Betöltés...

Nyitra megye helyirása.

Nagy József

Ár: 3.800 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
180 x 255 mm, kötött, 150 oldal
Kiadás éve: 2013

Komárom Szigler, 1864 - Hasonmás kiadás

Történelmi vázlatok.

„Szülőföldem iránti szeretet , melyről Horatiussal mondhatom

llle terrarum mihi praeter omnes

Angulus ridet.

szolgáljon mentségül, ha számot nem vetve annyira képességemmel, mint akaratommal : megyénk történelmének leírásába is bocsátkozom; de valahányszor tünődni kezdtem ezen merényletem sikere felett, mindannyiszor lelkem elébe vezette emléktehetségem mindazon vidékek, romok ábráit, melyek megyénk területén mint rendithetlen honszeretetre intő mindannyi emlékoszlopok díszlenek; dicső szellemekként lebegtek el szemeim előtt azon férfiak alakjai, kik e földön egykor működtenek. A feledékeny jelen- és utókor közönyössége alól felmenteni honunk multját, az iránt felmelegiteni a hüledező kebleket minden honfinak kötelessége; ezen kötelesség teljesítéséhez akarok én is járulni csekély tollammal , és a régi ismert adatokat némely eddigelé még napfényre nem jutott részletesebbekkel, és csak megyénket iIIetőkkel toldani.” Cicero

Tartalom:

Történelmi vázlatok. - Nyitramegye eredete. - Főispánok. - Megyei tisztviselők. - Nyitrai püspökök története. - Nyitrai káptalan prépostjai. - Nyitrai kanonokok névsora. - Nyitra város történelme.- Szakolcza sz. kir. város történelme. - Érsekujvár. - Privigye mezőváros. - Ghymes. - Sz. János-Elefánth. - Appony. - Nyitra-Zerdahely helység. - Bossany h. – Tökés-Ujfalu h. - Kesseleökeöi várrom. - Bajmóczi vár. - Német-Próna. - Nyitra-Zsambokrét. - Koros h. - Tapolcsány vár. - Ludány h. - Tavarnok h. - Bodok h, - Galgócz mezőváros. - Sempthe. - Sellye mezőváros. - Ürmény mezőváros. - Vágújhely mezőváros. - Csejthe mezőváros. - Temetvényi vár. - Kosztolán mezőváros. - Miava mezőváros. - Korláthkeöi vár. - Éleskői vár. - Szenitz mezőváros. - Berencs vára. - Holits mezőváros.Részletes keresés