Betöltés...

Szépirodalom

Kínálatunk egyik legjelentősebb része a szépirodalom. Kortárs és klasszikusnak számító határon túli szerzők versei, prózái, esszéi, publicisztikái, drámái, illetve antológia kötetek.

 


A másik torony
1.400 Ft
Székely János / Romániai Magyar Írók

Székely János három műve található meg ebben a kötetben, s a zárt tökéletességű kisregény, a Soó Péter bánata olvasása éppen olyan érdekes tanulságokkal szolgálhat, mint A nyugati hadtest című novellafüzér vagy A másik torony, amelyet a szerző így nevez: „esszé egy megírandó regényről”. Fontos állomások egy önmarcangoló, könyörtelen író életművében.


A meditálók titka
3.990 Ft
ifjúsági regény / Csóka Ferenc

A meditálók titka a szerző ifjúsági regénye a kalandokról, sci-firől, szerelemről, táborozásról szól. Ajánlott a 12-15 éves korosztálynak.


A megbecsült színház
1.900 Ft
Tanulmányok, kritikák és más színházi írások / Kiss Péntek József
 

Ahogy az alcím is jelzi, a kötetben a szerző tanulmányai, kritikái és egyéb színházi írásai sorakoznak. A kritikák fókuszában a Komáromi Jókai Színház bemutatói és vendégjátékai, illetve a Kassai Thália Színház előadásai állnak. A könyvet a szerző fotói és archív felvételek illusztrálják.


A meghajlás művészete
1.990 Ft
A Korunk fiatal szerzőinek antológiája / Balázs Imre József (szerk.)

2006 januárjában a Korunk Generátor címmel indított rovatot pályakezdő szerzők bemutatása céljával. Több indoka volt ennek a vállalkozásnak: egyrészt a Romániában jelentkező fiatal magyar szerzők előtti lehetőségek korlátozott volta, másrészt annak a jelzése, hogy a 2006 táján felbukkanó fiatal szerzők már nem fértek be a korábbi skatulyákba. Számukra egyre fontosabbnak tűnik az új alternatívák keresése az irodalmi intézményesülés, illetve az irodalomszemlélet terén: új irodalmi körök, portálok, találkozóhelyek bukkantak fel e kötet szerzői körül. A könyvben tizenegy szerző írásai olvashatók tehát, miniinterjúk és kiséletrajzok kíséretében: pályakezdő írók szövegei, pályakezdésük kontextusaival együtt.


A megkésett Orpheusz szerelmes éneke
1.400 Ft
Ungvári László

A kortárs erdélyi költő verseinek erénye, a szinte szokatlan képteremtő képesség, erős nyelvi talentumokkal megáladott szerző. Kedve szerint uralja és alakítja a költői formanyelvet és a poétikai formákat, az erőltetettség legkisebb jele nélkül. Ez a poézis végtelenül önzetlen, ízléses, a legjobb magyar költői hagyományokhoz kötődik. Tiszta szavaira, puritán de elkötelezett mondanivalójára szükség van egyre sivárabb erdélyi szellemi életünkben.


A megnyugvás ösvényein
3.400 Ft
Karácsony Benő / Napos oldal könyvek

A Riport Kiadó 2011-ben jelentette meg Karácsony Benő Napos oldal című regényét. A sorozat folytatásaként vállalkozik most A megnyugvás ösvényein kiadására. Szolgálatunk fontossága abban áll, hogy ne hagyjuk feledésbe merülni Karácsony Benő humanizmusát, amely példaértékű közösségünk számára, különös tekintettel a felnövekvő generációkra...bővebben


a megrajzolt idő
2.400 Ft
(lenyomatok) versek, szövegek, versfordítások, fotográfiák / Bolemant László

Bolemant László költészetében központi szerepet játszik az idő. Az elmúlt idő, a mindenben jelenlevő idő, az "eljövendő idő", a fregmentált idő, a szimultán (relatív) idő, s mint e kötet címe is mutatja: a "megrajzolt" , tehát a rekonstruált idő, a kiteljesedő idő. S amint könyve címpárjának másik tagja is nyomatékosítja, "lenyomatai" is jórészt időbeli lenyomatok, az idő megállítására, rögzítésére tett kísérletek..(Tóth László)


A menekülés
1.400 Ft
Összegyüjtött novellák / Mikola Anikó / Kenguru Zsebkönyvek

Nyomasztó világba lép az olvasó Mikola Anikó prózáját lapozgatva. Tárgytalan szorongás, névtelen félelem, feloldhatatlan magány rajzolódik ki ennek az alapvetően realista beállítottságú prózának a színfala előtt. A könyv az évtizedek során a sajtóban - elsősorban a Nő c. hetilapban, amely akkoriban értékes irodalmi rovatot gondozott, illetve a Barátnő családi magazinban -, valamint a Fekete szél (1972) antológiában megjelent novelláit tartalmazza. Hisszük, hogy a könyv kiadásával nagy adósságot rovunk le az alkotó és az olvasó előtt, s a 10 évvel ezelőtt elhunyt szerző végre talán méltó helyére kerülhet irodalmunkban.


A merénylet angyala
2.000 Ft
Bulvár szappanoperett-ária / Svetislav Basara / traN(S)akció

Svetislav Basara A merénylet angyala című regénye Juhász Attila fordításában: szerzője egyfajta görbe tükröt tart a közép-európai népek és a történelem elé – a halott Ferenc Ferdinánd diktálja visszaemlékezéseit túlvilági írnokának, amelyben nemcsak a múltat, hanem a jelent is értelmezi...bővebben


A mi porunk
2.000 Ft
Velünk történt IV. / Bordás Győző

Bordás Győző egyszerű és pontos mondatokat ír. Erről az új könyvéről is elmondható az, ami teljes munkásságáról: mindig saját környezetével, életével, a vajdasági élettel foglalkozik. A novellái is dokumentumnovellák, a képzőművészetünkkel, irodalmunkkal, kultúránkkal foglalkozó írásai, még a búcsúztatói is szinte kizárólag vajdasági alkotókról szólnak...


A milliomos könyve
3.890 Ft
Stefan Banulescu

„Ez a regény a próza ünnepe, az elbeszélés művészetének és tudományának olyan áradása, amilyent ritkán látni, az írás egyfajta diadala a világon. Erénye nemcsak az, hogy oldalain rendkívül hitelesen és elbűvölően megjelenik és kialakul egy világ, egy ritka varázslatos világ, a dél, a fennsík, a mocsarak, a bizánci maradványok és a török szokások világa, hanem az is, hogy ebben az elbűvölő világban varázslatos szereplők születnek, olyan életrajzokkal, cselekedetekkel, gesztusokkal, mesékkel és gondolatokkal, amelyek megőrjítenek, legalábbis olvasás közben. Olyan őrület ez, mint a szerelem. Amikor elmélyülsz A milliomos könyvében, elkerülhetetlenül boldog vagy. Remélhet egy könyv ennél többet?” Filip Florian

 


A mirigy esztendeje
3.800 Ft
Szemlér Ferenc / Történelmi regények

A könyv címe talán megdöbbenti a mai olvasót, mögötte ugyanis egy szó jelentésváltozása húzódik meg. Szemlér Ferenc történelmi regényében ugyanis a mirigy nem más, mint a pestis 18. századi erdélyi neve. A lipóti diplomát 1691-ben az erdélyi rendek is elfogadták, s ezzel a katolikus restauráció előtt szabad út nyílt. A többnemzetiségű és -felekezetű Brassó e regénycselekmény tere, az a város és vidéke , amely szászok, magyarok, románok, csángók olvasztótégelye, de e nemzetiségek érdekirányultságait a felekezeti hovatartozás jelentősen átszínezi...bővebben


A most
1.900 Ft
Gál Sándor

Gál Sándor a szlovákiai magyar irodalom egyik meghatározó egyénisége. Sok műfajú alkotó. Az AB-ART Kiadó 2000-ben kezdte meg – a több mint ötszáz lapot kitevő Versekkel – összegyűjtött műveinek tíz kötetre tervezett kiadását. Azóta általában évenként megjelenik egy-egy reprezentatív kiállítású és gazdag tartalmú kötete. Ebből a tucatnyi könyvből nemcsak arról bizonyosodhatunk meg, hogy Gál Sándor költőként, novellistaként, szociográfusként és publicistaként egyaránt a szlovákiai magyar irodalom kiemelkedő alkotója, hanem arról is, hogy a magyar kultúra olyan önzetlenül cselekvő mindenese is, aki tevékeny és meghatározó résztvevője a legkülönfélébb magyar kulturális szervezeteknek és eseményeknek...bővebben


A múló évek útján
2.400 Ft
(Elbeszélések, karcolatok) / Weinrauch Katalin / Kárpátaljai Magyar Könyvek

"Weinrauch Katalin új novelláskötete érdeklődésre tarthat számot az olvasók körében. A szerző ismét megpróbálja megfejteni a csodát: hogyan tud megmaradni egy maréknyi kárpátaljai magyar szülőföldjén, az anyanyelv végvárában. 


A műlovarnő
2.400 Ft
Uršuľa Kovalyk

Uršuľa Kovalyk (1969, Kassa) a legismertebb kortárs szlovák szerzők egyike, műveit angol, cseh, arab, hindi nyelvre is lefordították, eddig három könyve jelent meg magyarul (Travesztia show, Nő a turiból, A hűtlen nők utálják a tojást). A Hajléktalanszínház alapítója, szabadúszó író, jelenleg Pozsonyban él. A műlovarnő című regényével elnyerte a Bibliotéka nemzetközi könyvkiállítás fődíját...


A munkáról, a halálról
3.490 Ft
Ludwig Hohl

"Hohl gondolkodó, mi, ha a gondolkodást pontosan meghatározzuk, nem vagyunk azok. Hohl szükségszerű, mi véletlenszerűek vagyunk. Mi dokumentáljuk az emberit, Hohl szaván fogja azt. Nehéz őt kibírni. El kell őt fogadnunk, hogy megérthessük, amit tesz. Aki magának követeli az igazságot, az másoktól is elvárja. Ha hátat fordítanánk neki, saját magunknak fordítanánk hátat. Sok írót ismerek, de Ludwig Hohl az egyetlen, akivel szemben lelkiismeretfurdalásom van. Képtelen vagyok felnőni hozzá." (Friedrich Dürrenmatt)


A mutatvány díjtalan
1.900 Ft
Szonettkoszorú / Sinkovits Péter

Sinkovits Péter vajdasági költő legújabb kötetét vehetjük kézbe, melyben szonettkoszorúit olvashatjuk, magyarul és szerb fordításban, Mezei Erzsébet monotípiáival.


A nádor asszonyai
3.490 Ft
Ugron Zsolna

Báthory Anna története folytatódik…

Az erdélyi fejedelem szenvedélyes, lázadó húga, akinek politikai játszmákkal teli fiatalságát az Erdélyi menyegző című regényéből megismerhettük, most vagyonától és birtokaitól megfosztva vándorol a világban. Hol a lengyel király, hol a nádorrá lett Esterházy Miklós számára hozza a híreket a török portáról vagy a császári udvarból. De nem ő az egyetlen asszony, akinek bűvköréből a nádor nem tud szabadulni. Az ország újraegyesítéséért fáradozó férfi kínzó aggodalommal gondoskodik gyermekei anyjáról, a gyenge idegzetű Nyáry Krisztináról, miközben anyósának, a komoly alkukat kikényszerítő Várday Katának is igyekszik megfelelni. Hogy hatalmát megőrizze és családját is megóvja a változékony történelmi időkben, Esterházy újra és újra Báthory Annához fordul segítségért.De lehetséges-e önzetlenül támogatni azt a férfit, aki valaha elutasította Anna szerelmét? Meddig képes egy asszony megbocsátani? Hogyan lesz a nagyhatalmú Báthoryak csillagából királyi udvarok kémnője? Hol találhatja meg boldogságát egy magányos, száműzött nő? Gyógyít vagy mérgez a Báthory-gyűrű? Ugron Zsolna korhű regényében, az Úrasszonyok trilógia második kötetében meglepő fordulatokkal teli történetben meséli tovább hősnői s hősei sorsának beteljesedését.

Ugron Zsolna, író, újságíró. 1978-ban született Kolozsváron, Budapesten él. 2010-ben megjelent első regénye, az Úrilányok Erdélyben hónapokig vezette a sikerlistákat. Az Úrasszonyok trilógia első kötete, az Erdélyi menyegző az utóbbi évek egyik legnépszerűbb magyar regénye volt.


A napsütötte sávban
1.200 Ft
Petőcz András / Ister Kortárs Írók

Három hónapig aludtam egy kollégium nyolcadik emeleti szobájában. Aludtam, aztán néha futottam egy közeli parkban, egyébként meg nem csináltam semmit. Mondhatnám így is: rengeteg minden történt velem ez alatt az idő alatt. És legfőképpen pedig: megtanultam lazán és titokzatosan mosolyogni. Ez a könyv ennek a háromhónapi semmittevésnek az igaz története. Petőcz András


A nyomorék
1.900 Ft
Drámák és hangjátékok / Faragó Attila

A kötet címadó színjátékát az Újvidéki Színházban "A lappangó" címmel mutatták be, Merő Béla rendezésében. A kötet több hangjátékot is tartalmaz.Részletes keresés