Betöltés...

Pusztába kiáltott szó?

Jancsó András (szerk.) - Raffay Ernő (utószó)

Jancsó Benedek breviárium


Ár: 3.900 Ft

Raktáron

Jancsó Alapítvány
175 x 240 mm, kötött, 254 oldal
Kiadás éve: 2014
ISBN: 978-963-08-7761-9

Dr. Jancsó Benedek székely származású tudós-tanár életműve előtt tisztelegni kötelezettséget is jelent. Olyan küldetést, melynek hiteles vitele ráirányíthatja a nemzet iránt elkötelezett magyar közvélemény figyelmét a székely-magyar polihisztor munkásságára, hogy az életmű üzenetei által mutasson arra az útra, melyet magyar érdek vezérel és magyar értékek köveznek.

Ennek a célnak alárendelve került sor a Jancsó Alapítvány gondozásában, 2011-ben a Jancsó Benedek emlékezete című tanulmánygyűjtemény és 2012-ben az Alapítvány és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum közös kiadásában a Tanár tudósok - Tudós tanárok sorozatban Jancsó Benedek címmel egy monográfia közzétételére.

Az elkezdett utat járván, jelen kötetben egy válogatással szeretnénk gazdagítani az életmű feltárását és bemutatását, melyben a tudós elképesztő sokoldalúságát bizonyítandó; irodalmi, földrajzi, néprajzi, pedagógiai és politikai tanulmányok találhatók. Az írásművek kronológiai sorrendje elsősorban Jancsó Benedek életének, érdeklődési körének változását, ezáltal pályájának főbb ívét van hivatva szemléltetni. Jancsó Benedek pedagógiai, nemzetiségi és kisebbségtudományi munkásságának üzeneteit még korabeli méltatói is "pusztába kiáltott szóként" jellemezték, halála után 80 évvel mégis látjuk nézeteinek hihetetlen igazságát és aktualitását. Nemzetünk szempontjából tragikus, hogy történelmi tényekre alapozott vészjelzéseit az I. világháborút megelőző évtizedekben nem vették komolyan a Monarchia irányítói.

A Jancsó Benedek Társaság által 1931-ben kiadott Jancsó Benedek Emlékkönyv előszavában Asztalos Miklós történész, a könyv szerkesztője így ír: "Jancsó egész munkássága a tudományos munka és a magasabbrendű publicisztika ideális összevetésének az eredménye volt ... " E megállapításnak a bizonyítékát kívánja szolgálni összeállításunk. 

A könyv húsz fejezetet tartalmaz Jancsó Benedek kifogyhatatlan tárházából, végig követve életét és tevékenységét. Emellett négy könnyed, vidám történet színesíti Jancsó Benedek komoly írásait. Ugyan sokan nevezték küzdelmes életének üzeneteit a könyv címeként választott kérdő mondattal, de a Jancsó breviárium elolvasása után biztosak lehetünk benne, hogy életművének mindegyik része maradandó, mert hiteles. Jancsó Benedek egyes megállapításai 90-100 év távlatából is hihetetlenül aktuálisak és a magyar emberek tudását gyarapítják. Élete és működése nagyszerű példája annak, hogyan állítja tudását és személyiségét hazája feltétlen szolgálatába egy székelymagyar tudós a XIX-XX. század legnehezebb éveiben.

Dr. Jancsó Benedek (1854–1930), akinek az életútját, a nemzet haladásáért és a székelységért végzett munkásságát – majd hetvenévnyi elhallgatás után – most kezdjük újra megismerni és fölfedezni. Igazi tudós tanár volt: irodalomtörténész és nyelvész, írt publicisztikát, tanulmányokat és történeti munkát, alapított és szerkesztett folyóiratot, ismerte az oktató-nevelő munka, valamint a népművelés elméletét és gyakorlatát, dolgozott az oktatásirányítás, a kultúrpolitika területén, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai közé választotta, a kisebbségpolitika és nemzetiségi ügyek elismert szakértőjének számított egész Európában. E néhány kiragadott példa is jól érzékelteti, milyen meghatározó szerepet töltött be a magyar szellemi életben és művelődésben.Részletes keresés