Betöltés...

Pozsony megye helyrajzi és statistikai leírása.

Czilchert Károly

Ár: 3.800 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
145 x 205 mm, kötött, 234 oldal
Kiadás éve: 2012

Az eredetileg 1873-ban megjelent megyemonográfia hasonmás kiadása.

„Nemzetünk összes anyagi és szellemi életét leghívebben a tárgyilagosan felfogott, s melléktekintetek nélkül irt helyrajzi és statistikai mongraphiák tükröztetik vissza. Az országos m. k. statistikai hivatal hivatása öntudatában addig is, mig a tudomány feladatához képest ily művek közzétételének és terjesztésének élénkebb szükségérzetét az illető helyhatóságokban sikerrel felköltheti : saját kültagjait hivta fel, hogy honismertető munkáik benyújtása által magukat a statistikai, majdan meginduló magvasabb monographia-irodalom úttörőiül felavatni ne késedelmezzenek.

Hogy a jó helyrajzi és statistikai monographiák szerkesztése napjainkban, - midőn ilyeket még alig mutathatunk fel - különféle, nehezen leküzdhető akadályokkal találkozik, a munka természetében leli magyarázatát. Azok, kik ennek előtte magukat ilyenek készítésére elszánták, mint : Bél Mátyás, Bartholomaeides, Szirmay vagy az ujabbi időkben Mocsáry Antal, Rupp, Palugyay stb. akaratuk ellenére is történetet írtak.” Részletes keresés