Betöltés...

Őrvidéki házinevek

Szoták Szilvia (szerk.)

Ár: 2.250 Ft

Raktáron

UMIZ - Magyar Média és Információs Központ, Alsóőr
153 x 215 mm, kötött, 80 oldal
Kiadás éve: 2017
ISBN: 978-615-00-0774-8

Balassa József egy 1905-ös tanulmányában "a Magyar Nyelvtudományi Társaság egyik legfontosabb feladatának azt tekintette, hogy a magyar népnyelv megismerését és a nép nyelvében lévő kincsek felkutatását egész erejével előmozdítsa. Meg kell tehát ismernünk a magyar nép nyelvét a maga eredetiségében és teljességében, s fel kell tárnunk a nép nyelvében rejlő kincseket, hogy hasznukat lássa a nyelvtudomány, az irodalom és a néprajz, a néplélektan tudománya egyaránt."

Ezt a több mint száz éves célkitűzést különösen fontosnak tartja az Imre Samu Nyelvi Intézet grémiuma a legkisebb nyugati magyar szórvány, a burgenlandi magyar népcsoport nyelvének vizsgálatakor. Így nem véletlen, hogy amikor 2015 tavaszán Posch Jenő felsőőri nyugdíjas mérnök - a helyi magyar hagyományok lelkes ápolója és régi népi eszközök gyűjtője - felkereste Kelemen Lászlót a felsőőri házinevek összegyűjtésének tervével, örömmel tettünk eleget kérésének. Különösen azért, mert a több száz éves archaikus dialektust beszélő őrvidéki magyar kétnyelvű népcsoport a nyelvvisszaszorulás folyamatának utolsó pillanatában van. Elmondása szerint az idősebb emberek még sok mindenre emlékeznek, így az ő ismereteik alapján dokumentálni tudnánk a házineveket az utókornak. A házineveket ma már csak az idősebb generáció használja egymás között. Funkciójuk szerint az elnevezések - német mintára - a településeken élő számos Seper, Kelemen, Pathy, Szabó, Györök, Farkas stb. családnévvel rendelkező személy megkülönböztetésére szolgáltak, hiszen ha nem tudták volna az adott személy házinevét vagy házszámát, aligha tudták volna könnyen megtalálni őket. A házinevek gyűjtésének már volt előzménye: Zsótér Irisz 2008-ban az Imre Samu Nyelvi Intézet Őrvidéki magyarokról őrvidéki magyaroknak címmel megrendezett konferenciáján a szigeti házinevekről tartott előadást. A témát tehát csak folytatnunk, mélyítenünk kellett. Ez alkalommal az alsóőri és a felsőőri kutatást végeztük el: Felsőőrben Gúthy Lászlóné, Alsóőrben Szoták Szilvia és Kocsyné Takács Ildikó gyűjtötte össze a névanyagot, ez utóbbi helyszínen a Magyar Nyelvstratégia Intézet támogatta a terepmunkát.Részletes keresés