Betöltés...

Nyilvánosság és magánélet a békeidők Kolozsvárán

Gyarmati Zsolt

Séták a monarchiabeli Kolozsváron


Ár: 2.100 Ft

Raktáron

Korunk - Komp-Press, Kolozsvár
fűzött, 120x200 mm, 350 oldal
Kiadás éve: 2005
Sorozat: Ariadné könyvek
ISBN: 973937361

Minden bizonnyal nincs más olyan erdélyi város, mely oly tekintélyes történeti irodalommal rendelkezne, mint Kolozsvár - állítja joggal Egyed Ákos. Mégis, a város dualizmus kori monografikus leírására - amely méltó folytatása lehetne Jakab Elek háromkötetes művének, - mindeddig nem került sor. A "miért"-re adandó válaszok közül a következőt emelnénk ki: nem készültek el a szükséges részmonográfiák mint alapkutatások, és itt két ok említhető: egyrészt néhány primér kútfőcsoport nem vagy nehezen hozzáférhető, másrészt hiányzik a korszak történetében járatos kutatócsoport/műhely, amely programszerűen felvállalhatná a tudományos igényű helytörténeti vizsgálódásokat. A fiatal történész közel egy évtizednyi tudományos vizsgálódásai eredményeként megszületett és zömében publikált írások a "hosszú 19. század" második felének Kolozsvárjára fókuszálnak, némiképp pótolva korszak történeti irodalmában jelentkező tematikus űrt.Részletes keresés