – Miskolc – Bobrujszk – Tomszk – Togliatti – Toronto / Vladimír Rott

Vladimír Rott arra invitálja az olvasót, hogy vele együtt időzzön el szülei szülőföldjén, egy kis magyar faluban, éljék át együtt az apa nélkül maradt fiúk küzdelmes gyermekéveit, velük szenvedje végig a háború, Bobrujszk (Fehéroroszország) német megszállásának idejét, tudja meg, hogy hogyan lett mindenek ellenére a két tehetséges testvérből egyetemet végzett ember. "Nem vagyok író, de mesélnem kell eseményekről, emberekről, akiknek az emléke, szerintem nem szabad, hogy eltűnjék" - írja Vladimír Rott kötete előszavában. A Szenvedésből vigasz második kiadása a Gulág Emlékév alkalmából és támogatásával jelent meg ismét magyar nyelven...bővebben


A szabadság igézete
2.900 Ft
Václav Havel

Václav Havel, a közelmúltban elhunyt kiemelkedő cseh drámaíró, államférfi és gondolkodó esszéiből, publicisztikai írásaiból, politikusként elmondott beszédeiből nyújt sokszínű válogatást e kötet. Václav Havel jelen könyve tanúságtétel is egyben - arról, mit élt át Közép-Európa történelme egyik legnehezebb, napjainkra is árnyékot vető időszakában, s miként lehetett a cselekvő emberséget megőrizni az önkény és a hazugság sötét világában...


A szabadság zaga
3.490 Ft
Gróf Nádasdy Borbála

A nagysikerű, Zagolni zabad című életrajzi visszaemlékezés folytatása. Nádasdy történetei apró kis semmiségek, vagy éppen a mihozzánk bekopogtató világ általunk is "ismert" nagyságainak emberi vonásai - vagyis minden-minden, amiről egyszerre álmodozik a kamaszfiú és -leány, s a kádári borzalomba beleiszonyodó, itthon maradó magyar. Neki megadatott mindaz, amiről mi csak álmodoztunk - és ő mégsem bolondult bele. Egy az örök magyar emigrációból - s egy a kevesekből, aki több lett mindettől, miközben megőrizte önmagát.


A szavak néha kövek
2.500 Ft
(Fehértemplomi képeslapok) / Bogdán József

“Körtéden és Karasjeszenőn keresztül Fehértemplomra érkeztem. Amikor megálltam a plébánia előtt, a Várhegy felől érkező szélvihar kilobbantotta a könyökablak mögül a csipkés függönyt, és egy pillanatra úgy láttam, mintha egy nagy, fehér angyal integetne felém, így köszöntve a város ötvenedik plébánosát. Az 1805-ben épített templom mint vőlegényének felékesített menyasszony nézte a tavakról tükröződő várost. 1880 és 1884 között Herczeg Ferenc itt járt gimnáziumba, és szabad idejében talán éppen itt kószált a román, az orosz és a katolikus templom háromszögébe zárt tündérkertben, mindig egyedül, de mindig derűsen, hisz a Kárpátok sötétkékje tele volt apai és anyai sejtelmes üzenetekkel."

 


A székelyek között
2.990 Ft
Mikszáth Kálmán erdélyi tárgyú írásai / Mikszáth Kálmán

„Jó ​nekünk magyaroknak, akiknek két hazánk is van. S ha egy elkeserítene is, még mindig ott van a másik. Erdélyt 25 évig szolgáltam mint politikus, Magyarországot és Erdélyt együtt negyven évig, és bizony már össze is zavarom, melyiket szeretem jobban…” – írja Mikszáth Kálmán 1910-ben a dés gimnázium tanárainak és diákjainak. Negyedszázadon volt erdélyi képviselő (1887-től lllyefalva 1892-től Fogaras), s ez a huszonöt év valóban második hazájává tette Erdélyt. Műveinek minden vonulatában ott találni irodalmi és személyes élményeit. Vármondákat ír Csicsóvárról és Keresdről, megjeleníti erdélyi kortárs barátait, ismerőseit...


A szent liget
2.500 Ft
Horváth Andor

A szerző, a kolozsvári egyetem világirodalom tanszékének tanára, a klasszikus ókor görög és római irodalmának világában csatlakozik hozzánk kalauzul. Körültekintő elemzései révén segít abban, hogy mai ízlésünkkel is meg tudjuk közelíteni egy évezredek óta letűnt világ szépségeszményeit: Aiszkhülosz, Szophoklész és Euripidész drámáit.


A szépség vágya
1.900 Ft
Szabóné Jozefik Edit

Szabó Edit, akinek ez már a negyedik megjelent kötete, ösztönösen kiváló lélekábrázoló, és valahogy azt is érzékeltetni tudja, hogy az ember életének a tulajdonképpeni értelme csak a végén válhat világossá. Ezért ábrázol öregeket, betegeket, haldoklókat, kiknek az eddig csak félig-meddig értett sorsuk egyszer csak megvilágosodik, hogy majd eligazodhassunk benne.


A szerelem geometriája
1.500 Ft
José Eduardo Degrazia

José Eduardo Degrazia Porto Alegreben született 1951. augusztus 5-én, olasz emigráns családban. Költő, regényíró, irodalomkritikus, műfordító. Portugálra fordította a Nobel-díjas Pablo Neruda legjelentősebb műveit, valamint olasz szerzők (Saba, Pascoli, Gaetano Longo) írásait. Verseskötete jelent meg Kubában, Spanyolországban, Máltán, Macedóniában, Argentínában és Romániában. Első magyar nyelvű kötete a pozsonyi AB-Art gondozásában jelent meg. Számos nemzetközi díjat kapott. A Rio Grande de Sul Irodalmi Akadémia tagja.


A szerelem öt évszaka
1.300 Ft
Monoszlóy Dezső / Kenguru Zsebkönyvek

A felvidéki író prózakötete. „A lányok várakozva kuporognak egymás mellett. Ott ülnek Cso-Cso-Szan, Bébi, Báthory Erzsébet, Vadlegelő Csillag, Almavirág is ott várakozik. Melyiket kellene felkérni legelőször? Mi lenne, ha összekeverné a sorrendet, talán valamennyiük megváltozna, mert hiszen nemcsak a ki, a mikor is számít. A tapasztalat és a tapasztalatlanság. A bizalom és a mégegyszer lehetséges. Egyszóval ugyanazokkal a szereplőkkel az egész élet megváltoztatható”  A novellaciklus darabjai a „felszínen” szerelmes történetek; közvetlenül a felszín alatt diszharmonikus, kakofón love storyk; mélységükben emberi, férfi – női kapcsolatok, amelyekben találkozni, búcsúzni, egymásra találni, elválni, egy lényben sok lényt, és a sokban egyet felfedezni tanulnak az esendő, de esendőségükben is szuverén hősök.

 

A szerencse fia
1.890 Ft
Mesejáték / Király Kinga Júlia

A kötet két, a gyerekeknek írt darabot tartalmaz, mindkettő a magyar népmesevilágból ihletődött. A Tejkút témája: Piros- és Fehérország határában egy tejkút áll, amelyet megdézsmál egy fáradt óriás. A két ország eleve viszályban áll egymással, de külön-külön berúgatják majd megkötözik az óriást. A konfliktust a két király gyerekei, Rózsagyöngy és Tejkispej oldják meg, akiket szüleik elüldöztek, az eloldozott óriás segítségével azonban visszanyerik a szülői bizalmat, és a két országot is egyesítik...bővebben


A szigetlakó
2.000 Ft
Hatvannyolc palackposta / Géber László

Géber László levélgyűjteményét műfaji és mediális fikcióján túl témaválasztásai is izgalmas olvasmánnyá teszik. Szövegei különlegessége, hogy köznapinak, kicsinynek látszó kérdésekből, jelenetekből, ironikus, önironikus, monológszerű felvezetésekből indul ki, s jut el hirtelen váltással vagy asszociációs gondolatsorral egy-egy lényeges kérdés mélyéig, hogy aztán innen újra egy apró, jelenetszerű látványt közvetítő képpel vagy vigasztaló (a váltás miatt azonban leginkább iróniába hajló) mondattal zárja írását...


A szórakoztatás mesterfoka
2.200 Ft
Noszlopi Botond

Noszlopi Botond költő 1983-ban született Csíkszeredában. Az Erdélyi Híradó Kiadónál megjelent kötete: Csendrapszódia (2006).


A tanács
650 Ft
Középfajú dráma három felvonásban / Hász Erzsébet

Miként is jellemezhetném szereplőimet? Nos, talán ekképp: „A szolgaság vagy védelem birodalmából – kinek mi jut – egyszer csak kihívják az embert. Még készülődhet egy ideig, de aztán el kell kezdeni a csodákat, és át kell adni a tudást. Végül emberek kezére adják. Istenek vagyunk, hiába…” – mondaná 10. ÚR, ha lenne negyedik felvonás. De nincs.


A tejszínről
2.200 Ft
Prózák / Németh Gábor

Németh Gábor könyve folytatása és ellenkönyve a nagy sikert aratott Zsidó vagy? című művének. Leginkább tematikusan tekinthető az új elbeszéléskötet az előző folytatásának, hiszen ugyanannak az idegenség tapasztalatnak a körüljárása a mű. Nyomasztó és archaikus részletek, kicsi és nagy dolgok, halálpontos megfigyelések és kikerekíthetetlen történetek.

 


A tékozlás emlékei
1.600 Ft
Gál Sándor

A kassai író, költő immár hetvenéves. Új verseskötetében tíz új kompozíciót olvashatunk...


A tél illata
1.500 Ft
Versek / Gömöri György

Az 1956-os forradalom után, mint a diáktüntetés egyik szervezője, Angliába emigrált. Az azóta ott élő költőnek ez a kilencedik kötete magyarul.


A teljesség fragmentumai
2.000 Ft
Válogatott és újabb kisesszék / Piszár Ágnes

teljesség fragmentumai kötet tanúságtétel arról, hogy Piszár Ágnes az értelmezés, a rámutatás és az alkotásközi áthajlás nagymestere. A szerző irigylésre méltó tájékozottsága, az olvasmányélmények sokasága adja meg az esszéírás elengedhetelen hátteréül szolgáló gazdag ismeretanyagot, azonban mindez mit sem érne, ha nem hozná felszínre a megszólított alkotásokkal folytatott időtálló párbeszédet.Részletes keresés