Betöltés...

Nyitra vármegye nemes családjai I. kötet

Szluha Márton

I. Kötet - A-K


Ár: 9.990 Ft

Raktáron

Heraldika Kiadó, Budapest
210 x 290 mm, kötött, 736 oldal
Kiadás éve: 2003
ISBN: 963-9204188

Az egyes megyék nemes családjainak történetét feldolgozó munkák Heraldika Kiadó által kezdeményezett sorozata újabb kötettel bővül. Ezúttal Nyitra megye nemes családinak története kerül a szíves érdeklődő kezébe. Közhelyszámba megy annak az ismétlése, hogy ezek a munkák a magyar múlt egy-egy területének történetét segítenek feldolgozni. A nemes családok gyakorolták a teljeskörű jogokat, vezetői voltak a megyének, így történetük a megye történetének megismeréséhez nélkülözhetetlen adatokkal szolgál. A családtörténet viszont a történelem nemes tudományának legingatagabb területe. A családok történetét a hagyományok írják. A hagyomány atyáról fiúra száll és az emlékezet megszépítő szűrőjén keresztül lassan, de biztosan torzul. Az emberi emlékezet ugyanis félrehord, szívesen emlékezik a dicső történetekre, az események történelmi magját megszépíti, felnagyítja, a kevésbé dicső tetteket és szereplőket, a hétköznapi eseményeket elfelejti. Így napjainkra egy-egy család története meglehetősen eltér a valóságostól, valósággal megdicsőül. Sajnos a genealógia kétes hitelességű művelői régen és most is rájátszanak az emberi sznobizmusra. Korábbi századokban meséből vett "ősökkel" gazdagították a felmenők sorát. Ma ellenőrizetlen, néha kitalált adatokkal, esetleg a névhasonlóság alapján vett előkelő kapcsolatokkal igyekeznek fényes családfákat barkácsolni. Számtalan gazdasági haszonra épített "genealógiai iroda" működik és él jól az emberi előkelőség iránti vágyból. Ennek ellensúlyozása csak a primer adatokra épített családtörténet megszerkesztésével lehetséges. A jelen mű a korábban megjelent művek kritikai feldolgozása mellett kizárólag levéltári forrásokra támaszkodik.

Nyitra megye nemes családjairól eddig nem készült összefoglaló mű. Egyedül a Magyarország Vármegyéi és Városai sorozat Nyitra megyét ismertető kötete tartalmaz egy rövid tanulmányt a tárgyról ifjabb Reiszig Ede tollából. A tanulmány azonban terjedelmi okokból csak a jelentős birtokú családokat említi. Mellette a Magyar Országos Levéltár és a Nyitra megyei Levéltár szolgáltatták a forrásokat. A Szlovákiában kialakított rendnek megfelelően utóbbi tartalmazza a megye területén működött egyházak anyakönyveit is. Szerencsére Nyitra megye levéltára igen jól rendezett állapotban van: Ez a XX. század első éveiben működött megyei levéltárosnak, Romhányi Jánosnak köszönhető. A levéltár ma is az általa felállított rendszerben, remekül kezelhetően, jól áttekinthetően működik. A NobiIitaria szekcióban a nemesi összeírások évek szerint az egyes nemes családokra vonatkozó adatok pedig ABC sorrendben sorakoznak a tárlókon. A levéltári rendet szerencsére újabb időkben sem változatták meg. A levéltár korábban Vágsellyén volt, majd néhány éve Nyitraivánkán működik. 1992-ben Kántor Klára ismertette a megyei levéltárat a Komárom-Esztergom megyei Levéltár Évkönyvében.  Részletes keresés