Betöltés...

Szépirodalom

Kínálatunk egyik legjelentősebb része a szépirodalom. Kortárs és klasszikusnak számító határon túli szerzők versei, prózái, esszéi, publicisztikái, drámái, illetve antológia kötetek.

 


A hologram hintóján
2.200 Ft
Regény / Sinkovits Péter / Vulkáni Helikon

Sinkovits Péter (1946) zentai író, újságíró és publicista, Herceg János Irodalmi díjas.


A homályban maradás ösztöne
3.790 Ft
Képes regény / Hajdú Farkas-Zoltán

Hajdú Farkas-Zoltán műve, egy tervezett regényfolyam első része sokműfajú alkotás. Maga a szerző a „képes regény” alcímmel látja el, ez annyiban mindenképpen igaz, hogy Vidák Zsolt képei valóban nem csupán illusztrációi a szövegvilágnak, azaz semmiképpen sem pusztán egy képregénnyel állunk szemben. A homályban maradás ösztöne másrészt viszont dokumentumregény, amennyiben külső cselekménye nem más, mint „egy budapesti ószeren feltűnő családi levéltár darabjainak időrendi bemutatása: 1876-tól 1970-ig”, Ezt állítja a bevezető sorokban Hajdú Farkas-Zoltán, de kérdés, mennyiben hihetünk neki? (Bán Zoltán András)


A huszonnégyes év
1.700 Ft
Patrik Ouředník

Patrik Ouředník napjaink cseh irodalmának Milan Kundera mellett a legtöbbet fordított szerzője. A Huszonnégyes év a memoárirodalom történetének egyik legszórakoztatóbb alkotása. A groteszk, abszurd, banális és humoros momentumok sokasága nem mindennapi hitelességgel és hatásossággal jeleníti meg egy vaskalapos, félelmetességében is nevetséges diktatúra hétköznapjait.


A hűtlen nők utálják a tojást
2.400 Ft
Uršula Kovalyk

Nők és fér(c)fiak. Kapcsolatok, vonzások és függőségek. Szerelem és gyűlölet, ártatlanság és agresszió. Uršula Kovalyk elbeszéléseinek szereplői olyan emberek, akikkel mi is találkozunk, de nem biztos, hogy meglátjuk a kép mögött a történetet, amit az írónő sziporkázó humorral, iróniával, emellett megértéssel is fogalmaz meg. Annak ellenére, hogy nehéz, néha elviselhetetlen női sorsokat tár elénk. Olyan egyszerű természetességgel, mint ahogy az ember írni tud. Az író ember, vagyis az író nő. Mivelhogy mindehhez a női szem és a női tapasztalat is elengedhetetlen. Mert másféle elemeiből állítja össze a világot, és másféle ruhába öltözteti az embert, akár férfi, akár nő az illető...bővebben


A kalotaszegi Madárleány
2.990 Ft
Legendás kalandregény / Hover Zsolt / Irodalmi építőkövek sorozat

"A kalotaszegi Magyargyerőmonostor középkori templomának napórája különös játékot űz a templomkertben megpihenő Katinkával: visszarepíti az időben és belecsöppen a templomépítés és a tatárjárás időszakába...


A karácsonyi hangyalka
1.900 Ft
Tamás Tímea

Sajátos képiség, érzékletesség, humorral oldott patetikusság, játékosságba szelídülő komolyság - ezekkel a jelzőkkel lehet illetni Tamás Tímea líráját, s ezek jellemzik legújabb kötetét is. A kötet költői és létbeli monológként, variációs szerkezetként is működik, úgy is olvasható. Egy-egy metafora füzérként futja, fonja át a versek térségeit, mintegy beszőve, beleszőve a veszendő és örök és mégis egyetlen életet – s voltaképpen az égit és a földit is, méghozzá a „hangyalét” perspektíváján át.


A kék sámán
2.400 Ft
Vosganian, Varujan

Ezek az alkotások valamilyen energiafölöslegből származnak, s hogy míg a világban egyes dolgok a hiány nyomására jelennek meg, addig az ő versei a külvilág gazdagságának megmentésére tett kísérletek, amelyet - egyébként - enélkül az enyészet fenyegetné.


A kék szifon
2.490 Ft
Urs Widmer / Svájci írók

A könyv főhőse beül a bázeli vonatba, hogy hazautazzék, s egyszerre csak a múltban találja magát, gyermekkora családi házában. Minden a régiben, még a kék szifon is ott csillog apja borosüvegei között. Éppen csak a betoppanó, furcsa alakot nem ismerik meg eltűnt fiacskájukért aggódó szülei. Izgalmas, többsíkú időutatás kezdődik.


A kék tempó
1.400 Ft
Varga Melinda / Start Könyvek

A kolozsvári szerző első kötetébe erotikus verseit gyűjtötte egybe. A szemérmességet nélkülöző szövegek a test vergődésének, a lélektől való eltávolodásának látleletei.


A kényelmetlen hős
1.980 Ft
Jancsó Miklós

"Ki tudja, kik fürödtek a kolozsvári Belvedere Szálló medencéjében, és kik edzettek a tornatermében a nyolcvanas években? Milyen volt a "vizionálás" ezekben az években a szilveszteri kabaréműsorok előtt? Hogyan játszottak Rejtő Jenőt Muşatescu név alatt? Ki tudja, hol lakott Cs. Szabó László Angliában, és hol az édesanyja Kolozsváron? De ennél sokkal több is kiderül Jancsó Miklós A kényelmetlen hős című kötetéből, mely talán "méltánytalanul" is viseli magán a humoreszk műfajmegjelölést...bővebben


A képzelet ráfogásai
1.400 Ft
Szlovákai magyar széppróza 2004 / Keserű József (szerk.)

A hagyományteremtő szándékkal készült kötet az elmúlt két évben publikált felvidéki prózai művekből ad válogatást.


A kert labirintusai
1.800 Ft
Versek / Bencsik Emese / Gemma

Bencsik Emese verseskötetének már a címében felrémlik, a kézirat versanyaga elé illesztett mottó pedig még egyértelműbbé teszi, hogy költeményei hangsúlyozottan mitikus világot határolnak be. Keresztény és hindu mítoszok elemei, allúziói, azaz az (ókori) európai kultúra mitikus hősei és jelenségei, valamint a távol-keleti mítoszok örök idejűsége és mitikus tere jelenik meg a versekben, s ez a mítoszi örök idejűség és tér alakítja a kert fogalomkörét is mitikussá. Mintha időn és téren vagy végtelenített időben és térben lennénk. A mitikus és intellektuális verstér azonban egyben szenzuális is, ugyanakkor erőteljesen közérzeti telítettségű.


A keselyű hava
1.300 Ft
Bárczi Zsófia / Kenguru Zsebkönyvek

A fiatal, nagy tehetségű szerző novellái. … A kötetben megjelent novellák három hívószó mentén jellemezhetők: a csoda, a titok, a képszerűség. A művekben visszatérő motívumnak számít a csoda, a természetfelettinek vagy földöntúlinak minősülő események, személyek és tárgyak: visszajáró halottak, az embereket kísértő ördög, a varázsmesék világát idéző tájak, figurák és eszközök (Amikor Fánnit majdnem elvitte az ördög, Jolán néném és a világvége, A keselyű árnyéka). …


A kettézárt falu
5.000 Ft
Dokumentumregény - Harmadik, javított, bővített kiadás / Zelei Miklós

Két időzóna egy faluban. A falu egyik felében, Nagyszelmencen az Európai Unió, Szlovákia. A másik felében, Kisszelmencen Ukrajna. Itt a kijivi idő a hivatalos, ott a közép-európai. De a kisszelmenciek is a közép-európai szerint élnek. Az első világháború végéig az Ung vármegyei Nagyszelmenc-Kisszelmenc ikerfalu Magyarország szerves része volt. A Párizs környéki békeszerződésekkel Csehszlovákiához került. 1938-1944 között újra Magyarországhoz tartozott...bővebben


A Kezdet s az Egész
2.500 Ft
Cselényi László / Magyar Antaeus Könyvek

A 70 esztedős költőt köszönti a kiadó ezzel a kötettel, amely válogatott verseit tartalmazza. Ez a válogatás különbözik az elmúlt jó másfél évtized hasonló válogatásaitól, vagy változatoktól, hiszen Cselényi László a rendszerváltozás éve, tehát 1989 óta nem ír új verseket, hanem úgynevezett változatokat készít a korábbi verseire. Ezek, mint előszövegek vagy előtextek, bizonyos értelemben afféle hipertextet alkotnak, és e szövegváltozatoknak egy elképzelt összefoglalása ez a most megjelent válogatás, A Kezdet s az Egész. A cím egyébként arra a herakleitoszi axiómára utal, mely szerint a kezdet több, mint az egésznek a fele.


A kóklerek forradalmai
2.400 Ft
Öt dráma / Soóky László

A szerző öt drámája jelent meg a Media Nova M gondozásában, a dunaszerdahelyi Nap Kiadó közre-működésével. Kiss Péntek József elő-szavából idézünk. „A drámai szöveg mindig kétszer születik meg. Először akkor, amikor megírják, és/vagy kiadásra kerül. Másodszor pedig akkor, amikor eljátsszák. Mindkét megszületés nagyon fontos, de mivel tájainkon, meg – tartok tőle, hogy – másutt is, elég kevesen olvasnak drámát, így a második megszületés a fontosabb...bővebben


A költő pokoljárása
1.800 Ft
Ion Deaconescu

Ion Deaconescu költészete az én állandó keresésének története, mindenhol, de elsősorban egy könnycseppben. (Guillevic) Ion Deaconescu 1947-ben született Tg. Logreştiben. A bukaresti egyetem filológia tanszékén szerez diplomát. 1975-ben jelenik meg első verse a Flacăraban. 1981-ben jelenik meg első verseskötete Aparat de fotografiat sufletul címmel a jászvásári Junimea Kiadónál. 1984 és 1990 között a román nyelv és kultúra lektora a skpojei, újvidéki és belgrádi egyetemeken. 15 kötetet publikál. Több nyelvre fordították. 1990-ben megalapítja Karjován az Europa Könyvkiadót. A krajoai egyetem tanára. Számtalan román és nemzetközi díj birtokosa.


A kopasz város
2.160 Ft
Pongrácz P. Mária

Lehet-e bolond egy lepedő, gonosz egy asztal, kopasz egy város?

Pongrácz P. Mária finom rajzú, sejtelmes szálakkal átszőtt történeteiben sokszor különös, fenyegető jelentést kapnak egyszerű használati tárgyak, egzisztenciális csapdává változik a megszokott környezet.

Kisemberek vergődnek könyörtelen élethelyzetükben, birkóznak a múlt és a jelen árnyaival – önmagukkal. A temesvári írónő modern, prózai balladáiban hol a valóság elviselhetetlenül abszurd, hol a viaskodó lélek káprázata írja felül a realitást.

E borzongató villódzás lidérces fényében kel életre a bolond lepedő, a gonosz asztal, a kopasz város.


A kör négyszögesítése
3.400 Ft
Összegyűjtött versek / Mandics György

Ez a kötet Mandics György 75. születésnapjára készült, és válogatott verseit tartalmazza....


A Korunk kapui 1959 (1957) - 1965. (március)
2.300 Ft
Szubjektív történet I. / Kántor Lajos

A neves erdélyi folyóirat történetének 1959 és 1965 közötti időszakát dolgozza fel a kötet folyóiratbeli közlésekkel, levelekkel, egyéb, többek közt titkosszolgálati iratokkal dokumentáltan.Részletes keresés