Betöltés...

Székely Oklevéltár. I. kötet.

Demény Lajos - Pataki József (szerk.)

Udvarhely Széki Törvénykezési Jegyzőkönyvek 1569-1591 - Új sorozat


Ár: 3.000 Ft

Raktáron

Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár
175 x 245 mm, kötött, 396 oldal
Kiadás éve: 1983

A Székely Oklevéltár új sorozatát a XVI. századból fennmaradt udvarhelyszéki törvénykezési jegyzőkönyvek közzétételével indítjuk. Ez a sorozat is szerves részét alkotja a romániai történeti forráskiadványoknak. Kötetünk a bukaresti Nicolae Iorga Történettudományi Intézet Nemzetiségtörténeti Osztályának gondozásában készült a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem, a Történettudományi és Régészeti Intézet, valamint az Állami Levéltár szakembereinek támogatásával. Az előmunkálatok során mindvégig élveztük a marosvásárhelyi, csíkszeredai, székelykeresztúri, kézdivasárhelyi, sepsiszentgyörgyi, gyergyószentmiklósi és mindenekfölött a székelyudvarhelyi múzeum segítségét. A kötet tehát a szoros es jól megszervezett együttműködés eredménye. Ez tette lehetővé, hogy viszonylag rövid idő alatt a hazai marxista forráskiadványokkal szemben támasztott követelményeknek megfelelő korszerű sorozat indulhasson. A széles összefogás ezen gyümölcse is tükrözi azokat a kedvező feltételeket, amelyeket szocialista rendszerünk teremtett a történetkutatás minden vonalán, beleértve a nemzetiségtörténetet is. Mind az egyes országok történetkutatásának, mind a történetírás különböző területein elért eredményeknek fontos ismérve a forráskiadás színvonala.Részletes keresés