Betöltés...

Nyitra vármegye nemes családjai II. kötet

Szluha Márton

II. Kötet - L-ZS


Ár: 15.000 Ft

Raktáron

Heraldika Kiadó, Budapest
205 x 290 mm, kötött, 794 oldal
Kiadás éve: 2015
ISBN: 963 9204 34 X

Nyitra megye családjai történetének anyaga igen terjedelmes, így kezdettől világos volt, hogy már csak kezelhetőségi okokból sem fér bele egy kötetbe. Ezek után immáron csak az volt a kérdés, hogy a két kötet egyszerre, vagy időben eltolva jelenjék meg. Különféle megfontolások figyelembe vétele alapján az eltolt megjelenés mellett kellett dönteni. Egy összefüggő téma két részben történő kezelése mindig azt a veszélyt rejti magában, hogy ellentmondások adódnak a két rész között. Bár a második kötetben változatlanul betartottuk az első kötetben követett módszereket, mégis félő volt, hogy a második kötetben tárgyalt családok egyes adatai ütköznek az első kötetben szereplőkéveI. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy ezt sikerült elkerülni. A második kötetben ismertetett családfákon csak néhány jelentéktelen adat került napvilágra, amely az első kötetben szereplő családok személyi adatait bővíthette, vagy módosíthatta volna. Elsősorban egy-egy házastárs szülei, vagy esetleg valamely életrajzi adat kiegészítéséről van szó. Ezeket könnyű megtalálni, így az ilyen természetű kiegészítéseket külön nem soroljuk fel. Ha néhány esetben mégis lényeges adat került felszínre, akkor azt a pótlásban, a könyv végén ismertetjük. Szerencsére a Dubniczky családot kivéve olyan információ nem adódott, amely az első kötetben közöltek módosítását tette volna szükségessé. Néhány táblát azonban helyesbítésül ismételten közreadunk. Az Ernyey és a Kürthy családfa egy-egy tábláján történt helyesbítés így jobban áttekinthető. A névjegyzék ugyancsak a jelen kötetbe került, természetesen mindkét kötetre vonatkozóan egységesen. Áttekintve az első kötet előszavában és bevezetőjében közölteket, megállapíthatjuk, hogy azt most is változatlanul érvényesnek kell tekintenünk. Ha most mégis kitérünk egy körülményre, azt azért tesszük, mert az első kötet bevezetőjében foglaltakat szeretnénk aláhúzni, mintegy jelentőségében megemelni.  Részletes keresés