Betöltés...

Politikai Magyarország I-IV.

Szász József (főszerk.)

Ár: 49.000 Ft

Raktáron

Anonymus Történelmi Könyvkiadó Vállalat, Budapest
180 mm x 280 mm, aranyozott bőr és pergamen kötés, 1871 oldal, fekete-fehér fotókkal és rajzokkal, színes mellékletekkel illusztrált
Kiadás éve: 1914
Illusztrátor: Bardócz Árpád

Korának megfelelő, jó állapotú antikvár könyv.

  1. kötet  Magyarország története az Arany Bullától 1795-ig
  2. kötet  Magyarország története Ferencz császár korától 1910-ig
  3. kötet Magyarország politikai élete
  4. kötet 1. Politikai pártok története / 2. Politikai és parlamenti lexikon

Részlet az előszóból:

„Nemzetünk alkotmányos küzdelmeinek politikai ismertetését találja e könyvben az olvasó. Azoknak a harczoknak a leírását, amelyeket őseink alkotmányos szabadságaink fennmaradásáért, államiságunk egységeért, nemzeti függetlenségünk megerősítéseért évszázadokon keresztül folytattak.
Ez a könyv tanúságtétel akar lenni annak a bizonyságára, hogy a magyar nemzet jó és rossz napokban, korrupczió és megfenyegetés, csábítás és erőszak bomlasztó eredményei daczára is mindig egy végső czél felé törekedett: megtartani az állami élet önállóságát, és csorbítatlanul megőrizni az ország területi épségét.
Ahány lapja van e könyvnek, mind ennek az igazságát hirdeti. Kevés nemzete van a világnak, amely ilyen történelemmel dicsekedhetik. Gazdasági erőinket gyakran sorvasztották ezek a küzdelmek. De ki tudja, lett volna-e egyáltalán szükség a gazdasági erők táplálására, ha ez évezredes küzdelmekkel nem biztosítottuk volna magának a nemzetnek, a függetlenül élő magyar politikai nemzetnek életét? Más nemzetek nyugodtan dolgoztak, mi pedig küzdöttünk, vért vesztettünk. Más nemzetek tovább építették államuk alapjait. Nekünk örökösen védelmezni kellett ezeket az alapokat.
És nemcsak kellett védelmezni, hanem védelmeztük és fenn is tartottuk. […]”
 Részletes keresés