Betöltés...

Sorsfordulások rítusai a székely-magyaroknál II.

Balázs Lajos

Az én első tisztességes napom - Párválasztás és lakodalom Csíkszentdomokoson


Ár: 4.700 Ft

Raktáron

Pallas-Akadémia, Csíkszereda
170 x 235 mm, kötött, 448 oldal
Kiadás éve: 2014
ISBN: 9789736653810

"Balázs Lajos könyve óriási pozitív meglepetés: nemcsak a romániai magyar, hanem az egész néprajzkutatás leggazdagabb, legterjedelmesebb lakodalmi monográfiája. A párválasztásnak és lakodalomnak olyan mélyrétegeit tárja fel, amelyekre a kutatók eddig nem gondoltak, vagy éppen csak céloztak; mindezek között már-már hihetetlenül szövevényes és a felfedezés erejével hat a szokáskör hiedelemanyaga. Ezzel együtt azonban a szerző, lépésről lépésre haladva, a szokáskör minden kis és nagy mozzanatát nomografikusan kimeríti, a részeket az összefüggésekbe és az egészbe illeszti. Módszerei a legegyszerűbb és legmeggyőzőbb adatközléstől vagy adathalmozástól a legmodernebb eljárásokig váltakoznak, sorozatnyi segédtudománnyal (szociológia, statisztika, lélektan, stb.) is megerősítve, mindig a szükségleteknek, a közvetlen és általános kutatási feladatoknak és céloknak megfelelően A kézirat megjelenése néprajztudományunk óriási nyereségét jelenti." (Faragó József, akadémikus) 

Hármas könyvbe rendezte korábban megjelent szokásmonográfia-sorozatát dr. Balázs Lajos, Csíkszentdomokos átmeneti szokásainak kutatója, munkáját kiegészítve újabb kutatásainak eredményeivel, e felhalmozott tudás- és tapasztalatanyag révén megfogalmazott következtetésekkel. Az én első tisztességes napom - Párválasztás és lakodalom Csíkszentdomokoson című kötet, a sorozat második része, választott címe az egyén első nagy társadalmi felértékelődésének metaforája. A monográfia szándéka érzékeltetni, megvilágítani a házasság, mint sorsforduló megvalósulásának három szintjét: polgári (hivatalos, állami) esküvő, egyházi esküvő és lakodalom. Dr. Balázs Lajos csíkszentdomokosi hármas könyve a magyar nyelvterület nyolc egyetemén ajánlott bibliográfia, idézettségük sokkal magasabb, mint bármely más néprajzi kiadvány. A könyvet a nagyközönségnek is szánjuk, ugyanis tudományos rigorozitása mellett rendkívül olvasmányos, a szokások leírása által egy letűnőfélben lévő kultúrát, tudást elevenít fel az olvasóban, fogódzót ad ahhoz, hogy emberibben viszonyuljunk életünk meghatározó eseményeihez.Részletes keresés