Betöltés...

Székelyudvarhely zenei múltjából

Farkas Sándor - Zsidó Ferenc

A Palló Imre Művészeti Szakközépiskola 30 éve 1971-2001


Ár: 1.500 Ft

Raktáron

Palló Imre Alapítvány, Székelyudvarhely
150 x 210 mm, fűzött, 148 oldal
Kiadás éve: 2002

Antikvár könyv

A művelődési élet jelentősebb eseményeit mindig ünnepnapokként tartjuk számon, mert művészi megnyilatkozásokhoz kapcsolódnak. Székelyudvarhely zenei élete mindkettőben gazdag volt - a korabeli és napjainkbeli sajtóban egymást követik a művészi eseményekről hírt adó tudósítások: hangversenyek, műkedvelő- és fillérestélyek, zenés- irodalmi összejövetelek, egyházi rendezvények, operaelőadások, operettbemutatók, ének- és zenekari találkozók helyi és vendégművészek vagy műkedvelők fellépésével. Zenei életünk gyökereit az énekoktatásban találjuk: az iskolákban folyó zenei élet, a kórusok és zenekarok fellépései, valamint a tanulók részvétele a város művelődési életében magokat vetettek: egyre többen érezték, hogy szívesen énekelnének közösségben, és így érlelődött meg olyan egyesületek alapításának gondolata, amelyek összefognák a muzsikálni vágyókat. A kisszámú szakember mögé a műkedvelők százai sorakoztak fel, és ez nemcsak a zenei élet hírét kapta szárnyra, hanem fokozatosan emelte a város művelődési életének tartalmi színvonalát is.

Az első lépést Baczkamadarasi Kiss Gergely, a Református Kollégium igazgatója (1768-87) tette meg: "Nagy figyelmet fordított az énektanításra is. Mindegyik osztályba énektanítót tett. Felállította az első énekkart, a HARMONIA-t egy praeses vezetése alatt, aki mellett még bizonyos énekfajokra külön praeses volt. Van említés jegyzőkönyveinkben, hogy némely tanulók hangszeren is gyakorolták magukat. " - írta Gönczi Lajos A Székelyudvarhelyi Evangélikus Református Kollégium múltja és jelene című tanulmányában. A Kollégium igazgatója tehát a szokástól eltérően a hangszeres zenének már akkor jelentőséget tulajdonított; sajnos több adat híján a zenekari tevékenység kezdetének időpontja ismeretlen: csak 1871-től, a Kollégium első évkönyvének megjelenésétől tudjuk rendszeresen nyomon követni az udvarhelyi zenei élet eseményeit. Részletes keresés