Betöltés...

Sáros Turóc vármegye nemes családjai

Szluha Márton

Felvidéki nemes családok II.


Ár: 16.990 Ft

Raktáron

Heraldika Kiadó, Budapest
215 x 300 mm, kötött, 888 oldal
Kiadás éve: 2008
ISBN: 963-9204-46-3

A Felvidéki családok II. kötete követi az 1. kötetnél alkalmazott elveket és az ott alkalmazott gyakorlatot. Ennek megfelelően az ott hangoztatottak jelentős része jelen kötetre is érvényes. Szerző szeretné ugyanis közkinccsé tenni az eddigi, a Felvidék családjainak körében végzett kutató munkáját. Ez természetesen nem terjed ki minden családra. Az egyes családok kutatása sem teljesen befejezett. Alapot kíván adni viszont az érdeklődők számára a további, hiteles adatokra támaszkodó kutatáshoz. Napjainkig természetesen csak ott terjednek a családfák, ahol ezt a család tagjaitól megszerezni sikerült. Lehetőséget kínálnak viszont azoknak, akik az adott család hiteles leszármazottai, hogy a kapcsolatot megkeressék.

A Heraldika Kiadónál eddig megjelent genealógiai művek egy-egy megye teljes levéltári anyagát igyekeztek feldolgozni, vagyis a megyében nemesi státusban élt minden család ismertetésére kiterjedtek. Természetesen az ismertetés mértéke a genealógiai irodalomtól, a szaktudomány ismereteitől, a család általános ismertségétől és a levéltári anyag terjedelmétől egyaránt függött. Általános mérceként az 1754/55 évi országos nemesi összeírás szolgált. Sajnos egy megye családtörténetének hasonló mélységű feldolgozása évek munkáját igényli. Szerző belátva, hogy az emberi élet véges, kénytelen volt szakítani az eddig követett gyakorlattal. Kutató munkáját ezúttal tehát a fent vázolt korlátokkal bocsátja közre. A közölt adatok azonban minden tekintetben hitelesek, alapul kívánnak szolgálni a hiteles családtörténet szerencsére egyre szaporodó kutatói számára. És éppen ez volt szerző célja. 

Verbói Szluha Márton szerző (1936) budapesti genealógus. Kőszegen tanult, majd építészmérnöki diplomát szerzett. Tagja a Magyar Történelmi Társulat Archeográfiai, Heraldikai és Genealógiai Szakosztályának. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság választmányi tagja, majd alelnöke.

A „FELVIDÉKI NEMES CSALÁDOK II.” a nemes családok leszármazását taglaló újabb kötete, amely két megye nemes családjait taglalja egy kötetben. A kötet a magyar múlt egy-egy területének történetét segíti feldolgozni. A nemes családok gyakorolták a teljeskörű jogokat, vezetői voltak a megyének, így történetük a megye történetének megismeréséhez nélkülözhetetlen adatokkal szolgálnak. A családok történetét a hagyományok írják. A hagyomány atyáról fiúra száll és az emlékezet megszépítő szűrőjén keresztül lassan, de biztosan torzul. Az emberi emlékezet ugyanis szívesen idézi fel a dicső történeteket, az események történelmi magját megszépíti, felnagyítja, elfelejti a kevésbé dicső tetteket és szereplőket, a hétköznapi eseményeket. Így napjainkra egy-egy családnak a története meglehetősen eltér a valóságostól, mert valósággal megdicsőül. A kiadványt számos színes címer, kastély, kúria fotója gazdagítja, valamint névjegyzék teszi könnyen áttekinthetővé.

 Részletes keresés